سکس خارجی الکسیس کریستال با ارگاسم مقعدی با جیمز دین ملاقات می کند

سکس خارجی الکسیس کریستال با جیمز دین ارگاسم مقعدی سکس مقعدی خشن ملاقات می کند

سکس خارجی این داستان که میخوام براتون تعریف کنم کاملا واقعیه من احسانم 32 ساله قدم حدود 180 تا و سبزه هستم و واقعا حشریم من مدت 5 ساله ازدواج کردم .همسرم نسبت به مادرش اصلا خوشگل نیست خیلی لاغر و روی کشیده ایی داره در عوض مادر زنم که فقط 5 سال از خودم بزرگتره چشمای درشت رنگی و صورت توپول و گردی داره در ضمن کون خیلی باحالی داره اونم مثل من خیلی حشرش بالاست.

از همون روز اول خواستگاری قسم خوردم هرجوری شده بکنمش .پدر زنم ادعای غیرتش میشه سکس خارجی و مادر زنم را از همون روز اول وادار کرده بود جلوی من روسری و چادر بپوشه ولی یه شیشه الکسیس کریستال ایی و بیکار و علافه همش تو خونه پلاس بود سکس الکسیس. و همیشه تا لنگ ظهر تو خونه بود و بعد میرفت ساعتای 12 شب برمیگشت…

من از همون روزای اول عقد به مادر زنم نخ میدادم که اونم بخاط کمبود هایی که از طرف سکس خارجی پدر زنم میکشید جواب میداد.خلاصه یه روز بعد از ظهر که خانمم رفته بود آرایشگاه دلا به دریا زدمو رفتم خونه مادر زنم گفتم من مهشیدو بردم آرایشگاه و چون خیلی طول میکشید اومدم اینجا یکم استراحت کنم.و رفتم روی تخت خواب مادر خانمم بخوابم سکس مقعدی.

تا رفتم بخوابم دیدم سوتین و شورتش روی تخت افتاده برش داشتم و یه بویی کشیدم وای سکس خارجی داشتم دیونه میشدم درست مثل اینکه یه دقیقه پیش از پاش در اورده باشه از بوی کوس تپل خانم داشت آبم جیمز دین میومد که متوجه شدم.
داره میاد توی اتاق خواب من هم سریع انداختمشون روی تخت جایی که بتونه ببیندشون.

تا اومد تو اتاق و صحنه را دید یه شرمی تو صورتش پیدا شد و شورت و سوتینشو برداشت . سکس خارجی و گفت دو روزه کمرم درد گرفته و نتونستم خونه را جمع کنم .که منم خدا خواسته که چرا زودتر به من نگفتی .تو رفقا من معروفم به احسان ماساژ.خلاصه از اون که نه از من آره دستشو گرفتم و خوابوندمش روی تخت و پریدم از تو آشپز خونه یکم روغن زیتون اوردم.اول روسریشو در اوردم چون جلوی من همیشه روسری میپوشید بعد از ماساژ سرش رفتم سراغ کمرش .

گفتم اگه میخوای جواب بده باید با روغن ماساژت بدم

خلاصه با هزار شوخی و بدبختی تونستم لباسشو در بیارم و فقط سکس خارجی کرستش تنش بود.روغنو که ریختم و ماساژ دادم دیدم خیلی بیحال شده گیره های سوتینشو هم به آرومی باز کردم جوری که متوجه الکسیس کریستال & جیمز دین نشد و رفتم سراغ قسمت کونش وای چقدر نرم بود بر عکس زنم .تو دلم گفته هرجور شده من امروز این کونو میکنم .

وقتی برش گردوندم که جلوی گردنشو ماساژ بدم سوتینش که باز بود افتاد من هم سریعا دستمو گذاشتم روی پستوناش و شروع کردم با یه لبخند ماساژ دادن. که اون هم دیگه جوری بیحال شده بود که چاره ایی جز ادامه دادن نداشت .

تا خوب پسوناشا مالیدم یهو بدون اینکه بخوام شروع کردم به خوردنشون و حالا بخور و کی نخور و دستمو هم گذاشتم روی کوسش و همینطور میمالیدم که آخ و واخش بالا رفت وهمینطور سکس خارجی میگفت من کیر جیمز دین میخوام کیر میخوام کیر .

پاشد و شلوارمو کشید پایین و کیرمو با ولع کرد تو دهنش و با اخ و واخ خورد .بعد گوسفندی شد که براش تلمبه بزنم سکس خارجی ولی من گفتم میخوام وقتی میکنمت چشمای رنگی خوشگلتو ببینم. الکسیس کریستال سر کیرو به آرومی گذاشتم در کوسش و شروع کردم به تلمبه زدن حدود ده دقیقه تلمبه زدم که تا میخواست آبم بیاد کشیدم بیرون و پاشیدم روی صورتش اونم با انگشت همه شو جمع کرد و خورد.

از اون روز به بعد هفته ایی دوبار میکنمش یه بار از کون یه بار از کوس . سکس خارجی ولی جالبه تا پدر زنم میاد تو خودشو جمع و جور میکنه و جلوش تو روی من روسری میپوشه که من از این جندگیش خیلی لذت میبرم zazie skymm anal.

از تنهایی نمیدونستم چی کار کنم گفتم بیام خودم رو ارضا کنم سکس خارجی خیر سرم گفته بودم نکنم نکنه مشکلی پیش بیاد ولی فکر که نمیزاره خلاصه داشتم با خودم ور می رفتم که یهوو کیرم گرفت درد یک درد عجیبی می کرد فقط به خودم می پیچیدم نمیدونستم چی کار کنم یک درمانگاه 24 ساعته.

دو خیابون بالاتر از خونه ما بود ساعت 11 شب بود به هربدبختی بود رفتم اونجا خدا خدا کردم رد باشه سکس خارجی راحتر باشم دیدم وای خانمه حالا چه گلی به گیرم سررفتم تو گفتم خانم دکتر برس به دادم مردم از درد…

خانم دکتر که یک حوری بود همه چی تموم ادم با صداش هم ارضا میشد

خلاصه به هر بدختی گفتم اینجوری کردم حالا گرفته درد چی کار کنم یک نیش خنده ای کرد گفت برو روی سکس خارجی تخت بخواب به منشی گفت نیم ساعت کسی رو نفرست اومد ماسک زد بعد دستکش کرد دستش خودش شلورارم رو دراورد و شرتم رو دست زیر کیرم گفت اینجاست گفتم اره درد میکنه گفت باید ارضا ok xnxx.

شی چون منی گیر کرده گغت توی چشمام نگاه کن شروع کرد کیرم رو ماساژ دادن منم از خجالت اب شدم چه دکتری که اصلا براش مهم نیست هرکی بود الان میگفت برو گم شو خلاصه همین جوری سکس خارجی داشت می مالید دستش رو دور دهنم گرفت یکدفعه نمیدونم چی کار کردکه درد عجیبی اومد یکدفعه اروم شدم دیدم ارضا شدم گفتم خانم دکتر شما چطوربراتون مهم نیست گفت عزیزم من تازه از ترکیه اومدم عادیه این چیز ها.

بعد اومد یکم مثانه منو ماساژ داد بعد چند تا قرص داد گفت این ها رو بخور ولی سعی کن خودت ، الکسیس کریستال خودت رو ارضا نکنی یا ارضا نشو سکس خارجی یا بده یکی منم گفتم چشم شمارش رو ازش گرفتم اگه مشکلی داشتم زنگ بزنم بهت کم کم توی تلگرام باهاش چت کردم ماهی یک باراون منو ارضا می کرد.

فکر کنم تو همه ی شهرا از این مطبای جق درمانی لازم باشه سکس خارجی.
نوشته: سیاوش کوس دوست

شروع کردم خوردن کیرش و اروم اروم واسش ساک میزدم رضا هم اومد کنارمون سکس خارجی. کیر رضا کلفت تر از سعید بود و تقریبا 17 سانت ولی سفید بود کیرشو گرفتم تو دستم و همزمان میمالیدم بعد شروع کردم واسه رضا ساک زدم کیرش جیمز دین کلفت بود اما میتونستم بخورم چون دفعه اولم نبود بعد چند دقیقه بهم گفت بلند شو لباساتو در بیار بلند.

شدم ژاکت و زیرپوشمو درآوردم شلوارمو باز کردم کشیدم

پایین یه دفعه رضا گفت جون شرتشو تو دختری یا پسر لباسات ک زنونس سکس خارجی بدنتم ک ماشالا یه دونه مو نداره خندیدم و چیزی نگفتم اومد از پشت چسبید بهم کیرشو از رو شرت حس میکردم خیلی داغ بود یه کم مالید.

بهم بعد گفت داگی بشین نشستم شرتمو درآورد شروع کرد کونمو لیس زدن سعیدم اومد جلوم کیرشو گذاشت دهنم بعد چند دقیقه رضا سر کیرشو گذاشت رو سوراخم و اروم فرستاد داخل…

وای خیلی کلفت بود ولی حال میکردم کیرشو تا خایه الکسیس کریستال کرد تو کونم و شروع سکس خارجی کرد تلمبه زدن منم کیر و تخمای سعید رو واسش لیس میزدم ک یهو تو دهنم.

آبشو خالی کرد خیلی زود ابش اومده بود ولی رضا تا یه ربع بعد هنوز داشت میکرد با پوزیشنای مختلف آبش ک اومد سکس چت.

ریخت رو کمرم بعد بلند شد من دراز کشیده بودم رو شکم خواستم بلند شم دیدم سعید اومده پشتم گفت کجا سکس خارجی هنوز ک نکردمت کیرشو گذاشت و فشار داد تو کونم بعد دراز کشید روم گفت عجب چیزی هستی لعنتی جون…

شروع کرد ب بوسیدن و تلمبه زدن بعد خوابید گفت بیا بشین روش رفتم کیرشو گرفتم نشستم الکسیس کریستال روش تلمبه زدم داشت دیوونه میشد بعد چند دقیقه آبش اومد گرماشو تو کونم حس کردم بلند شدم از روش.

لبامو بوس جیمز دین کرد گفت عجب کونی داری مرسی خیلی حال داد بعد همونجا یه دوش گرفتم و لباسامو سکس خارجی پوشیدمو پولمو گرفتم و رفتم …

اولین لاس زدن دختر دبیرستانی مامان ۳۰ ساله با کیر ایرانی پسر ایرانی و مامانی ممه گنده دختر ایرانی کیر کلفت دوست داره میل کردن کیر پسر ایرانی آب کیر خوری ایرانی نوش جون کیر کلفت ایرانی  سکس با آقای ایرانی رو مبل  اوف کثافت چه ساکی زد.

خوردن کیر ایرانی کلیپ ساک زدن زن هلو ایرانی پسر ایرانی با میلف خیانت کار کلیپ ساک زدن زن برای شوهرش سکس پسر ایرانی با همکارش کلیپ ساک زدن روی ممه.

خوردن کیر ایرانی رو مبل کیر خوردن پشت فرمون ماشین کیر خوری مامانی تو آشپزخونه ساک زدن هلو خوشگل و سکسی‌ ‌ایرانی سکس داغ با میلف سینه گنده کلیپ راست کردن کیر شوهر با پا.

کیر سواری خفن سکس داف شیطون و بلا تو نونوایی بکن بکن سکسی‌ مرد ایرانی‌ ساک زدن میلف میانسال ‌ایرانی.

کلیپ فیلم گرفتن از کون تپل همسر جون

ن شنیده بودم قبلا تجربه کون کردن داشته و فقط سوراخ واسش مهمه، منم اون موقع ها فقط ساک میزدم و جرات نداشتم سوراخمو به کسی بسپارم، قبلش تجربه ساک زدن واسه چند نفرو داشتم و کم کم و خوردن منی رو شروع کردم و با لذت تمام این کارو میکنم،
بریم سر اصل خاطره . یه شب خونه یکی از بچه ها مکان شد و من و میلاد و یه نفر دیگه دعوت شدیم واسه عرق خوری، خلاصه نشستیم حسابی خوردیم و وقت خواب رسید، منم مسته مست ، اُبم زد بالا و دلم کیر خواست،
با هزار ترفند یه کاری کردم که با میلاد بریم

گذاشتم رو کیرش و همینجور که واسش شروع کردم به مالیدن تو گوشش گفتم بین خودمون میمونه ? تعجب کرده بود ولی با یه لبخند ازم استقبال کرد و گفت خیالت راحت، منم با خیال راحت شلوار و شرتشو کشیدم پایین و کیر گندشو آروم گذاشتم تو دهنم ، واااااای که عجب کیری، همون لحظه عاشقش شدم، یه کیر 18 سانتی و کلفت، با ولع هرچه تمام داشتم میخوردم اونم تمام تلاششو داشت سکس ایرانی میکرد که هم خودش هم من نهایت لذت رو ببریم ، با دستش موهامو نوازش میکرد و کیرشو

سکس خانومی تپل و کون نرم با دوست پسرش
سکس جوردی لزبین سکسی لزبین ایرانی بکن بکن سکس معلم سکس الکسیس آدامز کون دادن بازیگران پورن فیلم سکسی لزبین

سکس خارجی الکسیس کریستال با ارگاسم مقعدی با جیمز دین ملاقات می کند
سکس خارجی الکسیس کریستال با ارگاسم مقعدی با جیمز دین ملاقات می کند

ALEXIS CRYSTAL MEETS JAMES DEEN ROUGH ANAL SEX FISTING ANAL ORGASM.

Persian Porn At Kitchen Riding Irani Dick Big Tits Milf Suck Big Dick Suck Irani Cock With Iranian Dick Cheating Milf Sucking Persian Cock Iranian Cum in Mouth.

With Iranian Boy On the Couch Cum Shot Iranian Persian Big Tits MOM Brazzers.

One thought on “سکس خارجی الکسیس کریستال با ارگاسم مقعدی با جیمز دین ملاقات می کند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *