سکس با خدمتکار تیتی انعام دادن سکس الکسیس

سکس با خدمتکار میلف میانسال پستون گنده شلوار دوست دخترشو درمیاره

سکس با خدمتکار جکی از اینکه هیچ راهنمایی نمی کند، باید به فکر راهی بیفتد تا در نهایت سود کند. سرآشپز ایده جدیدی را پیشنهاد می کند: جکی باید شلخته بودن را متوقف کند و سعی کند مشتریان را خوشحال کند! و برای پر شدن آن شیشه، چرا با قرار دادن آن سینه های بزرگ در صورت آنها شروع نمی کنید؟ بازیگران پورن: جکی جوی / وودو

منو کشید داخل و شروع کرد ب بوسیدنم سکس با خدمتکار هنگ کرده بودم زبونم قفل شده بود کسی ک این همه سال عاشقش بودم حالا لباش رو لبام بود و بهم مهلت فکر کردن نمیداد لباسامو ک در اوردم یهو منو برد روی تخت و کامل لختم کرد همه ی بدنم رو بوسید من خجالت میکشیدم آروم دم گوشم گفت بریم حموم باهم؟ گفتم بریم وااااای ک بهترین حموم عمرم بود توی حموم دیگه خجالتم ریخت کیرشو درآورد وااای یه کیر بزرگ و خوشتراش منم چسبیدم ب بغلش تا کیرشو دم کسم حس کنم چقد توی خواب باهاش ارضا شده بودم رامینم کم نذاشت دستشو گذاشته بود روی کسم و با چوچولم حلقه کرد دور کمرم و شروع کرد لبامو بوسیدن و سینه سکس با خدمتکار هامو مالیدن گفتم سینه هام بزرگ نیست گفت خودم بزرگش میکنم وقتی نوک سینه هامو میگرفت دبونه میشدم منم حشری شده یودم کیرشو میمالیدم و خودمو توبغلش تکون میدادم کیرش سکس ایرانی مثل سنگ شده بود و خیلی بزرگ بود خم شدم بوسیدم کیرشو اخ ک چه بوی خوبی میداد نم سرش زبونمو کشیدم نوک کیرش بازم لیس زدم نوکشو میییییک سکس با خدمتکار زدم گفتم رامین اجازه میدی همه بدنتو ببوسم؟همه کیرش توی دهنم جا نمیشد منم تا اونجا شلوار دوست دخترشو درمیاره

سکس نوبتی با زن جنده پولی‌

سکس نوبتی با زن جنده پولی‌ خلاصه سمیرا رو خوابوندن روی زمین و آیدا با اقتدار کف پاهاش رو میمالوند روی صورت سمیرا و میخندید و سمیرا رو مسخره میکرد میگفت:اوممممم……اوفففففف……بو بکش…….
4 روزه پاهام رو نشستم و مرتب توی کفش نگهشون داشتم.بو کن بفهمی چه حالی داره!
واقعا هم راست میگفت.پاهاش رو 4 روز نشسته بود و خیلی کف پاهاش سیاه شده بودن. سکس با خدمتکار شب ها با کفش میخوابید.من میخندیدم میگفتم چرا این کار رو میکنی میگفت بعدا میفهمی.
سمیرا هم کف پاهای آیدا داشت خفش میکرد و میگفت:اوفففففف……..اوفففففففف………چرا اینقدر پاهات عرق دارن!!!!!اوففففففف……..اومممممممم……..خفه شدم.

سکس نوبتی با زن جنده پولی‌

آیدا داشت با خفه کردن سمیرا عقدهاش رو خالی میکرد سکس با خدمتکار و کف پاهاش رو میمالوند روی بینی و دهن و زبون سمیرا و شکلک در میاورد و مهدیه و دوستش هم داشتن با گوشی عکس و فیلم میگرفت و میخندیدن.آیدا واسه سمیرا زبون در اورد و گفت:بو کن.بو بکش.استشمام سکس ایرانی کن عرق کف پاهام رو.بعد زد زیره خنده.بعد شروع کرد واسه سمیرا سکس با خدمتکار شعر خوندنومیگفت:بو کن بو کن بو کن
عرق کف پای من را

سکس گروهی با میلف ‌ایرانی چون باعث شدی کون و پاهای دو تا جنده رو بخورم.بعد رفتن.
این ماجرا هم گذشت و آیدا هنوز میخواست جبران کنه حال همشون سکس با خدمتکار رو بگیره.یه روز سمیرا رو دعوت کرد خونمون.من دوباره رفتم توی اتاق و از بالا داشتم دید میزدم.قرار شد آیدا سمیرا رو تنها بیاره خونه و اگر تنها اومد و دید کسی نیست به دوستش مهدیه اس ام اس بده که با دوستش مهناز که متاهل هم بود بیان اونجا.سمیر

سکس امریکایی میلف میانسال پستون گنده واسه اینکه کیرشو بخورم میلف میانسال پستون گنده

شروع کردیم فحش دادن به هم که یهو وسط کس شعرا گفت بیا کیرمو بخور، سکس با خدمتکار منم دیدم بهترین موقعس واسه اینکه کیرشو بخورم، دهنم اب افتاد ، بش گفتم کیرتو میخورما، خندید گفت کیه که بدش بیاد، یه دست گذاشتم رو کیرش و همینجور که واسش شروع کردم به مالیدن تو گوشش گفتم بین خودمون میمونه ? تعجب کرده بود ولی با یه لبخند ازم استقبال کرد و گفت خیالت راحت، منم با خیال راحت شلوار و شرتشو کشیدم پایین و کیر گندشو آروم گذاشتم تو دهنم ، واااااای که عجب کیری، همون لحظه عاشقش شدم، یه کیر 18 سانتی و کلفت، با ولع هرچه تمام داشتم میخوردم اونم تمام

دقیقا طوری که دوست داشتم داشت رفتار میکرد، هر لحظه بیشتر داشتم عاشق کیرش میشدم دلم نمیخواست سکس با خدمتکار آبش بیاد، تا یهو کیرشو دراورد و گفت دم دستمون دستمال نیس چیکار کنم، اینبار من یه لبخندی بهش زدمو کیرشو بازم گذاشتم تو دهنمو، چندبار سفت بالا پایین کردم تا آبش با فشار ریخت تو دهنم، کیرشو اوردم بیرون دهنمو باز کردم ابشو نشونش دادم و بعدم قورتش دادم، میلاد که یه بار سکس ایرانی دیگه از تعجب دهنش باز مونده بود یهو گفت تو کجا بودی تا حالا قربونت برم الاهی

میلف میانسال پستون گنده شلوار دوست دخترشو درمیاره وجدان داشته سکس با خدمتکار و فکر میکرده شلوار دوست دخترشو درمیاره

که از الان به بعد هستم خلاصه این شد لدت بخش ترین خاطره من از ساک زدن سکس با خدمتکار.
اون شبو گذروندیم، تا چند روز خبری ازش نبود بعدا فهمیدم که عذاب وجدان داشته و فکر میکرده تو عالم مستی رفاقتمونو به گا داده، ولی چند روز بعد خونمون خالی شد و زنگش زدم
هیچ حرفی راجع به اون شب نمیزد تا خودم بهش گفتم اون شب مست بودیم هیچی نفهمیدیم سکس با خدمتکار ، پاشو بیا خونمون تا الان که میفهمیم چه خبره یه دور دیگه بریم

اونشب چرا اونجوری نگام میکردی نزدیک بود همه بفهمن! خلاصه اینکه دوست شدیم حدود دو هفته نتونستم برگردم و ما تلفنی باهم حسابی سکس با خدمتکار صمیمی شدیم قرار شد وقتی از قزوین برگشتم ببینمش . وای که چقد شب قبل از اومدنم استرس داشتم من دیوانه وار عاشق رامین بودم تموم مدت دو هفته هم ک تلفنی باهاش در تماس بودم میدونستم فقط به چشم یه دوست دختر بهم نگاه میکنه ولی خب عشق سکس ایرانی دیونه س به خونه نگفتم اون شب بر میگردم قرار بود برم خونه رامین میدونستم ممکنه سکس

میلف میانسال پستون گنده عجب دختری هست این لباش سکس با خدمتکار رو لبام بود و بهم عجب دختری هست این

کس تنگ سکس با معلم کس کردن سکس دختر سکس مقعدی سکس در اشپز خانه عکس کیر کس ایرانی سکس زن شوهر ایرانی کیر سیاه فیلم ساک زدن

Titty Tipping
Jacky is sick of not making any tips, and needs to think of a way to finally make a buck. The cook suggests a novel idea: Jacky should stop being a bitch and try to make the customers happy! And to get that jar overflowing, why not start by putting those huge titties in their faces?

Pornstars: Jacky Joy / Voodoo

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *