سکس ایرانی برادران ناتنی خود را می مکد تا او را از والدین

سکس ایرانی سیس شیطون ایرانی خروس برادران ناتنی خود را می مکد تا او را از والدین سختگیرشان پنهان کند

سکس ایرانی دستشو روی شورت حرکت داد تا به قسمت لخت باسن رسید و از اونجا لغزید بین رونام. این حرکت چنان سریع و غافلگیر کننده بود که نمی دونستم چکار کنم. نفسم حبس شده بود.

تماس مستقیم دستش با پوست قسمتهای حساس بدنم منو ترسوند ولی تحریک کننده هم بود و انگيزه واکنش رو کم می کرد فیلم سکس ایرانی. مدتها بود سکس نداشتم و اضطرابی که داشتم باعث نمیشد هوسی نشم.

دستش جايي که رونا بهم می چسبن جا خوش کرده بود و از روی شورت با کسم ور می رفت. آروم فشارش می داد و لاش انگشت می کشید. با خودم گفتم الانه که خودمو خیس کنم، تا کجا میخواد جلو بره؟ آبرو ریزی نشه؟ پس کی به ایستگاه می رسیم؟

دلش می خواست بره جلوتر و قسمت بیشتری از کسمو بگیره تو دستش ولی پیشرفت به سمت جلو عملی نبود فیلم سوپر ایرانی، دستش نمی رسید. فیلم سکس ایرانی بعد مسیر حرکتشو به سمت چاک باسن عوض کرد.

حالا یه انگشتش تا عمق شکاف نفوذ کرده بود و از روي شورت دنبال سوراخ عقب مي گشت و بعد از یه کم بالا و پائین رفتن لای شکاف پيداش کرد. روی سوراخ و دوروبرش می چرخید و تحریکش می کرد.

یک آن فشارشو بیشتر کرد. حس کردم نوک انگشتش همراه پارچه شورت یه کم رفت تو. انگار شوک برق وارد شده باشه ناخوداگاه فشرده شدم به جلو. فیلم سکس ایرانی مقعدم منقبض شد، دستش لای باسنم که بهم کیپ شده بود گیر افتاد.

با فشاری که از عقب و جلو بهم اومد حس کردم بادکنک پر از آبی تو دلم ترکید و شورتمو خیس کرد. زیر دلم غوغایی بود از هیجان و شهوت سکس لزبین.

سجاد حشری شده و زنشو میکنه از سکسشون عکس گرفته کس زن سجاد تمیزه و کیر سجاد هم تمیزه زنش روی فرش خوابیده و به شوهرش کس میده فیلم سکس ایرانی .

شهوت، هیجان، گستاخی و دلهره. واي! يه مرد غريبه توي اتوبوس پر از آدم داره کس و کونمو دستمالي مي کنه؟ باور کردنی نبود فیلم سکس ایرانی. قلبم داشت میومد توی دهنم. به جايي دست زده بود که بهش حساسيت داشتم.

حميد هر وقت کسمو مي خورد با سوراخ عقبم بازي مي کرد که خیلی دوست داشتم

حالا هم تحريک شده بودم، در اوج دلهره. تا اون لحظه جز يک بار چشم غره عکس العملی نشون نداده بودم که فايده اي هم نداشت. عرضه ی داد و هوار هم نداشتم. از آبروریزی می ترسیدم.

ديگه از لحاظ ذهني هم مقاومت نکردم. با خودم گفتم گور باباش، بذار اقلا” حالشو ببریم، فیلم سکس ایرانی هرچه بادا باد!

دستشو از لای باسنم بیرون کشید. حالا با قسمتي از لمبر کونم که از شورت بيرون بود بازي مي کرد. نوازش و فشار دادن قسمتي لخت از بدنم در اون فضا مثل سکس دزدکي پرهيجان و برانگيزنده بود. با این که اضطراب داشتم لذت هم مي بردم.

با کمی حستجو لبه شورتمو پيدا کرد فیلم سکس ایرانی، دستشو کرد توش. فقط حس و هیجان این که دست یه مرد وسط اتوبوس، رفته باشه تو شورتت آدمو می رسونه به نزدیکاي اورگاسم. خیسی شورتمو حس می کردم.

این تجربه رو دوره نامزدی داشتم که حمید توی تاکسی دست کرد تو شورتم و من هم تلافی کردم. اون موقع از خیس بودن شورتم خجالت کشیدم فیلم سکس ایرانی و حالا دوباره اسباب خجالت پیداش شده بود سکس خارجی.

سجاد زنشو فقط از کس میکنه و ارضا میشه زن و شوهر اراکی , بگذریم، دستش از روي رون چپم لغزيد به طرف کسم. همزمان چیزی فرو رفت لای باسنم که حتما” کیرش بود که لایه های پارچه کلفت ترش کرده بود.

حرکت خزنده دستش به سمت مرکز سکس آب کسمو بیشتر راه انداخت. بالاخره به جایی که می خواست، يعني به کسم، دسترسي مستقيم پيدا کرد فیلم سکس ایرانی. با موهاش که بازي کرد احساس کردم چوچولم زد بیرون و چند ثانیه بعد زیر دستش در حال تحریک شدن بود.

می خواستم ادامه بده ولی در ادامه دستش رفت پايينتر، جايي که شکاف کس لبریز آب بود. دوباره شوک سکس وارد شد. فیلم سکس ایرانی می خواستم دستشو همونجا نگهدارم تا بیشتر حال کنم ولی اون می خواست بره پائین تر. سعی کرد انگشتشو بکنه توش ولی نمیشد.

این بود که دوباره برگشت بالا، به نقطه دلخواه من که رسید دستمو گذاشتم رو دستش و همونجا نگهش داشتم. فیلم سکس ایرانی مشغول بازی با چوچولم بود و داشتم کیف می کردم که اتوبوس نیش ترمزی کرد. پرس شدم به صندلي، فشار دستش به نقطه حساس از حد گذشت.

از طرف دیگه کیرش دوباره رفت لای باسنم. انگار منتظر همین بودم. تحريک به اوج رسيد، بدنم منقبض شد فیلم سکس ایرانی ، فیوز سکس پرید و برقش زیر دلم پخش شد. رسما” ارضا شدم. زانوهام سست شد.

اگه تکیه گاه نداشتم شاید افتاده بودم. وقتی به خودم اومدم که اتوبوس تکونی خورد و متوقف شد. فیلم سکس ایرانی خوب شد خودمو کنترل کردم صدایی ازم در نیومد. سعی کردم حالت عادی داشته باشم.

نمی دونم يارو چه وضعی داشت. شاید اونم ارضا شده بود

به هر حال دلم می خواست بازی ادامه داشته باشه ولی رسیده بودیم به ایستگاه و مسافرا در حال پیاده شدن بودن. مسلما” توی اتوبوس خالی نمی تونست بهم چسبیده بمونه. فورا” خودشو جمع و جور کرد و احساس کردم لباسم به حالت اول برگشت.

دلم می خواست دوباره اتوبوس سکس زیبا شلوغ بشه و بچسبه بهم که نشد چون اواخر خط بود و مردم فقط پیاده میشدن فیلم سکس ایرانی.

ایستگاه بعدی با رخوت بعد از سکسس و پاهای لرزون پیاده شدم دلخور از این که ارتباط قطع شده بود بدون حتا یه شماره تلفن. به طرف خونه که ميرفتم توی ذهنم هنوز پیگیر ماجرا بودم و لحظه لحظه شو مرور ميکردم.

تعجب می کردم چطور اجازه دادم همچين اتفاقي بيفته و باهاش همراهي کردم. فیلم سکس ایرانی برای زنی با موقعیت من جفت و جور شدن با مردی مناسب چه در محیط کار چه در محل زندگی یا کلاسهایی که بعد از بیوه شدن می رفتم کار سختی نبود.

تن دادن به سکس نصف و نیمه و همراه با اضطراب با مردی ناشناس در اتوبوس پرازدحام در روز روشن معنيش چي بود؟ چی داشت که منو طلسم کرده بود؟ طرف جوون ناپخته ای نبود که بگیم جسارتش فقط ناشی از جهالت يا ترشح ناگهانی آدرنالین بوده.

مسلما” لبخند ناخوداگاه منو چراغ سبز گرفته بود که با خيال راحت بهم چسبيد ولی من چرا بهش راه دادم؟ این که مدتی از سکس محروم بودم و اون مرد میل جنسیم رو تحريک کرد حتما” موثر بوده ولی کافی نبود. پس چی بود ؟

هرچی بود غیر منتظره بود، اصلا” فیلم سکس ایرانی فکرشم نمی کردم، غافلگير شدم. جسم و ذهنم هنگ کرده بود. تعلل ناخواسته در تصميم گرفتن و واکنش نشون دادن به اون فرصت پيشروي داد.

با پيشروي اون من تحريک و بعد تسليم شدم. تهوري که نشون داد منم جسور کرد و گذاشتم تا اون حد جلو بره. آره، شرايط غير منتظره، غافلگيرشدن با سکس جایی که انتظارشو نداری مي تونه طوری به هم بريزتت که نتونی جلو خودتو بگیری.

همونجوري که وقتي اون روز دستمو توي جيب حميد کردم غافلگير شدم فیلم سکس ایرانی.

روزهای بعد توی همون مسیر سوار اتوبوس شدم بلکه دوباره با شریک جنسی ناشناسم روبرو بشم ولی نتیجه ای نداشت فیلم سکس ایرانی. بعد از مدتها هنوز نمی تونم از فکرش بیام بیرون.

خاطره اون سکس چند دقيقه اي و پرهيجان بعد از اين همه مدتي که گذشته طوري زنده است که انگار همين ديروز اتفاق افتاده سکس دختر افغانی.

سوپر ایرانی فیلم سوپر فیلم سوپر امریکایی سکس پسر ایران سکس آبلا دنجر سوپر امریکای سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل

Naughty Iranian Sis Sucks Her Stepbrothers Cock To Make Him Keep A Secret From Their Strict Parents

xnxx blacked

One thought on “سکس ایرانی برادران ناتنی خود را می مکد تا او را از والدین

  1. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly
    donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll
    settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
    I look forward to fresh updates and will talk about this website with
    my Facebook group. Talk soon!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *