سکس با عمه این ایده شما بود

سکس با عمه کونش مث ژله میلرزید

سکس با عمه همسر ریچل، جیسون، همسرش را متقاعد کرده است که در یک معاوضه همسر با میک بلو و همسرش شرکت کند. اما وقتی میک بدون همسرش ظاهر می‌شود، ریچل اصرار می‌ورزد که این کار را دنبال کند و شوهر درمانده‌اش را مجبور می‌کند که لعنتی او را تماشا کند. بازیگران پورن: میک بلو / ریچل استار.

ونشو فتح کرده بودم احساس خوبی داشتم اما ابم نمیومد دیگه دادش بلند شد وجیغ میزد کارمان کونمو پاره سکس با عمه کردی ت وروخدا درش بیار گفتم اسبی بمون تا ابم بیاد زانو زد واییی رفتم روشو تا تخمام کردم تو کونش میگفت دستشویی دارم دربیار گوش نمیدادم وحشی شده بودمو میکزردم تو کونش یکی دوبار کشیدم بیرون کردم توکسش تا حالش جابیاد تو کسشم میکردم ناله میکرد دوباره کردم توکونش موهاشو میکشیدمو میکردم اخرش تا دسته فشار دادمو ابمو تا قطره اخر کوس دادن تو کونش خالی کردم وافتادم روش چند دقیقه خوابیدم روشو کیرمو کشیدم بیرون خیلی اب ازم اومد راضیه ناله میکرد واز درد مینالید لن گلنگان رفت تودستشویی اومد بیرون بغلش کردم میگفت خیلی نامردی چرا اینجوری میکنی سکس با عمه پشتمو داغون کردی یکم نازش کردمو کنارش خوابیدم صبح پاشد رفت حمام شلوار پاره شدشو نگاه کرد گفت چرا شلوارمو پاره کردی دیگه خندیدم گفتم برو کاراتو انجام بده بیا اینجا گفت منو برسون خونه اصلا نمیتونم یه قدم راه برم بردم رسوندمش روستا تا یکی دوروز زنگ میزدم هر کار کردم نمیومد کوس دادن سکس با عمه خونه تا اینکه چند وقت بعدش دوباره یجا مکان داشتم بردمش ولی از عقب نزاشت گفت رفته دکتر گفته شانس اوردی کونت پاره نشده کیرمو نگاه میکرد میگفت چجوری اینو کردی تو کون من بدبخت .ولی از جلو طوری کردمش که به دیوار راست شد .بعد مدتی شوهر کرد ورفت.

کلیپ کون دادن زن پر انرژی و سکسی

کنه حال همشون رو بگیره.یه روز سمیرا رو دعوت کرد خونمون.من دوباره رفتم توی اتاق و از بالا داشتم دید میزدم.قرار شد سکس با عمه آیدا سمیرا رو تنها بیاره خونه و اگر تنها اومد و دید کسی نیست به دوستش مهدیه اس ام اس بده که با دوستش مهناز که متاهل هم بود بیان اونجا.سمیرا تنها اومد و آیدا اس ام اس داد که مهدیه دوستش بیان.من مهدیه رو دیده بودم.20 سال داشت ولی خیلی کون بزرگ و خوش فرمی داشت و قد بلندی داشت سکس با عمه و بسکتبال کار میکرد.نیم ساعتی گذشت و زنگ خونه به صدا در اومد و مهدیه دوستش اومدن توی خونه.سمیرا جریان رو فهمید و بلند شد که فرار

گذشت و زنگ خونه به صدا در اومد و مهدیه دوستش اومدن توی خونه.سمیرا جریان رو فهمید و بلند شد که فرار کنه ولی 3 نفری گرفتنش و خوابندنش سکس با عمه روی زمین.سمیرا گفت:آیدا نکن.اس ام اس زدم فروزان و فتانه الان دارن میان.دوباره دهنت رو میگایم ها!!!!آیدا گفت بیان من درشون رو باز نمیکنم.
خلاصه سمیرا رو خوابوندن روی زمین و آیدا با اقتدار کف پاهاش رو میمالوند روی سکس ایرانی صورت سمیرا و میخندید و سمیرا رو مسخره میکرد سکس با عمه میگفت:اوممممم……اوفففففف……بو بکش…….
4 روزه پاهام رو نشستم و مرتب توی کفش نگهشون داشتم.بو کن بفهمی چه حالی داره!

کلیپ کون دادن دختر ‌ایرانی تو ماشین

کونش مث ژله میلرزید کردم توش اروم تلمبه میزدم وکونش میلرزید وتکون میخورد دیدم اوضاع خوبه شلوار وبا یه حرکت سکس با عمه از پاش دراوردمو شورتشوم انداختم کنار چه اندامی رونای گنده کون گنده وسفیدش شهوتمو صدبرابر کرد کیرمو تا ته کردم توکسشو قشنگ چسبیدم بهش میکرم ودر میاوردم لیز لیز بود از اب کسش با انگشتم برداشتمو بردم درکونشو لیز کردم سرکیمو تنظیم کردمو کوس دادن اروم بردم گذاشتم در سوراخ کونش سکس با عمه خودشو کشید جلو لباشو گاز گرفت معلوم بود بیداره اما بازم چشاشو وانکرد وبرنگشت کیرمو فشار میدادم اونم لباشو گاز میگرفت نمیرفت توکونش دوباره فشار میدادم سینه هاشو میگرفتمو دور گردنشو میخوردم بالاخره بایه فشار اساسی کله کیرم شکافت ورفت توکونش یه اخ بلند کشید ودیکه نتونست اوضاعو سکس با عمه تحمل کنه با چشمای حیرت زده برگشت سمت من دستشو گذاشت روسینم وگفت کامران چکار میکنی بسه دیگه نمیدونست م چکار کنم فقط دستشو گرفتمو بافشار کیرمو تانصفه کردم کوس دادن توکونش دادش در اومد وای کامران دربیار توروخدا درد داره پاره شدم گفتم الان عزیزم یکم تحمل سکس با عمه کن بالشتو چنگ میزد گفت همون جلو بزار کامران بخدا دارم میمیرم گفتم عادت میکنی گفتن نمیخوام دربیار خیلی بزرگه کیرت گفتم از عقب ندادی مگه گفت نه درش بیار خیلی سخته چنگ میزد تشکو گفتم ترسیدی یکم شل کن عادت میکنی الان تموم میشه کیرمو اهرم کردمو با یه ضربه پوندم ته کونش اومد خودشو جابجا کنه از زیرم محکم گرفتمش ناله ش بلند شد تقلا میرد منم جا میکردم توکونش یکم کشیدم بریون وفرو کردم خانومی گوزید چشاشو بست خجالت کشید ساکت شد منم شروع کردم تلمبه زدن که گریه ش در اومد سکس با عمه تو روخدا کامران از بالا غر میزد وپایین بی اختیار میکوزید کونش مث ژله میلرزید وتا تخمام میکردم توشو میکشیدم بیرون نکگاه کردم اندازه سکه گشادش بودم دیگه رام کوس دادن شده بود و فقط درد میکشید ومیگفت بسه دیگه نمیتونم ازینک کو.

مرده زن ایرانی توپول شو از کوس داره میکنه. عجب سینه هایی داره

کوس دادن

سکس با اسب سکس با زیر نویس فارسی سکس با سگ سکس با حیوانات جق زدن جق زدن دختر سکسی مادر بزرگ سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر

This Was Your Idea
Rachel’s husband Jason has convinced his reluctant wife to take part in a wife swap with Mick Blue and his wife. However when Mick shows up without his wife, Rachel insists on following through, making her helpless husband to watch her get fucked.

Pornstars: Mick Blue / Rachel Starr

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *