سکس با دکتر اولین روز پرستار شیطان

سکس با دکتر ينيك في طيزها

سکس با دکتر ماریکا شانل برای اولین روز کاری خود در بیمارستان زیر نظر دکتر دنی دی آماده است. ماریکا با خوشحالی دکتر D و ناراحتی پرستار همکارش، وقتی لباس آن روز را انتخاب کرد، جذابیت جنسی را بر عملکرد ترجیح داد! دکتر D برای اینکه نگاهش را از پرستار جدیدش دور نگه دارد، برایش سخت است، و چون می‌خواهد بفهمد که این دقیقاً همان چیزی است که ماریکا به آن امیدوار بود! بازیگران پورن: دنی دی / ماریکا شانل.

گفتم ن ن ن نه! چیزی نیست ،من خوبم . از جاش بلند شد و اومد رو بروم وایساد دستاشو کرد سکس با دکتر تو موهام و خم شد لبامو بوسید.دستامو گرفت بلندم کرد. با اشاره چشماش فهمیدم که باید لباسامو در بیارم. خیلی سریع لباسامو در اوردم و در همین حین خودشم لخت شد. باورم نمیشد، واقعا کیر داشت ! کیرش در حالت نیمه راست بود . حس بدی داشتم ، احساس میکردم خیلی بد شروع کردیم ، تصورم چیز دیگه ای بود سکس با دکتر. سوتین و شرتم هم در آوردم و لخت جلوش وایسادم .

هردو روبروی هم ایستاده بودیم و من نگاهم فقط به کیرش بود. دستاشو گزاشت رو شونه هامو به سمت زمین فشار داد. نشستم لبه تخت سکس با دکتر و کیرشو گرفتم تو دستم ،نگاهم رفت سمت کاندومی که رو دراور بود ،صورتمو برگردوند سمت کیرش و خودشو بهم نزدیک تر کرد. از انتهای کیرش گرفتم و سرشو کردم تو دهنم و میمکیدم .هیچ مزه ای نداشت ولی بوی خوبی میداد و خیلی تمیز بود. راست شدن کیرشو تو دهنم حس میکردم تا اینکه کاملا راست شد سکس با دکتر. کیر بزرگی داشت ،ولی خیلی کلفت نبود. بیضه های خیلی کوچیکی داشت و اصلا با کیرش تناسب نداشتن . اندازه کیرش به قدری بود که وقتی تا ته میکردم تو دهنم اندازه ۳ انگشت دیگه اش بیرون میموند.

کلیپ کون دادن خفن زن شهوتی

فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم. سکس با دکتر من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت سکس با دکتر رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام

یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم سکس با دکتر بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش سکس با دکتر .آیدا و سمیرا دست و پاهای سکس ایرانی فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی

کلیپ ۷ دقیقه‌ای سکس با زن خوشگل

کاملا خیسش کردم و بخاطر پیش آبی که ازش اومده بود خیلی لیز شده بود. تا ته میخوردم سکس با دکتر و موقع در آوردن کیرش با فشار لبم کیرشو تحت فشار میزاشتم. صدای آه و ناله ش رو میشنیدم و نفس هاش به شماره افتاده بودن ، دستاشو گرفته بود رو سرمو گره زده بود به هم و سرمو فشار میداد به سمت بدنش،به خاطر اینکه کیرش بلند بود و به ته گلوم فشار میوورد چند باری عوق زدم ،نزدیک بود بالا بیارم سکس با دکتر ولی بلافاصله در میوردش. با دست راستم کیرشو نگه داشتم و زبونمو از بالای تخماش میکشیدم تا سر کیرش ، به سرش که میرسیدم چند لحظه میمکیدم و دوباره اینکارو تکرار میکردم.خودشو ازم جدا کرد و اومد نشست کنارم روی تخت ، هولم داد رو تخت و پاهامو از رو زمین جدا کرد و انداخت رو تخت سکس با دکتر . اومد بین پاهام نشست و با دقت کسم رو نگاه میکرد. به قدری تحریک شده بودم که فقط دلم میخواست کیرشو فرو کنه تو بدنم ،احساس میکردم از داخل بدنم دارم آتیش میگیرم . شصتشو گذاشت روی کسم و از بالا تا پایین میکشید و دوباره این کار رو تکرار میکرد. هرازگاهی که نگاهامون به هم میوفتاد لباشو غنچه میکرد و بهم چشمک میزد .با این حرکاتش فقط حشری تر میشدم . صورتشو اورد نزدیک کسم و لباشو چند ثانیه بی حرکت گذاشت دقیقا روی چوچولم . بعد چند ثانیه نوک زبونشو میزد روی چوچولم . چشمام میسوخت ،دهنم خشک شده بود و احساس میکردم سینه سکس با دکتر هام داره میترکه. سینه هامو میمالیدم و چشمامو بسته بودم . دیگه کاملا در اختیارش بودم . شروع کرد زبونشو کشیدن روی کسم و انقدر خیس شده بود که صدای خوردن کسم کل فضای اتاق رو پر کرده بود. دیگه طاقت نداشتم . دستمو از روی سینه م برداشتم و هرچی توان داشتم تو دستام سکس با دکتر جمع کردم سرشو فشار دادم سمت بدنم ،کمرمو از رو تخت جدا کردم ناخودآگاه یه جیغ بلند کشیدم . احساس خفگی داشتم ،داشتم ارضا میشدم که سرش رو برداشت. دستشو انداخت زیر رونم و کامل برم گردوند.

سوراخ کون

سکس با زن عمو سکس با مربی سکس با زیر نویس سکس با عمه سکس با اسب سکس با زیر نویس فارسی سکس با سگ سکس با حیوانات جق زدن جق زدن دختر

Naughty Nurse’s First Day
Marica Chanelle is ready for her first day of work at the hospital under Dr. Danny D’s supervision. Much to the delight of Dr. D, and to the chagrin of her fellow nurse, Marica prioritized sex appeal over functionality when she picked out her outfit for the day! Dr. D’s got a hard time keeping his eyes off of his new nurse, and as he’s about to find out that’s exactly what nurse Marica was hoping for!

Pornstars: Danny D / Marica Chanelle

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *