سکس افغانی پشتو آموزش کثیف صحبت کردن

سکس افغانی پشتو ساک زنی

سکس افغانی پشتو آوا همیشه آرزو داشت مثل یک پورن استار کثیف حرف بزند، اما به نظر نمی‌رسد کلماتی را پیدا کند. درمانگر او را تشویق می کند که تلاش کند و کمی سرگرمی کلامی داشته باشد. دکتر جونز بعد از اینکه او را آرام کرد، طرف فریبنده آوا را آزاد می کند و جریانی از کثیف ترین کلماتی را که تا به حال شنیده منتشر می کند ساک زنی. او آنقدر سکس افغانی پشتو خیس و شاخ می شود که آن دیک ضخیم را در دهان گرسنه اش می گیرد، سپس خم می شود تا کوس تنگش را آنطور که فاحشه درونی اش می خواهد، گاییدن کند. به نظر می رسد آوا می تواند در تمام مدت صحبت های کثیف کند. فقط شوهرش الهام‌بخش نبود و او به یک مرد واقعی نیاز داشت تا خشم جنسی ساک زنی او را از بین ببرد. بازیگران پورن: آوا آدامز / جسی جونز.

تلفنی با عماد حرف میزدم و حرفامون تقریبا سکسی شده بود سینا که حرفامونو شنیده بود با چشمای سکس افغانی پشتو به خون نشسته وارد اتاق شددرو محکم بست گوشی رو از دستم کشید و بلند فریاد زدو هرچی فحش بلد بود به عماد داد و گفت دیگه حق نداری به فرانک زنگ بزنی دورشو خط بکش وگرنه میکشمت و بعد گوشیمو پرت کرد رو زمین با ترس نگاهش میکردم شونه هامو گرفت تو دستش و ساک زنی گفت حالا با اقا فاز سکس بازی بر میداری اره میکشمت دختره ی عوضی تنم سکس افغانی پشتو میلرزید از ترس بهش گفتم دایی به خدا اونجوری که فکر میکنی نیس ما دو تا.. نزاشت حرفمو ادامه بدم منو با شدت پرت کرد رو تخت و روم خوابید با نا باوری نگاهش میکردم با تته پته گفتم چیکار میکنی دایی پاشو از روم دارم خفه میشم دیوونه شده بودو عصبی لباشو به گوشم نزدیک کردو سکس افغانی پشتو اروم گفت فرانک من عاشقتم نمیتونم ببینم تو با کسی دیگه عشق و حال کنی تو فقط ماله منی فهمیدی عشقه منی فقط ماله منی چشمام از شدت تعجب گشاد شده بود دستمو به سینش فشار دادم و گفتم دایی دیوونه شدی پاشو از روم ساک زنی عقلتو از دست دادی دستشو

سکس دکتر ۵۰ ساله با زن ۳۰ ساله

چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه سکس افغانی پشتو خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم ساک زنی دیوونه میشدم مخم سکس افغانی پشتو هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت

سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه هاش سکس افغانی پشتو نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم سکس لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم ساک زنی رو بردم سمت دکمه شلوارش

کلیپ سکس با منشی‌ تو شرکت

مردونگیشو روی بین پاهام کشیدو گفت فرانک نمیخواستم اینکارو بکنم چاره ای برام نزاشتی سکس افغانی پشتو نباید جنده ساک زنی بازی در میاوردی اینو گفتو تمام مردونگیشو داخلم فرو کرد نایی واسه جیغ زدن نداشتم انقدر عقب جلو کرد که از درد ملافه ی تختو تو دستم مشت کرده بودم نای جیغ زدن نداشتم ملافه پر از خون شده بود تقریبا داشتم جر میخوردم زیره بدنه سینا ناله هامو جیغام کل اتاقو سکس افغانی پشتو پر کرده بود ولی اون ساک زنی کر شده بودو صدامو نمیشنید بعد نیم ساعت که مطمعن شد کاره خودشو کرده از روم بلند شدو لباساشو پوشید با بدن نیمه جون ملافه رو دوره خودم پیچیدم بلند داد زدم کثااااافت ازت متنفرم اشغالللل حالم ازت بهم سکس افغانی پشتو میخوره امیدوارم بمیریی بدون اینکه چیزی بگه از اتاق بیرون رفت توی چهرش ذره ای پشیمونی دیده نمیشد همونجا بیهوش افتادم از ترس اینکه مامان یا فریبا چیزی بفهمن رفتم حمومو خودمو شستم حالم خیلی بد بود لباس پوشیدمو افتادم رو تخت بعد چند روز ازون

فیلم سکس کردن

سکس زوری ایرانی سکس خشن ایرانی کلیپ سکس زوری سکس شهوتی سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر دانلود فیلم های سکسی فیلم های سکسی

Taught To Talk Dirty looti net
Ava always dreamed of dirty talking like a pornstar, but she just can’t seem to find the words. Her therapist encourages her to try and have a little verbal fun. After getting her to relax, Dr. Jones frees Ava’s devious side, releasing a stream of the filthiest words he’s ever heard. She gets so wet and horny that she takes that thick dick in her hungry mouth, then bends over to get her tight pussy fucked hard the way her inner whore desires. It turns out Ava could dirty talk all along. It was just that her husband was uninspiring, and she needed a real man to unleash her sexual fury.

Pornstars: Ava Addams / Jessy Jones

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *