سکس با خاله اینکه خدمت اون دسته از رفقا که همش فش میدن بگم کون لقتون چون من بیکار

سکس با خاله اینکه خدمت اون دسته از رفقا که همش فش میدن بگم کون لقتون چون من بیکار

سکس با خاله من زیاد اهل فامیل بازیو اینا نیستم واس همین کم میومد برم خونشون ولی بعد ازدواج داداشم حس میکردم که دختره بهم زیادی نخ میده و یه جورایی میخاره کوس سفید سینه.

خونمون شهرستانه ولی داداشمینا و عمم اینا یا بهتر بگم کل فامیل تقریبا تهرانن خلاصه یه روز مسج اومد ناشناس که سلام خوبی ؟ گفتم شما؟چون از وقتی پشت لبم سبز شده بود دختر بازی سکس در خواب.

میکردم گفتم شاید یکی از دوستای قبلیمه یه چن تا اس داد منم گفتم شیوا تویی (از دوستای قبلی)گفت نه ولی معلوم شد سرت شلوغه و مزاحم نمیشم منم دو تا اس دادم که پس کدوم خری هسی و فلان ج نداد‌ منم.

حسابی با خودم کلنجار رفتم اخه کیه سکس با خاله گذشت دو سه روزی که باز اس داد اینبار گف فاطمم اولش فک کردم همسایمونه که یه چن ماهی کلیپ سکسی کوس خارجی باهاش بودم گفتم کارتو بگو گف شمارتو از گوشی.

ابجی ورداشتم دوهزاریم افتاد کی هس کلیپ سکسی جنده کوس نمیخام زیاد از موضوع دور شیم خلاصه دوست شدیم و از اون بگم واستون سکس با خاله فاطی یه دختر به قول معروف امروزی با تیپ و استایل دافای پلنگی.

چشاش تقریبا ابی و رنگ موهای نسبتا زرد.وزنش حدود ۶۰ میشه بگمانم چون چاق نیس ولی تو پره و کونش که واقعا بر امدگی خاصی داره.سینه هاش ۷۵ میشن کلی بخام بگم هر کی ببینه فکر میکنه زنه نه دختر سکس با خاله.

چن باری لب بازی و مالدون و اینا در کار بود وقتایی که میرفتم تهران یا میومدن خونمون چون زیاد رفت امد دارن به خونمون و شهرستان فیلم سوپر جنده سن بالا.ولی نمیشد سکس کنیم سکس عاشقانه.

دختره از حرفاش معلوم بود به ازدواج اینا فک میکنه و منم که اهل این کسشعرا فیلم سوپر خارجی خانوادگی سکس با خاله نیستم ولی چون تو کف حد اقل یه بار از کون گایدنش بودم الکی وعده وعید میدادم بهش.

گذشت و من رفتم تهران واس کار.ماه رمضون بود تو یه سفره خونه کار میکردم تا افطار بیکار بودم سکس با خاله .بهم اس داد میتونی قمبل دات کام مرخصی بگیری گفتم واس چه کاری گف بیا میشم ببینمت گفتم.

کجا گف پارکی جایی گفتم گرفتی مارو اینهمه راه بیام ببینمت بیخیال کلیپ سکسی دختر جنده.گف یه کاری میکنم میرم خونه ابجی اینا (داداش و زنداداش هر دو شاغلن) وقتی خونه نیستن بیا.گفتم ببینم چی میشه باشه.

فرداش گف اومدم بیا گفتم امروز که نمیشه فردا قبل از ظهر راه میوفتم تا خونه داداشمم حدود یه ساعت راه بود سکس با خاله فرداش صب پاشدم رفتم یکم به خودم فیلم سکسی کوس بلوند رسیدم و به دوستم گفتم قبل افصار.

میام کارامو انجام میدم چون قلیون میدادم به مشتریا.خلاصه رفتم دم در زنگ زدم اومد فیلم سکسی خانوادگی وا کرد.دیدم چه لوعبتی شده جنده با ساپورت مشکی نازک و یه تاپ سفید کوتاه که خیلی بهش میومد.

رفتم تو گف چیزی خوردی گفتم ته رفت واسم صبحونه اورد زدم تو رگ.اومد بغلم نشست کلیپ سکسی خانوادگی شرو کرد به کس شعر گفتن و اینکه تا کی باید دزدکی همو ببینم و کی میریم سر خوته زندگی خودمون .

منم که کیرم شق کرده (یه دستگاه ۱۸ سانتی ) گفتم نگران نباش سکس با خاله درس میشه و فلان فیلم سکسی با سکس یواش یواش شرو کردم لب گرفتن و مالدون سینه هاش.سوتین نزده بود و راحت میمالیدم و خابوندمش .

رو کاناپه و افتادم روش از گردنش شرو کردم .اونم چشاشو بسته بود و کاری نمیکرد.تاپشو در اوردم و شرو کردم به خوردن سینه هاش کلیپ سکسی خارجی.حس خوبی داشت سارا جی.

رفتم رو نافشو دور نافشو میلیسیدم خیلی بدن خوبی داشت ادم میخاست فقط لیس بزنه تنشو فیلم پورن خارجی سکس با خاله.دستمو بردم پایین رو کسش که پاشو جم کرد گفتم چته گف رو قولت هستی؟گفتم دکی گرفتی مارو اینهمه راهو نیومدم که .

قال و قرارامونو تمدید کنم دیدم اخم کرد گفتم اره عزیزم معلومه که هستم(الکی واسش کمپوت وا میکردم). سکس با خالهپاشو ازاد کرد از رو ساپورت یکم مالیدم و در حین لب گرفتن دستمو بردم داخل شورتش وایی چقد داغ بود .

حسابی اب انداخته بود.شلوارشو پایین کشیدم و از پاهاش شرو کردم بوسیدن اومدم بالا و کشاله سکس سه نفره پاهاشو و روناشو میبوسیدم.یه بوس از رو کسش ورداشتم خر کیف شده بود دختره.شرو کردن بو لیسیدن کسش.

و چوچولشو اروم کاز میزدم حال میکرد.زبونمو کردم توش بوی خوبی میداد نمیدونم چی زده بود ولی بهش رسیده بود .یکم که حسابی کسشو خوردم برگردونمش به شکم خابید سکس با خاله من عاشق کونم یعنی ۱۰۰ برابر کس حال میده بهم.

روناشو چند تا ماچ گنده برداشتم و دو سه تا چک زدم صداش تو خونه پیچید

.زبونمو چسبونم به سوراخ کونت و میلیسیدم خیلی حال میداد بهم سوراخشو هی باز و بسته میکرد زبونمو کردم توش خیلی تنگ بود سکس عاشقانه.یکم که گذشت گفتم تو میخوایی فقط دراز بکشی گف اینجا نه بریم اتاق داداش اینا .

رفتیم اونجا هلم داد رو تخت کمربندمو وا کرد.شلوارمو کشید پایین در اورد اول یکم لب گرفت دوباره رفت پاین نشست.از رو شرتم دست میکشید رو کیرم شق درد داشت میکشت منو‌ کوس میده و ساک میزنه.از رو شرت بوسش کرد و شرتمو کشید پایین.

گف وایی کیر خوبی داری گفتم قابلتو نداره خندید و اول یکم مالید و زبو زد دور سرش.بعد اروم کرد تو دهنش. سکس با خاله خیلی خوب ساک میزد میشد فهمید که قبلا اینکارو کرده فیلم سوپر کوس داشتم ارضا میشدم خاستم در بیارم که سر کیرمو با دخندوناش.

نگه داشت و نوکشو مک میرد وایی یه لحظه هر چی اب داشتم ریختم دهنش.ولو شدم رو تخت که مجال نداد و اومد بغلم داشت سینمو میبوسید.رفت پایینتر دوباره اینبار تخمامو کرد دهنش میمکید کیرم باز خبردار وایستاد سکسی خاله.

یکم دیگه ساک زد گفتم بسه.خوابوندمش رو تخت کونشو داد بالا دیدم بعله خانوم بار اولش نی سکس با خاله .انگشتمو کردم تو کونش اخ و اوخ کردنش شرو شد.یکم که گذشت انگشت دومیو فرستادم تو وقتی جا باز کرد درش اوردم انگشتمو گرفت لیس زد.

یه خورده کرم مالیدم دور سوراخش کیرم گذاشتم دم سوراخش چون کلفته نمیرفت.به زور سرشو کرم تو که داشت جیغ میزد تو دلم گفتم ادا تنگارو واسم درنیار.یکم که کونش جا باز کرد فرستادم تو اروم اروم کلشو دادم تو کونش یه دیقه نگه داشتم سکس با خاله.

بعد شرو کردم اروم تلمبه زدن که دیگه داشت اه و اوه میکرد و این نشون میداد داره حال میکنه سکس سالشه قبل ازدواج سرعتمو بیشتر کردم و سرشو اوردم بالا داشتم لباشو میخوردم و تلمبه میزدم .چن دقیقه ای گذشت و درش.

اوردم با دستمال چربیای کیرم پاک کردم و دادم دهنش پنج دقیقه ای ساک زد و اینبار من دراز کشیدم اومد روم نشست سکس با خاله .باز اروم کردم تو کونش دو سه تا تلمبه که زدم دیگه خودش میرفت بالا میومد پایین.

ممه هاشو کردم دهنم و میخوردم.داشتم یواش یواش ارضا میشدم که کمرشو گرفتم و حالا نکن کی بکن تن تن زدم تو کونش که بریده بریده داشت ناله میرد .

حس خوبی داشتم و تن تن میزدم تو کونش که گفتم ابم داره میاد گف بریز توش بریز منم چن تا تلمبه دیگ زدمو و ابمو با فشار اومد ریختم توش صدای نالش رفت اسمون که سوختم کلیپ سکسی .

دو سه دیقه ای کیرم تو کونش موند و داشت لبامو میخورد که گفتم بلنشه از روم سکس با خاله کونشو با دستمال پاک کرد گفتم چطور بود گف خیلی خال دادی عشقم یه لب طولانی گرفتیمو رفتیم دوش.

تو حموم هم یه لب بازی و اینا داشتم و زیر دوش بودم که نشست انقد کیرمو خورد که دوباره ابم ریخت دهنش کم بود ولی داشتم میممردم دیگ.

اومدم بیرون ساعت نزدیکای ۲ بعد از ظهر بود.زنگ زدم پیتزا اوردن با هم خوردیم چون بیرون بخاطر ماه رمضون همه جا بسته بود و نمیشد برم چیزی بخورم همونجا ناهارمو خوردم باهاش لباسمو پوشیدم و یه لب طولانی گرفتم و رفتم سرکار.

پنج روز اونجا بود و سه بار رفتم پیشش و حسابی کردمش سکس با خاله امید وارم خوشتون اومده باشه ببخشید طولانی بود یه چنتا خاطره دیگم هس اگ خاستین میذارم .

سکس سفید فیلم سوپر ایرانی سکس عاشقانه کوس سفید سکس حیوانات

Sexy Thick Redhead MILF Step Mom With Big Natural Tits Fucked By Young Step Son

Blonde Juicy Ass MILF Stepmom Savannah Bond Sex With Stepson Before Leaving POV Savannah Bond Covering Big Shaft in Her Pussy Juice.

step Mom Helps Brokenhearted Son – Son’s First Breakup – POV, MILF, Older Woman – Nikki Brooks Savannah Bond Fifty Ways To Leave Your Cum Lover.

Caught Stepmom Masturbating & Fucked That Blonde Bitch- Savannah Bond big booty step mom savannah bond fools her step son for sex.

Brittany Oneil Tease & Denial sex irani KINKY INLAWS – #Eva Berger – Horny Russian Stepmom Gets Boned By Son.

MomsWithBoys – Fat Stepmama Rides Son’s Cock In Her Bedroom MILF Peggy Bundy Fucked By Son Bud Bundy.

Big Tits MILF Step Mom Fucked By Step Son After Driving Lesson Massive Melons Maggie Green Sucks Her Step Son’s Cock.

Fucking Your StepMom in the Kitchen – Fantasy Taboo tamil aunty xnxx.

سکس با خاله اینکه خدمت اون دسته از رفقا که همش فش میدن بگم کون لقتون چون من بیکار
سکس با خاله اینکه خدمت اون دسته از رفقا که همش فش میدن بگم کون لقتون چون من بیکار
سكس محارم امهات
سكس محارم امهات تدخل علي ابنها فتجده ينك اخته ام بزاز كبيرة

One thought on “سکس با خاله اینکه خدمت اون دسته از رفقا که همش فش میدن بگم کون لقتون چون من بیکار

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *