سکسی پرستار بنیاد گاییدن

سکسی پرستار دختر سبزه آلمانی گاییده شد از کون خیلی تمیز

سکسی پرستار دکتر Lezley Zen M.D یک قطعه کار است! در حالی که در زمان استراحت او خودارضایی می کند، مدیر بیمارستان در شگفتی است که با استخوان اره های سکسی ملاقات کند و او را به چیزی عجیب فرا می خواند: معلوم می شود که یک بیمار بیمار لاعلاج چیزی جز ملاقات با الکسیس تگزاس قبل از رسیدن به پایان کار نمی خواهد. عالی، او فکر می کند! او با میل جنسی پربار سکسی پرستار خود تصمیم می گیرد دو پرنده را با یک سنگ بیرون بیاورد! ستارگان پورن: لزلی ذن / مایکل وگاس.

تو دلم گفتم اخ الهی من فدای اون دوست پسر نامردت بشم که عجب مردونگیی در حق ما کرده! بلافاصله بهش گفتم سکسی پرستار چهار دست و پا شو و سر کیرمو که حالا دیگه داشت پوست خودش و جر سکس با مربی میداد گذاشتم جلوی کسش آخ که من عاشق کردن دخترها اونم به شکل چهار دست و پا هستم. یهو همه کیرمو تا دسته کردم تو کسش چنان جیغی زد که صدای خنده احمد و سجاد از اون اتاق به گوشم که از مستی هیچی سکسی پرستار نمیشنید به راحتی رسید.

حالا تلمبه نزن کی بزن ولی من که تا دیروز حتی این مدل کردنو 30 ثانیه تو فیلم سوپر میدیدم آبم تا سکس با مربی سقف میپرید حالا اصلا انگار نه انگار دارم خودم اون مدلی یه کسی رو میکنم که تو عمرم کس به اون تپلی ندیده بودم از آه آآآآه گفتن های زهره میشد فهمید که داره کمال استفاده رو میبره و منم مدام سرعتمو میبردم بالاتر تا اینکه آآآه آآآه های زهره زیاد شد و مدام میگفت جون منو بکن پارم کن! جون چه کیری سکس با مربی سکسی پرستار داری آخ آبتو بیارم و از این حرفها بی خبر از اینکه من از بس مستم اصلا انگار نه انگار دارم کس میکنم. تو این فکرا بودم که با داد و بیداد های زهره حس کردم کیرم تو کس زهره هم داغ تر شد و هم لیزتر و فهمیدم که ارضاء شده با لیز شدن کس زهره سکسی پرستار سرعت تلمبه های من بیشتر سکس با مربی شد تازه تازه داشتم حال میبردم.

کلیپ سکس با میلف حشری ‌ایرانی

آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه سکسی پرستار گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه سکسی پرستار زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون

گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه سکسی پرستار دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش سکسی پرستار کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش سکس ایرانی رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش

کلیپ سکس خانوم سن بالا خوشگل و خوردنی

کیرش رو توی دهنم بگذاره از درد چنان جیغی زدم ک فکر کنم گوشش سکسی پرستار صوت کشید. نیشخندی زد و ولشون کرد. با تمام وزنش نشسته بود روی رون هام استخون هام داشت خورد میشد جفت دستهاش رو انداخت رو سینه هام جوری ک قفسه سینه ام خورد شد بعد با چنگش سینه هام رو گرفت و دوباره با دندونهاش افتاد ب جون لبهام. جوری سینه هام رو چنگ میزد ک انگار داره لباس چنگ میزنه.

جون منو بکن پارم کن! یه پفی کرده بود که انگاری یه ماه تو کف یکی پیدا بشه و اینو بکنه ولی سکسی پرستار جز دست زدن و مالیدن کاری نمیتونستم بکنم لازم به ذکر است که اینجانب هیچ رقمه کس لیس نیستم و حتی فکرش هم حالمو به هم میزنه! ناچار گفتم بیا کیرم و بخور که از شانس کیریه ما اونم کیر لیس نبود چون حتی با هزار تا خایمالی هم نتونستم راضیش کنم بیخیال شدم و دوباره رفتم تو کار لب سکس با مربی و پستون و کیرمم دادم دستش گفتم حداقل یه کم باهاش ور برو! ولی لب و پستون فایده نداشت بهش گفتم حداقل برگرد یه کم تو سوراخ کونت بذارم که یهو گفت وقتی کس هست چرا کون! برق از چشام پرید و کیرم اینهو مرده ی متحرک از جا پریدو سیخ سیخ شد گفتم اه نکنه اره اونم مست بود و بی اختیار گفت سکسی پرستار اره بابا! گفتم نکنه احمد حرفم و برید و گفت نه بابا دوست پسر نامردم!

سکس با ماساژ

فیلم سکس با کیفیت سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ سکس با نامادری

The give a Fuck Foundation
Dr. Lezley Zen M.D. is a piece of work! While masturbating on her off time, the hospital administrator wonders in to visit with the sexy sawbones, calling her out on something strange: Turns out a terminally ill patient wants nothing more than to meet Alexis Texas before the end arrives. Perfect, she thinks! With her prolific sex drive, she decides to take out two birds with one stone!

Pornstars: Lezley Zen / Michael Vegas

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *