سکسی ماساژ غنیمت می لرزد و سوراخ کون می لرزد

سکسی ماساژ دوس دختر یه شبه با کون گنده

سکسی ماساژ کلسی مونرو یکی از بهترین الاغ های کشور را دارد، بنابراین ما مجبور شدیم او را وارد کنیم تا آن را برایمان نشان دهد. او با جوراب‌های زیبای رنگارنگ ما را اذیت می‌کند، الاغ ظریفش را به اطراف تکان می‌دهد و بدن زیبایش را در موقعیت‌های باورنکردنی تا می‌کند. زمانی که کیران به اندازه کافی مسخره شد، وارد می‌شود تا آن جوراب‌ها را از سکسی ماساژ غنیمت‌های گرد او درآورد و توپ‌های خروس چاق‌اش را به اعماق خروس تنگش فرو کند. کلسی آنقدر حرفه ای است که حتی زمانی که کیران به او ضربه می زند، غنائم خود را تکان می دهد و در حالی که با یک بار گرم خوب به صورتش می کوبد، کثیف صحبت می کند. بازیگران پورن: کایران لی / کلسی مونرو.

زن خوش اندام و خوش پوش که غرور از چشاش میبارید. تا ما رو دید یه لبخند سکسی ماساژ گشاد زد و با خوشحالی گفت: خوش اومدین خوش اومدین… اومد سمت من و با نگا به تیپ و قیافه ام دستشو دراز کرد و با طعنه گفت: سلام عزیزم خوبی؟ من همسر ایشونم!! وقتی از صورتش دیدم داره جزغاله میشه دلم خنک شد! ولی باز با پوزخند گفت: ماشالا هرزه ی پر رو! چه دفاعی هم از خودش سکسی ماساژ میکنه! من اگه بد بودم اگه خوب تا وقتی که زنش بودم نباید وارد زندگیمون میشدی! فهم اینو داری یا متاسفانه خیر؟

کلیپ دختر حشری و داغ ‌ایرانی

خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا سکسی ماساژ که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا سکسی ماساژ گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف

با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار سکسی ماساژ بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد  سکس صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت سکسی ماساژ روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه

فیلم سکس با خانوم خوش اندام ‌ایرانی

با همون جدیتش تو موارد خاص و یه نفرت خیلی عمیق گفت: خدا لعنتش کنه کثافتو… یه روز خوش سکسی ماساژ باهاش تو اون رابطه کوفتی نداشتم. همش جر و بحث همش دعوا… یه کم نوشیدنی خورد و یه پلک عمیق هم زد، بعد با لبخند مصنوعی گفت: بیخیال. بهتره شبمونو خراب نکنیم. میبینی من هی خنده از لبام نمیوفته که به اون فکر نکنم. فردا میریم و میفهمیم چه مرگشه. رو مبل ولو شد و گفت برم پیشش بشینم و بغلش کنم. سکسی ماساژ اول وسایل شامو جمع کردم، بعد نشستم کنارش و بغلش کردم و سرمو گذاشتم رو سینه هاش، اونم ناز کردن بازومو شروع کرد و گفت: سردت که نیست؟ سرمو بلند کردم و با نگا به چشای سبزش گفتم: مگه میشه تو بغل تو باشم و سردم شه؟ چند لحظه به چشام خیره شد و بعد لباشو رو لبام گذاشت. چشامو بستم و با جون و دل میکشون زدم. دلم میخواست زمان وایسه و این لحظه اصلا تموم نشه. اونم محکم لبامو میک زد و بعد زبونشو کرد زیر زبونم و با قدرت شروع کرد به چرخوندنش. همدیگه رو هم محکم بغل کرده بودیم و انگار یکی شده بودیم. یکی دو دیقه ای همینطوری با چشیدن سکسی ماساژ لبای تشنه مون گذشت و دوباره سرمو رو سینه هاش گذاشتم. این بار که با موهام بازی میکرد گفت: امشب دوس دارم فقط برام بخوریش… وقتی میگفت فقط بخورم یعنی حال یه سکس کاملو نداشت. نه که به اجبار باشه بلکه سکسی ماساژ به خاطر اون حرفشو قبول کردم و با لبخند گفتم: هر چی تو بخوای. دوست داشتم هر چی اون میخواد بشه.

سكس الماني

سکس خدمتکار سکس وطنی فیلم سکسی الکسیس تگزاس کون تنگ سکس آمریکا سکس فارسی فیلم ماساژ سکسی فیلم سکسی عمو جانی سکس جانی جانی سینز

Booty Shakes And Ass Quakes
Kelsi Monroe has got one of the finest asses in the country, so we had to get her in to show it off for us. She starts by teasing us in some nice colorful stockings, shaking that fine ass of hers around and folding her gorgeous body into some incredible positions. Once Keiran has been teased long enough, he comes in to tear those stockings off of her round booty and shove his fat cock balls deep in her tight asshole. Kelsi is such a pro that she keeps shaking her booty even as Keiran pounds her, and talks dirty as he blasts her in the face with a nice hot load of cum.

Pornstars: Keiran Lee / Kelsi Monroe

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *