سکس المان امور دانشجویی معلم

سکس المان پوش که غرور از چشاش میبارید

سکس المان هنگامی که دین جانی سینز متوجه یک رابطه دانشجو و معلم در محوطه دانشگاه می شود، او آگوست ایمز و دوست پسر استادش را به دفتر خود فرا می خواند. با این حال، وقتی این زوج سرسختانه از پایان دادن به رابطه امتناع می‌کنند، جانی تصمیم می‌گیرد دست به اقدامی بزند و به عضو هیئت علمی نافرمانش نشان دهد که آگوست به او علاقه‌ای ندارد، او فقط دوست دارد معلم‌ها را به لعنتی سکس المان بکشاند. بازیگران پورن: جانی سینز / آگوست ایمز.

یه دنیا حرف پشت این جمله اش بود. الهام مث همیشه خندید و بعد دستشو از بین صندلی ها به سمتمون دراز کرد. بعد گفت: عزیزای دلم اگه به توافق رسیدیم دست بدین که برم به خریدام برسم. حمید دستشو گرفت و الهام خواست دستشو بکشه که حمید اجازه نداد و به سمتش برگشت و نگاش کرد. با خشم و جدیت کامل بهش گفت: خوب به حرفام گوش کن الهام، تا حالا از هیچ کس حساب نبردم اینو خودتم سکس المان خوب میدونی، ولی الان مجبور شدم از تو اطاعت کنم. مث یه مرد بهت قول میدم امشب باب میلت باشه و تموم شه. اما مث یه مرد هم بهت قول میدم که اگه بازم دور و ورمون آفتابی بشی واسمون دردسر بشی شرط بذاری و خلاصه آرتیست بازی در بیاری، کاری ندارم آبروم میره زندگیم از هم میپاشه نابود میشم یا هر مزخرف دیگه ای، میکشمت! شنیدی؟ میکشمت! اینو آویزه ی گوشت کن… حمید خشنتر از هر وقتی به نظر میرسید. واقعا معلوم بود خیلی تحت فشاره. دستشو که ول کرد الهام یه کم ادا در آورد که مثلا دردش گرفته، بعد هم با یه جور ذوق و شوق گفت: میشه امشبم سکس المان همینجوری خشن باشی؟ حمید یه نفس عمیق کشید و چشاشو بست. بعدم الهام دستشو سمت من گرفت و منم که میخواستم هر چه زودتر گورشو گم کنه بهش دست دادم و رفت. از دور هم با طنازی واسمون دست تکون میداد که حمید سریع حرکت کرد و رفتیم خونه اش.

فیلم دختر تپل و سفید ‌ایرانی

داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی سکس المان میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم سکس المان .سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای

کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این سکس المان چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه سکس ایرانی فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش سکس المان کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت

سکس زن میانسال شهوتی

بلند شد و گفت: یه چیزی هست به اسم فانتزی عزیزم! این فانتزیمه دیگه… وایییی چه شبی بشه سکس المان اون شب… شونه هاشو انداخت بالا و گفت: دیگه خودتون میدونین. الانم میخوام برم عشقا، ولی جمعه باز میبینمتون… کیفشو برداشت و با راه رفتنش که از عمد عشوه میومد رفت بیرون. حمید مث آدمایی که عقل از سرشون بپره مات و مبهوت رفت نشست رو مبل و سرشو تو دستاش گرفت. هردومون سکس المان تو شوک بودیم. بعدِ چند دیقه سکوت با ناامیدی گفت: تعجب کردم ولی نه اونقد که دور از انتظار باشه. بهت نگفته بودم ولی اون کثیفترین زنیه که تا حالا دیدم. اول خواست بیغیرتم کنه، حالام میخواد اینطوری زهرشو بریزه. رفتم نشستم پیشش و گفتم: یه لحظه وایسا ببینم سکس المان، میخواست بیغیرتت کنه.

با جیغ و داد به حمید میگفتم ولم کنه و داشتم زور میکردم تا از دستش در برم. ولی دستا و بغل سکس المان قویش اجازه نمیداد. وقتی دیدم زور کردن بی فایده اس با خشم و تحقیر گفتم: بیچاره ی بدبخت تو اگه آدم حساب میشدی که شوهرت ولت نمیکرد! به خیالت خبر ندارم رابطتتون چجوری بوده؟ هه برو بابا بی ارزش رابطه ی سکس المان ما وقتی شکل گرفت که رابطه ی شما نابود شده بود!…

سکس لانا

دانلود فیلم xxx دانلود سوپر ایرانی دانلود xxx دانلود رایگان فیلم سکسی دانلود بازی سکسی سکس پیر پستون ویدیو سکس ایرانی سکسی ویدیو ویدیو سکسی

The Student Teacher Affair
When Dean Johnny Sins catches wind of a student-teacher affair happening on his campus, he calls both August Ames and her professor boyfriend into his office. When the pair stubbornly refuse to end the affair however, Johnny decides to take action, showing his insubordinate faculty member that August isn’t interested in him, she just likes getting fucking by teachers.

Pornstars: Johnny Sins / August Ames

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *