سکس آلمانی آخرین رقص با برت روسی

سکس آلمانی قربون پاهای میسترس آیدا برید

سکس آلمانی کایران از نقل مکان دوست دخترش کمی عصبی است. باید تغییرات جدی ایجاد شود، از آنجایی که او نمی تواند به ستاره پورنو مورد علاقه اش برت روسی نزدیک شود. بنابراین این آخرین رقص کایران با برت است و او کمی احساساتی می شود. همانطور که او یک کامنت خداحافظی برای برت می نویسد، صدای زنگ در را می شنود. او از دیدن برت روسی در مقابل خود متحیر سکس آلمانی شده است و او نیز نظرات کایران در صحنه های او را از دست خواهد داد. برت می‌خواهد مطمئن شود که این آخرین رقص خاطره‌انگیز است، با قورت دادن خروس عظیم طرفدار شماره یک‌اش. او باید یک ستاره پورن را به او بدهد، زیرا او این همه راه را فقط برای امضای یک سکس آلمانی امضا نیامده است. بازیگران پورن: برت روسی / کایران لی.

داشتم میمردم از استرس قلبم رو ضربان هزار بود که مامانم از حموم درومد و از اتاقم اومدم بیرون و رفتم جلو سکس آلمانی کیر خوردن .تلوزیون باز مامان از اتاق اومد بیرون و نشست رو مبل و گفت نیما من میرم خونه خاله ستاره(دوست مامانم)واسه تولد و شب آخره وقت میام باباتم که امشب شیف شبِ شام تورو گذاشتم یخچال (ساعت۵بعدازظهر بود) گفتم باشه ولی چرا دیر میای اونم تنها گفت اخه مهمونی شب شروع سکس آلمانی میشه تازه و من میرم ب ستاره کمک کنم دس تنهاس گفتم باش, رفت تو اتاق و بایه آرایش خیلی خوب اومد بیرون که روپوست سفیدش خیلی خوب شده بود رژ لب قرمز قرمز که خوشگلی لباشو چند برابر کرده بود و لباسشو بگم که ساپورت تنگ

کلیپ لاس زدن با دوست دختر سکسی‌

من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم سکس آلمانی تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو سکس آلمانی دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ

چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو سکس آلمانی کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی سکس هیچی نگو بعد که بقلش سکس آلمانی کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش

فیلم سکس با داف حشری

میداد وقتی حمید تاپ مامانو دراورد دوتا سینه های سفیدو خوشگلش اوفتاد بیرون داشتم میمردم از هیجان بعد ساپورت تنگشو ب زور از پاش کشید سکس آلمانی پایین و یه شرت قرمز خوشگل موند تو پای مامانم بعد مامانمو خوابوند و زود رفت داخلو یه بالشتک آورد گذاشت زیر کمر مامانم قشنگ پشت درختا وایستاده بودمو از نزدیک داشتم میدیدم صحنه رو از استرس ترس و هیجان داشتم دیوانه میشدم قلبم از جاش درمیومد بعد روغن زیتونو که روی همون میز بود کیر خوردن برداشت درشو باز کرد و کلا ریخت روی بدن مامانم و از سر تا پاشو روغنی کرد اما و بعد شرتشو در همون حالت خابیده درآورد داشتم میدیدم پاهای کلفت مامانم سمیرا با اون باسن گنده و گوشتی که حتی یه تارموهم رو پاهاش نبود و رون های بزرگ سکس آلمانی و سفیدش عالی بود بعد حمید یه جون گفت و نشست رو کون مامانم اینم بگم که قبل از نشستن شلوارکشو با تیشرتش درآورد و باشرت نشست رو کون مامانم و شروع کرد مالیدنش همه ی بدنشو روغنی مرد مثل این فیلم سکسیها بدن ناز مامان سمیرام برق میزد بعد از کلی مالیدنش سکس آلمانی کیر خوردن مامانو برگردوند رو به خودش و باز روغن ریخت رو ممه هاش وکُس نازش و شکمش که من داشتم دیواانه میشدم همه ی بدنشو میمالیدو وقتی ممه هاشو میگرفت همچین فشار میداد که مامانم آخ اوخ میکرد و وقتی دستشو رو کس نازو بی موش میکشیدم مامانم فقط آه میکشیدبعد۵ دقیقه هم از جلو مالیدنش سکس آلمانی بالاخره از روش پاشد و روبروی مامانم وایستاد و شرتشو داد پایینتا حالا تو عمرم کیر به اون بزرگی و سفیدی ندیده بود اصلا.

کیر خوردن

سکسی المانی ابلا دنجر ميا خليفة سکس میا خلیفه میا خلیفه کص حشری داستان سکس ضربدری سکس ضربدری ایرانی سکس ضربدری فیلم حشری

Last Dance With Brett Rossi
Keiran is a bit nervous about his girlfriend moving in. There’s going to have to be some serious changes, starting with him not being able to jerk off to his favorite porn star Brett Rossi. So it’s Keiran’s last dance with Brett and he’s getting a bit emotional. As he pens a farewell comment to Brett, he hears the doorbell ring. He’s stunned to see Brett Rossi right there in front of him, and she too will miss Keiran’s comments on her scenes. Brett wants to make sure this last dance is memorable, starting with her swallowing her number one fan’s massive cock. He’s going to have to give her a porn star pounding, because she didn’t come all this way just to sign an autograph.

Pornstars: Brett Rossi / Keiran Lee

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *