سکس با سگ کاساندرا ریم

سکس با سگ فلم جدیدخانگی افغانی

سکس با سگ کاساندرا کروز برمی گردد تا این واقعیت ساده را نشان دهد که الاغ او چیزی کمتر از دیدنی نیست. البته از بهترین برنز (یا اگر ترجیح می دهید مرمر) مجسمه سازی شده، بدن او سرزمین عجایب با تاکید آشکار بر لب به لب است. الاغ کاساندرا که غرق در روغن است و آنطور که باید پرستش می شود، چراغ امیدی برای همه کسانی است که به نظر می رسد روز به سکس با سگ روز فقط با لبه های صاف، افتاده یا کاملاً غایب می آیند. وارد یک خروس سخت بزرگ شوید و Cassandra’s Ream را دارید. بازیگران پورن: میک بلو / کاساندرا کروز.

سنگینی وزنمو انداخته بودم رو دست راستم و با دست چپم نوک سینه هامو میمالیدم ،کف دستشو گذاشت سکس با سگ رو کسم و کشید اورد بالا تا روی سوراخ کونم ،چند بار این کارو تکرار کرد و سوراخم رو کاملا با استفاده از پیش آبم خیس کرد ،حتی از لمس کردن کس و کونم با دست هاش بیشترین لذت ممکن رو میبردم . سر کیرشو کشید رو کسم و تا روی سوراخم ادامه داد،روی سوراخ کونم که حالا دیگه با پیش آب خودم خیس سکس با سگ و لیز شده بود توقف کرد و سعی کرد با کمی فشار سر کیرش رو بکنه تو که متوجه شدم میخواد از پشت بکنه.

زبون زدن سوراخ کون

آیدا هم در حین این که کون سمیرا رو میخورد تکرار کرد.زبون آیدا میرفت روی سوراخ کون سمیرا وپر از عرق کونش میشد!!!!فروزان سره آیدا رو سکس با سگ برد توی کونش و نشست روی صورت آیدا!دو تا خواهرای فاطمه هم بعد از این که آیدا کونشون رو با زبون تمیز کرد به نوبت نشستن روی صورت آیدا.

حدود 2 ساعت این داستان طول کشید وسمیرا به آیدا گفت فیلمش رو میریزم روی سی دی سکس با سگ یرات میارم تا همیشه یادت باشه. بعد همشون گمشدن از خونه رفتن بیرون.من از اتاق اومدم بیرون و آیدا رو گرفتم توی بغلم و بوسیدمش و گفتم دیگه از  سکس ایرانی این کارا نکن.باورتون نمیشه صورتش چه بوی کون و عرق کف پایی میداد.عرق کف پای 4 تا جنده!سمیرا خیلی به آیدا نامردی کرد با این کارش.چند روز بعد سی دی فیلمش سکس با سگ رو اورد دمه در خونه و داد به آیدا گفت:این بلا رو سرت اوردم چون باعث شدی کون و پاهای دو تا جنده رو بخورم.بعد رفتن.

فیلم کون دادن زن گوشتی و گنده ‌ایرانی

دمر خوابیدم،سحر تو زاویه دیدم نبود و نمیدیدمش. دست راستمو بردم زیرم و شروع کردم چوچولمو مالیدن و پاهامو از هم باز کردم و مقداری سکس با سگ کونم رو قوص دادم به سمت بالا. صدای باز شدن بسته کاندوم میومد، دلم میخواست خودم اینکارو کنم و خودم کاندوم رو بکشم رو کیرش ولی نمیتونستم لذتی که با مالیدن کسم که خیلیییی خیس شده بود رو تو اون لحظه ول سکس با سگ کنم و ترجیح دادم به کارم ادامه بدم . بعد از چند لحظه دراز کشید روم و کیرشو دقیقا گزاشت وسط خط کونم . گرمای بدنش داشت دیوونم میکرد،انگار که حرارت بدن من در مقابل بدن سحر هیچ بود، حس کردنِ سینه هاش روی قسمت بالای کمرم و از اونطرف حس کردن کیرش روی کونم یه تجربه و حس سکس با سگ جدیدی بود که واقعا برام لذت بخش بود. حرف زدن وسط سکس برام خیلی لذت بخشه اما سکوت سحر باعث شده بود که لذتی که میبرم کامل نباشه،دلم میخواست حرف بزنه،از اندامم تعریف کنه اما سکوت سحر قرار نبود بشکنه. همینطور که روم خوابیده بود نوک زبونشو میزد رو گردن و لاله گوشم و گاهی سکس با سگ بوسه های ریزی رو گردنم میکرد و موهامو نوازش میکرد . حس کردن نفس زدناش رو گردنم به اوج رسونده بودم و بعد هر بوسه صدای اومممممم ی که از ته گلوش میمومد حسی نابی بهم میداد. دستمو گرفت و از زیرم بیرون کشید و دیگه نذاشت مالیدن چوچولم سکس با سگ رو ادامه بدم ،دلیل این کارشو نفهمیدم . از روم بلند شد و از ۲ طرف باسنم گرفت و به سمت بالا کشید،با کمک خودم حالت داگ استایل گرفتم و پشتم رو زانوهاش وایساد. دلم میخواست موقع سکس نگاهش کنم و از پوزیشن های دیگه ای استفاده کنیم سکس با سگ،اما هیچ اراده ای در مقابل کاراش نداشتم و کاملا خودمو در اختیارش قرار داده بودم و سعی میکردم فقط و فقط به لذتی که میبرم فکر کنم.

کوس تنگ

سکس با حیوانات جق زدن جق زدن دختر سکسی مادر بزرگ سکس با مادر مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان

Cassandra’s Ream
Cassandra Cruz returns to demonstrate the simple fact that her ass is nothing less than spectacular. Sculpted, of-course, from the finest bronze (or marble if you prefer), her body is a wonderland with obvious emphasis on the butt. Drenched in oil and worshiped the way it should, Cassandra’s ass is a beacon of hope to all those who, day after day, seem to only come by flat, droopy or completely absent butts. Enter a big hard cock and you’ve got Cassandra’s Ream.

Pornstars: Mick Blue / Cassandra Cruz

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *