سکس از کون ایرانی تکه ای از آنال آب نبات من

سکس از کون ایرانی کلیپ ارگاسم کردن زن ‌ایرانی

سکس از کون ایرانی Jynx به آب نبات وسواس دارد. او نمی تواند از آن سیر شود. تنها چیزی که او بیشتر هوس می کند این است که عصای شیرینی کایران را بمکد قبل از اینکه کس او توسط میله ی عظیمش بپرد. او به کایران نیاز دارد تا به او یک غذای شیرین بدهد – گاییدن به احمق تنگش در حالی که او شیرینی اش را سیر می کند. در مورد بهترین های سکس از کون ایرانی هر دو دنیا صحبت کنید! پورناستارها: Jynx Maze / Keiran Lee.

نیم خیز شدم و دیدم حمید اونطرف تر دراز کشیده و لباس راحتی تنشه. بعد دیدم الهام با یه لیوان آب میوه اومد تو اتاق و با طنازی داد دست حمید! دیگه خبری از اون حال و هوای لحظات سه نفره مون نبود. انگار از یه دنیای دیگه برگشتم به دنیای خودم. یه کم سرمو ماساژ دادم و بعد تازه متوجه شدم که لباسام تنم نیستن!! سریع از تخت پریدم پایین و لباسامو که میپوشیدم طلبکارانه گفتم سکس از کون ایرانی : نمیشد یه چیزی مینداختین روم شماها؟ دیدم هر دو با هم و با تمسخر بلند بلند زدن زیر خنده!! چشامو ریز کردم و پرسیدم چشون شده؟ بعدم رو به الهام گفتم: تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا نرفتی هنوز؟ بازم با تمسخر خندید و با تعجب گفت: من اینجا چیکار میکنم؟! عجیبه وا… اینجا خونه مه! بازم داشت اعصابمو خورد سکس از کون ایرانی میکرد. لباسامو که کامل پوشیدم با حرص رفتم رو به روش و گفتم: مگه حمید بهت نگفت؟ سیر نشدی جنده؟

سکس با مهناز خانوم زن همسایه

خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار سکس از کون ایرانی دادم تو دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ کونش رو که یه خورده جا وا کنه دو تا انگشتم رو کردم تو بد جوری جیغ زد ولی بازم توجهی نکردم دیگه داشت

نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در سکس از کون ایرانی کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد سکس بنده خدا انگار تا حالا لب سکس از کون ایرانی نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش

سکس دختر شهوتی با کیر دراز عشقش

ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون سکس از کون ایرانی رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده ، فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم سکس از کون ایرانی بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی

بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم سکس از کون ایرانی صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا سکس مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه سکس از کون ایرانی کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض

سکس با مهناز خانوم زن همسایه اینبار انگار ذهن من بود که کاملا هرز رفته بود پیچ و مهره ها سر جاشون لق میزدن دلم محبت میخواست یه دست نوازش سکس از کون ایرانی دلم دوست داشته شدن میخواست اما چطور از بقیه انتظار داشته باشم دوستم داشته باشن وقتی حتی نمیتونم بهشون اعتماد کنم؟ تازه متوجه شدم کاپشنم هنوز تنمه. -تو؟ میتونی از اون قرصهای روی کابینت دو تا بهم بدی؟ یه نگاهی به ظرف قرصها انداخت فیلم سکسی عمو جانی اوی دوتا دو تا زیاد نمیشه.

این یه سکانس بود؟! این همون حمید بود که این حرفا رو با این حجم از بی رحمی زد؟ این همون عشق من بود؟ همش نقشه بود؟ چجوری سکس از کون ایرانی میتونستم باور کنم؟ چجوری این سکانسو باور میکردم؟ دقایق با گریه های سوزناک من سپری میشدن. اون جمله آخرش که گفت کارش باهام تموم شده حس آشغال بودنو بهم داد! حس کردم یه وسیله بودم که حالا شدم یه آشغال و باید پرتم کنن. از سر سکس از کون ایرانی جاش پا شد و این بار هم با خشونت بهم گفت اینجا اشک نریزم و زودتر از اونجا برم بیرون. بدن بی رمقمو کشون کشون رسوندم بهش، پا شدم و یقه شو گرفتم و با هقهقم گفتم: چرا این کارو کردی عوضی؟ چرا چرا چرا.

فیلم سکسی عمو جانی

افلام سكس عربي فلم سکس امریکایی داستان سکسی تصویری xxx ژاپنی سکس با دختر همسایه داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر فیلم پورنو

A Piece Of My Candy Ass
Jynx is obsessed with candy. She can’t get enough of it. The only thing she craves more is sucking down on Keiran’s candy cane before getting her pussy popped by his massive rod. She needs Keiran to give her a sweet treat – fucking her tight asshole while she satisfies her sweet tooth. Talk about the best of both worlds!

Pornstars: Jynx Maze / Keiran Lee

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *