سکس آمریکا لزبین ها یاد می گیرند که خروس را دوست داشته باشند

سکس آمریکا لیس بزن خوب کس لیسی برای میسترس ایرانی

سکس آمریکا وقتی جردن اش به خانه می‌آید تا دوست دخترش چستی لین را در حال لعنت به کیتی سامرز بیابد، تصمیم می‌گیرد با بازی برای لزبین‌های تیمی به آن‌ها درس کوچکی درباره چیزهایی که از دست می‌دهند بیاموزد. او خروس بزرگش را عمیقاً در هر دو بیدمشک شلخته های بلوند فرو می کند و چهره های زیبای آنها را لعنت می کند، و به سکس آمریکا آنها نشان می دهد که هیچ جوجه جانبی هرگز نمی تواند یک زن را مانند خروس چاق راضی کند! او آن بیدمشک‌ها را محکم می‌کوبد، و سپس توپ‌ها را به اعماق احمق کوچک چستیتی می‌برد. زمانی که سیر شد، نوبت به کتی می رسد که کمی لعنتی مقعدی کند، و او با آن خروس به ارگاسم شدید بدن لرزان می رسد. سرانجام جردن بار عظیمی را در دهان عفت می دمد تا او را با معشوق لزبین خود شریک کند! بازیگران پورن: جردن اش / چستیتی لین / کیتی سامرز.

امیر این بار از جلو بغلم كرد و گفت جوابم رو ندادى، بهش گفتم خوبم سکس آمریکا مشكلى نیست. اما اون گفت میدونم چته، تو از اتفاقى كه قراره بینمون بی افته میترسى! باورم نمیشد كه امیر فهمیده باشه، بغضم یهو تركیدو با گریه بهش گفتم خیلى میترسم خیلى. امیر یه دستى به روى گونه م كشید و گفت قرار نیست سکس امرکایی امشب اتفاقى بی افته!

سکس آنال دختر ‌ایرانی با نامزدش

میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت سکس آمریکا فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف سکس آمریکا پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست

سره آیدا و جورابش رو در آورد و کرد توی دهن آیدا و نشست روی شکم آیدا و کف پاهاش رو گذاشت روی سکس آمریکا صورت زن من!!!!!بقیه هم که اومدن توی خونه و سمیرا رو گرفتن زیره مشت و لگد.دو تا زن جوون با فاطمه خانم بودن!دو تاشون اندام های خوش فرم و خوشکل بودن.سمیرا رو گرفتن و خوابوندن روی زمین.فاطمه گفت این ها خواهر شوهرام هستن.حالا درسی به دوتاون میدیم تا سکس ایرانی دیگه از این گوها نخورین.دختر فاطمه که 20 سالی داشت سکس آمریکا دمه دره خونه آیدا رو گرفته بود و با کف پاهاش داشت خفش میکرد و آیدا داد میزد:بوی عرق میده!!!!اوف….ففف….بلند شو دختره پررو کثافت جنده گوه!!!!این حرف رو که زد دختر فاطمه که ا

سکس خانوم نوروزی از کون

دوباره به حالت ارضا رفتم
آه من تحریكش كرد و شدت بوسه هاشو بیشتر كرد و از زبونشم براى نوازش گوش من استفاده كرد، از گوشم فاصله گرفت و زبونش سکس امرکایی رو از پشت سکس آمریکا گوشم رو گردنم لغزوند، تمام موهاى نداشته ى بدنم سیخ شد! یهو انگار كه چیزى یادش اومده باشه بلند شد و رفت تو سالن سى دى پلیر رو روشن كرد، صداى گوش نواز دوئت پیانو و گیتار فضاى خونه رو پر كرد، فهمیدم از قبل آماده كرده بوده و براى همین یكم بهم برخورد، با خودم فكر كردم معلوم نیست چقدر سكس داشته كه به همه چیز اشراف كامل داره!!!
تو این فكرا بودم كه دوباره بغلم كرد و شروع كرد به لیسیدن نرمه ى گوشم، حس بدم از بین رفت و دوباره غرق لذت شدم، با مهارت زیاد تمام سکس آمریکا فاصله ى گوش تا زیر گردنم رو با زبونش طى كرد و وقتى به بالاى سینه م رسید یه نگاه تو چشمام كرد، معنى نگاهش رو فهمیدم، میخواست پیراهن خوابم رو در بیاره، قبل از اینكه كارى بكنه خودم كمربند لباسم رو باز كردم. چشماش برق زد و لبه هاى لباس رو از رو سینه هام كنار زد، زبونش رو بین سینه هام كشید و آروم به روى سمت راستى سرش داد، نوك سینه م رو زبون زد و با زبون دور نوكش رو لمس كرد نوك سینم سفت شد و همزمان اون رو بین لباش گرفت، دیگه هیچى تحت كنترلم نبود، بدنم بى اختیار حركات نامنظمى سکس امرکایی میكرد كه نمیتونستم سکس آمریکا جلوش رو بگیرم، نفسم به شماره افتاده بود و واژنم نبض میزد.

کلیپ خفن کون دادن دختر ‌ایرانی

خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های سکس آمریکا همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر سکس آمریکا خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت.

گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا سکس آمریکا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا سکس ایرانی به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع سکس آمریکا کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت زن شوهردار سکس آمریکا همسایمو میکنم.
سکس ضربدری

سکس فارسی فیلم ماساژ سکسی فیلم سکسی عمو جانی سکس جانی جانی سینز عمو جانی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی

Lesbians Learn to Love Cock
When Jordan Ash comes home to find his girlfriend Chastity Lynn fucking Katie Summers, he decides to teach those sluts a little lesson on what they’re missing by playing for team lesbian. He sticks his big cock deep in both those blonde sluts’ pussies and fucks their pretty faces, showing them that no side chick could ever please a woman like a fat cock can! He pounds those pussies hard, and then he goes balls deep in Chastity’s tight little asshole. Once she’s had enough, it’s Katie’s turn for a little anal fucking, and she rides that cock to an intense body-quaking orgasm. Finally, Jordan blows a huge load in chastity’s mouth for her to share with her lesbian lover!

Pornstars: Jordan Ash / Chastity Lynn / Katie Summers

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *