سکس دختر برادر من را لعنت نکن عوضی

سکس دختر بلند شهوتی بیشتر تمایلم به مفعول گاییدن دختر قد بلند شهوتی

سکس دختر داکوتا اسکای در محل دوستش بود و در مورد عشق مشترکشان به دیک صحبت می کرد که برادر دوستش، کایران لی، با یک جفت شورت تنگ که برآمدگی او را نشان می داد وارد شد. داکوتا یک نگاه کرد و می دانست که باید آن دیک بزرگ را برای خودش داشته باشد، اما دوستش آن را نداشت. پس از اینکه داکوتا را در حال نگاه کردن به کایران در حالی که سکس دختر او زیر دوش بود گرفتار کرد، او با لگد شلخته داکوتا را بیرون کرد و به او گفت که دیگر برنگردد. داکوتا یواشکی وارد شد، کایران را تازه از حمام بیرون آمد و خروس چاق او را تا زمانی که سخت شد پرستش کرد. او آن دیک بزرگ را مکید و لعنت کرد و سپس آن را در اعماق الاغ خود برای یک جلسه فاک جنسی مقعدی شدید گرفت که با یک صورت سکس دختر بزرگ خوب به پایان رسید! بازیگران پورن: داکوتا اسکای / کایران لی

سکس الکسیس ام ولی بیشتر تمایلم به مفعول بودنه، عاااااشق ساک زدنم هستم. این خاطره مربوط میشه به دو سال پیش که یکی از دوستام فهمید من تمایل به کونی بودن دارم. من به خاطر قضاوت ها و فکرای مردم، متاسفانه و به اجبار هیچوقت نتونستم پیش اطرافیانم از گرایشات جنسیم بگم، حتی ظاهرمو خیلی مردونه نگه داشتم یکی از دوستام به اسم میلاد بود که من شنیده بودم قبلا تجربه کون کردن داشته و فقط سوراخ واسش مهمه، منم اون موقع ها فقط ساک خونه یکی سکس دختر از بچه ها مکان شد و من و میلاد و یه نفر دیگه دعوت شدیم واسه عرق خوری، خلاصه نشستیم حسابی خوردیم و وقت خواب رسید، منم مسته مست ، اُبم زد بالا و دلم کیر خواست، با هزار ترفند یه کاری کردم که با میلاد بریم تو یه اتاق بخوابیم ، همینجور که دراز کشیده بودیم پیش هم کلی گفتیم خندیدیم و شروع کردیم فحش دادن به هم که یهو وسط کس شعرا گفت بیا کیرمو بخور، منم دیدم بهترین موقعس واسه اینکه سکس ایرانی کیرشو بخورم، دهنم اب افتاد ، بش گفتم کیرتو میخورما، خندید گفت کیه که بدش بیاد سکس بسیار خفن با دوست دختر کلیپ زن کون گنده و شوهرش فکرای مردم، متاسفانه کلیپ زن کون گنده و شوهرش دو سال پیش که یکی از دوستام فهمید من تمایل به کونی بودن دارم. من به خاطر قضاوت ها و فکرای مردم، متاسفانه و به اجبار هیچوقت نتونستم پیش اطرافیانم از گرایشات جنسیم  سکس دختر بگم، حتی ظاهرمو خیلی مردونه نگه داشتم یکی از دوستام به اسم میلاد بود که من شنیده بودم قبلا تجربه کون کردن داشته و فقط سوراخ واسش مهمه، منم اون موقع ها فقط ساک میزدم و جرات نداشتم سوراخمو به کسی بسپارم، قبلش تجربه ساک زدن واسه چند نفرو داشتم نوازش میکرد و کیرشو محکم میکرد تو دهنم ، هر از گاهی هم یکی میزد تو گوشمو قربون صدقم میرفت، لامصب دقیقا طوری که دوست داشتم داشت رفتار میکرد، هر لحظه بیشتر داشتم عاشق کیرش میشدم دلم نمیخواست آبش بیاد، تا یهو کیرشو دراورد و گفت دم دستمون دستمال نیس سکس دختر چیکار کنم، اینبار من یه لبخندی بهش زدمو کیرشو بازم گذاشتم تو دهنمو، چندبار سفت بالا پایین کردم تا آبش سکس ایرانی با فشار ریخت تو دهنم، کیرشو اوردم بیرون دهنمو باز کردم ابشو نشونش دادم سکس دختر و بعدم قورتش گاییدن دختر قد بلند شهوتی

بکن بکن خفن پسر‌های گی ایرانی

بکن بکن خفن پسر‌های گی ایرانی سکس الکسیس رو بگیر و برو فتانه!تو رو خدا!من فهمیدم فتانه خواهر فروزانه و آیدا اون رو هم میشناسه!!!!آیدا که این حرف رو زد فروزان کف پاهاش رو کامل چسبوند به صورت آیدا و گفت:اوممممم……از عرق کف پاهام نفس بکش!!!!
من کف پاهای فروزان رو از دور دیدم که واقعا سیاه سکس دختر و چرکی بودن.واقعا نمیدونم آیدا چی میکشید زیر کف پاهای چرکی فروزان.بعد فروزان زبون آیدا رو با دستش در اورد و گذاشت لای انگشتای پاش!!!!وای!!!بیچاره آیدا!!!!زنم رو داشتن میگاییدن!
چرک لای انگشت پای فروزان افتاد رو زبون آیدا.فروزان چرک پاش رو برداشت و جلوی سکس دختر دوربین نشون سکس ایرانی داد و کرد توی دهن آیدا و گفت:قورت بده.آیدا هم تف کرد بیرون.فروزان گفت:تفش میکنی؟الان بهت میگم!بعد فتانه رو آورد و جوراباش رو درآورد!باورتون نمیشه چه پاهای کثیفی داشت!فتانه گفت:کف خونه ما سرامیکه

ما سرامیکه و من پا برهنه راه میرم.3روز هم هست پاهام رو نشستم آخه همین دیروز از مسافرت اومدیم با شوهرم.بعد فروزان فتانه رو آورد سکس دختر بالای سره آیدا و کف پاش رو گذاشت روی صورت آیدا و فتانه پاش رو میمالوند روی صورت آیدا و به آیدا میگفت:آیدا جون ببخش تو رو خدا این قدر کف پاهام کثیفه!فروزان گفت:عیبی نداره آیدا جون برات تمیزشون میکنه!بعد همه زدن زیره خنده.بعد سمیرا و فروزان آیدا رو که داشت التماس میکرد تمومش کنن از روی زمین بلند کردن و فتانه رو آوردن و فتانه چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش رو با دست جمع کرد و ریختن توی دهن آیدا!!!!فروزان گفت اگه قورت ندی دوباره میدیم بخوری!آیدا هم سکس دختر به ناچار قورت داد.من که کیرم رو گرفته بودم به دستم و داشتم دیوونه میشدم.فکر کنید اون لحظه زنه من

سکس گی تو حالت داگی استایلی سکس ایرانی سکس بسیار خفن با دوست دختر رامین بودم و دوم اینکه سکس بسیار خفن با دوست دختر

سکس داشته باشیم من تا اون موقع حتی کسی رو نبوسیده بودم سکس دختر اما اول ک عاشق رامین بودم و دوم اینکه رامین خیلی کارشو بلد بود با یک عالم ترس ولرز رفتم در خونه ش در آپارتمانشو ک باز کرد منو کشید داخل و شروع کرد ب بوسیدنم هنگ کرده بودم زبونم قفل شده بود کسی ک این همه سال عاشقش بودم حالا لباش رو لبام بود و بهم مهلت فکر کردن نمیداد لباسامو ک در اوردم یهو منو برد روی تخت و کامل لختم کرد همه ی بدنم سکس دختر رو بوسید من خجالت میکشیدم آروم دم گوشم گفت بریم حموم باهم؟ گفتم بریم وااااای ک بهترین حموم عمرم بود توی حموم دیگه خجالتم ریخت

کونم اومدیم بیرون شام خوردیم رفت توی اتاق یه سکس دختر جعبه پر از کاندوم و پماد اورد اونجا بود ک فهمیدم عشقم چندین بار کرده البته خودشم گفته بود قبلا زیاد سکس داشته بگذریم رامین اومد کنارم دستشو حلقه کرد دور کمرم و شروع کرد ،سکس ایرانی لبامو بوسیدن و سینه هامو مالیدن گفتم سینه هام بزرگ نیست گفت خودم بزرگش میکنم وقتی نوک سینه هامو میگرفت دبونه میشدم منم حشری سکس دختر سکس الکسیس شده یودم کیرشو میمالیدم و خودمو توبغلش تکون میدادم کیرش مثل سنگ شده بود و خیلی بزرگ بود خم شدم

سکس مامانی کون گنده با سینه بند قرمز گاییدن دختر قد بلند شهوتی بیشتر تمایلم سکس دختر به مفعول گاییدن دختر قد بلند شهوتی

سکس مقعدی سکس در اشپز خانه عکس کیر کس ایرانی سکس زن شوهر ایرانی کیر سیاه فیلم ساک زدن کیر تو کون سکس در خواب سکس چاق میلف

Don’t Fuck My Brother, Bitch!
Dakota Sky was over at her friend’s place talking about their shared love of dicks when her friend’s brother Keiran Lee came in wearing a tight pair of shorts that showed off his bulge. Dakota took one look and knew that she had to have that big dick for herself, but her friend wasn’t having it. After she caught Dakota peeping on Keiran while he was in the shower, she kicked Dakota’s slut ass out and told her not to come back. Dakota sneaked back in, found Keiran fresh out of the shower, and worshiped his fat cock until it was rock hard. She sucked and fucked that big dick and then took it deep in her ass for an intense anal sex fuck session that ended with a nice big facial!

Pornstars: Dakota Skye / Keiran Lee

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *