سکس جانی سینز امور دانشجویی معلم

سکس جانی سینز کیرم دوباره داشت سیخ میشد

سکس جانی Johnny Sins سینز وقتی دین جانی سینز متوجه یک رابطه دانشجو و معلم در محوطه دانشگاهش می شود، هم آگوست ایمز و هم دوست پسر استادش را به دفترش فرا می خواند. با این حال، وقتی این زوج سرسختانه از پایان دادن به رابطه امتناع می‌کنند، جانی تصمیم می‌گیرد دست به اقدامی بزند و به عضو هیئت علمی نافرمانش نشان دهد که آگوست به او علاقه‌ای ندارد، او فقط دوست سکس جانی دارد معلم‌ها را به لعنتی بکشاند. بازیگران پورن: جانی سینز / آگوست ایمز.

پسره جاشو عوض کرد اومد سینه و لبای دختره رو میبوسید. منم کمی کیرمو جاساز کردم بین پاهاش لیسیدن کوس سکس جانی و اروم گذاشتمش روی کسش. بعد یکم اروم کردمش داخل. داشتم عقب جلو میکردم و داغ میشدم که دیدم انگاری پسره یکم نگران شد. دختره رو میکردم. واقعا شرایط تحریک کننده بود. بعد کمی گاییدن دختره آبم اومد و ریختم رو شکمش. پسره خیره شدم بهم. پسره اروم دوباره برگشت جاشو عوض کرد و اومد پشت سرم. از پشت بغلم کرد و گردنمو شروع کرد به خوردن. انگار میخواست از حالت دخترونه و مفعول بودن خارج نشم. منم تازه ارضا شده بودم و لذت میبردم، چشامو بستم، حسابی داغ بودم. از پشت محکم بغلم کرد. کیرشو چسبوند بهم. چشامو باز کردم. من و دختره بهم سکس جانی خیره شدیم. قند تو دلم اب میشد وسط این زوجم.

فیلم سکس خفن ایرانی

مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی سکس جانی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه.

پسره گفت بزار ببینیم چند چقدر دختری. به همین لیسیدن کوس حرف دختره رفت کمی کنار، پسره یه ذره رو به جلو حرکت داد و کمرمو خم کرد سکس جانی سینز و نشوندم روی مبل. به حالت سگی نشسته بودم و اون پشت سرم. دختره گفت من میرم چیزی که میخوای رو بیارم. رفت با دستمال خودشو تمیز کرد و با وازلین برگشت. پسره وازلین میزد رو کیرش و دختره تف مینداخت. منم انگاری پروانه تو شکمم بال میزد. احساس میکردم دختریم که انگار تازه شوهر کرده. دوست داشتم بیشتری لذت رو بهشون بدم و راضیشون کنم. کیرشو چسبودن به کونم. لیسیدن کوس دختره اومد جلوم نشست و با دو دستش صورتمو گرفت. اون هی اروم اروم با سوراخ کونم فشار میداد دختره صورتمو به نرمی ماساژ میداد. با اینکه سکس جانی داشتن میکردنم ولی لذت میبردم. کیرم دوباره داشت سیخ میشد از لذت. ناله دخترونه سر میدادم.

باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن سکس جانی سینز همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع سکس کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟

فیلم سوپر سکس داغ ایرانی

بعد کمی سر کیرش جا شد تو کونم و کمی همونجا نگهش داشت ولی کونم تنگ بود نمیشد کامل بکنه. داشتم گاییده سکس جانی سینز میشدم. درد و لذت باهم. از گاییده شدنم لذت میبردم. حرفای تحریک کننده میزدیم. بعد کمی پسره دروردش لیسیدن کوس و اومد سراغ دختره. یه سکس کامل کردن و منم به نوبت تنشون رو لمس میکردم. براشون میخوردم. تمرکزمون روی دختره بود. بعد سکس جانی کمی پسره آبش اومد. و همه نشستیم رو مبل. بعد کمی دختره اب میوه اورد. لخت نشستیم و اب میوه خوردیم. بعد کمی لیسیدن کوس لباس پوشیدیم. من روی مبل خوابیدم. دختر پسره هم رفتن تو اتاق. صبح زودتر از بقیه بیدار شدم و سریع خونه رو ترک کردم.

کیر یه پسر رو لمس کردن با خودم فکر کردم من این همه منتظر همچین سکسی بودم سکس جانی عقب نشینی کنم همه این مدتمو خراب کردن. زوج به این خوشکلی و کاملی و مهربونی رو چرا ول کنم. کسی اینجا نیست که بخواد قضاوتم کنه. یکم میرم لیسیدن کوس جلو ببینم چطور پیش میره. چند میلیمتر رو به جلو خزیدم. صحبت میکردن باهام. پسره با رفتار پسرونه و جدی که انگار حکم میکنه. دختره با نرمی و مهربونی و لطافت. سکس جانی انگاری داشتم تو جاده تاریکی که نمیشناسم قدم برمیدارم که دختره مسیر رو خیلی خوب بلده. دستمو گرفته و از پیچ و خم میگذرونه. کف دستش پشت دستمو گرفته بود و نشوند روی کیر پسره. سکس جانی خیس و گرم بود، سیخ شده بود.

لیسیدن کوس

جانی سینز عمو جانی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی سکس تنگ سکس اتفاقی کلیپ سکس دختر ایرانی کلیپ سکسی شهوانی

The Student Teacher Affair
When Dean Johnny Sins catches wind of a student-teacher affair happening on his campus, he calls both August Ames and her professor boyfriend into his office. When the pair stubbornly refuse to end the affair however, Johnny decides to take action, showing his insubordinate faculty member that August isn’t interested in him, she just likes getting fucking by teachers.

Pornstars: Johnny Sins / August Ames

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *