سکس جنده بزرگترین هدیه از همه

سکس جنده کون خوش کیر چه بالا و پایینی میکنه

سکس جنده مدیسون آیوی پس از یک دوش گرم و بخار، به اتاق خواب خود باز می گردد تا هدیه ای از زاندر کورووس پیدا کند – یک لباس مشکی خیره کننده و جواهرات گران قیمت. مدیسون آن را برای او امتحان می‌کند و قبل از تشکر از زاندر به خاطر هدیه‌ای با بزرگترین هدیه – چشیدن طعم الاغ بی‌نظیر او، به زاندر نگاهی به بدن زیبایش می‌دهد سکس جنده. ستارگان پورن: مدیسون آیوی / زاندر کورووس.

كيرش تو كسم بود و دوست نداشتم ارضا بشه رفتم دم در و علي اومد فيسش بد نبود سني هم نداشت ازش خوشم هم اومده بود قدش كوتاه بود ولي بدنش مردونه و با مزه بود تاكسي گرفت و باهم رفتيم هتل علي.تو تاكسي هم خيلي بي تفاوت نشسته بود اصلا هم توجهي به من نميكرد برام جالب بود پس واسه چي داره منو ميبره.رسيديم هتل و وارد اتاقش شديم قيافشو سکس جنده دوست داشتم چشماي مشكي بامزهاي داشت بي توجهي اش بيشتر تحريكم ميكرد يكم هم مست بودم و فراموش كرده بودم جنده پولي ام.داشتم لباسامو در مياوردم كه مثلا تحريكش كنم به جوراب شلواريم كه رسيدم يهو داد زد نههههههههه اونو در نيار ميخوام با اون بكنمت.جوراب شلواريم از اين لونه زنبوري درشتا بود.خنده ام گرفت و گفتم تو انقدر سکس جنده سر به زيري فكر كردم ميخواي منو بگيري علي لبخندي زدو بهم نزديك شد بقلم كه كرد بوي مشروب تندش خورد تو صورتم ولي ازش خوشم اومده بود اگه بيرون ديسكو ام ديده بودمش ممكن بود مجاني باهاش سكس كنم علي بغلم كرده بود و هنوز وايساده بوديم نفساش رو گردنم تحريكم ميكرد موقعي سکس جنده كه شروع كرد به خوردن گوشم ديگه نتونستم تحمل كنم دستشو كشيدمو دوتامون افتاديم رو تخت احساس ميكردم بهش حس دارم وقتي داشت سينه هامو ميخورد كاملا صداي نفسهام اتاق و پر كرده بود بهش كمك كردم شلوارشو در بياره دگمه هاي پيرهنش بر اثر تقلاي زياد ما اكثرا باز .

فیلم سکس زن میانسال و حشری با دوست پسرش

رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم سکس جنده و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری بکنم دستم رو بردم تو شرتش و گذاشتم رو کسش که انگار یه سکس جنده بطری اب خالی کرده بودن روش کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت با دیدن

فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور سکس جنده زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی سکس ایرانی هستی و دستت به هیچ پسری سکس جنده نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون

کلیپ سکس دختر و پسر معتاد ایرانی

شده بود شلوارشو كه در اورد اروم از روي شرتش كيرشو لمس كردم زياد دراز نبود ولي كلفت بود و سفت سفت .علي سرمو گرفت و فشار داد پايين يعني كه سکس جنده براش بخورم منم چاره اي نداشتم البته خودمم حالم خيلي خوب نبود بدم نبومد از پيشنهادش و خيلي دوست داشتم صداشو موقع ساك زدنم بشنوم اول با نوك زبونم سر كيرشو ليس زدم و بعد كلش رو تو دهنم جا دادم با هر تكوني كه به لبام و دهنم ميدادم صداي اه گفتن علي در مي اومد منم سعي ميكردم لبامو محكمتر دور كيرش فشار بدم كه بيشتر حال كنه از اينكه شب اول يه پسر جوون مي خواست بكنتم خوشحال بودم از يه طرف ساك ميزدمو چون علي همكاري نميكرد با يه دست هم چوچولمو ميماليدم علي هم كه انگار حالش بد خراب سکس جنده بود گفت نازي كاندومو از رو دراور بيار سريع كاندومو باز كردمو كشيدم رو كيرش بهم گفت تو دراز بكش هنوز جوراب شلواريمم در نياورده بودم علي اومد روم پاهامو باز كرد و با انگشتش شروع كرد به ماليدن كسم و انگشتشو كرد تو ش ضربان قلبم رفته بو بالا داشتم كاملا لذت ميبرم علي هم اروم پاهاموباز كرد و گذاشت سکس جنده رو شونه هاشو از بقل سوراخهاي جوراب شلواريم داشت كيرشو ميكرد تو ديگه انگار تازه حشري شده بود با چشماي خمارش داشت نگام ميكرد و تلمبه ميزد با هر جلو عقب كردنش من يه اه ميكشيدم جزو معدود سكساييم بود كه داشتم لذت ميبردم و دوست نداشتم ارضا بشه كيرش تو كسم بود و با دستاش سينه هامو فشار ميداد درجه سكسم رو صد بود كه علي گفت پزيشنو عوض كنيم حالا من داگ استايل شده بودم علي از پشت كيرشو كرده بو تو كسمو و دستش رو كونم بود هر چند ثانيه ام يه ضربه نه چندان ارومي رو كونم ميزد منم داشتم با دست سکس جنده كسمو ميمالوندمو ارزو ميكردم كه قبل من ارضا نشه…تو همين حال و هوا بوديم كه احساس كردم دارم به ارگاسم ميرسم كه داد زدم علي ابتو مي خوام دوست داشتم با هم همزمان ارضا بشيم من احساس خالي شدن كردم و پاهام بي حس شد چند ثانيه بعد هم علي ارضا شد منقبض شدن كيرش و تو كسم احساس ميكردم سکس جنده جون نداشتم تكون بخورم علي پا شد و رفت دوش گرفت منم همينطور كه به اتفاقهاي اونشب فكر ميكردم خوابم برد…

سکس تهران خاله سکسی سکسی خاله داستان سکسی خاله سکس تو ماشین سکس در ماشین سکس در محل کار کیر جوردي جوردی

com in mouth

The Greatest Gift Of All
After a hot, steamy shower, Madison Ivy returns to her bedroom to find a gift from Xander Corvus – a stunning black dress and expensive jewelry. Madison tries it on for him, giving Xander an eyeful of her beautiful body before thanking him for the present with the greatest gift of all – a taste of her incomparable ass.

Pornstars: Madison Ivy / Xander Corvus

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *