سکسی در بیمارستان پرستار داغ می شود کدو خروس

سکسی در بیمارستان دختر حشری ایرانی چه کیری میخوره

سکسی در بیمارستان دنی دی دوست دخترش را برای معاینه به مطب دکتر می برد، جایی که یک پرستار سکسی (جولیا آن) معاینه را انجام می دهد. پرستار با دنی معاشقه می‌کند، او سعی می‌کند نگرانی‌های دوست دخترش را در مورد سوزن‌ها فروکش کند. وقتی پرستار می‌خواهد سوزن را تزریق کند، پژمرده می‌شود و بیرون می‌رود. پرستار شیطون جولیا ان سکسی در بیمارستان سپس آقای D را اغوا می کند و در حالی که دوست دخترش در حال دوز خوردن است، آنها به فاجعه می پردازند! این پرستار سکسی مطمئناً می داند که چگونه خروس را تلمبه کند! بازیگران پورن: دنی دی / جولیا آن.

من عشق کوسم ,عشق کوس لیسیدنم وقتی کوس خیس میشه بیشتر دوست دارم بلیسم سکسی در بیمارستان گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون دیگه سکسی در بیمارستان همراهشن.من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز کرد.دیدم دختر فاطمه کف پاش رو از کفش در اورده بود و با جورابای کثیفش زد توی دهن آیدا و رفت بالای سره آیدا و جورابش رو در آورد و کرد توی دهن آیدا و نشست روی شکم آیدا و کف پاهاش رو گذاشت روی صورت زن من!!!!!بقیه هم که اومدن توی خونه و سمیرا رو گرفتن زیره مشت و لگد.دو تا زن جوون با فاطمه سکس ایرانی خانم بودن!دو تاشون اندام های خوش فرم و خوشکل بودن.سمیرا رو گرفتن و خوابوندن روی زمین.سکسی در بیمارستان فاطمه گفت این ها خواهر شوهرام هستن.حالا درسی به دوتاون میدیم تا دیگه از این گوها نخورین.دختر فاطمه که 20 سالی داشت دمه دره خونه آیدا رو گرفته بود و با کف پاهاش داشت خفش میکرد و آیدا داد میزد:بوی عرق میده!!!!اوف….ففف….بلند شو دختره پ

کلیپ سکس فهیمه جون تو ماشین

برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم رو سکسی در بیمارستان کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار سکسی در بیمارستان دادم تو دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ

برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه سکسی در بیمارستان من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و سکس ایرانی قبول کرد منم که سکسی در بیمارستان چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم

فیلم سکس خانوم شهوتی با رفیقش

نوک سینه هایش را در دستانش گرفت نفس که قصد مریم را متوجه شده بود خودش را تکان سکسی در بیمارستان داد و همش میگفت:باشه باشه گریه نمیکنم وای خانوم صدایش تحلیل رفت چون مریم انگشتانش را روی شکمش گذاشت و شروع به قلقلک دادن کرد پهلو هایش را قلقلک داد.بعدش دستش را برداشت تا نفس که از خنده سرخ و سکسی شده بود نفسی تازه کند.بعد شروع کرد به ارامی روی شکمش کشیدن و انگشتانش سکسی در بیمارستان را تکان دادن. مریم:چقد صدای خندت سکسیه جنده ی من نفس فقط میگفت”تروخدا بسه”.دیگر گریه نمیکرد و لبخند دلنشینش روی لبانش بود که دل میبرد از مریم. مریم دلش میخواست تمام تن نفس را بخورد.دلش میخواست مرد بود و کیر داشت تا یک دور با کیر هم به گا میداد این کس بی پناه رو. نفس با صدای نازک جیغ مانندش گفت:تروووخداا دیگه هر کاری بگید میکنم خانوم مریم دستش را نوازش وار روی شکمش کشید و بوسه ای روی شکم سفیدش گذاشت و لبخند شیطانی زد و گفت:امم جون فعلااوکی شروع به خوردنه سکسی در بیمارستان شکم و پهلویش کرد.صورتش رو به ناف و پهلو هایش میمالید.صدای آه های ریز و لرزون نفس حالش را جا می آورد و ترغیبش میکرد برای ادامه ی کار. دستش را روی ران های نفس گذاشت و شروع به مالش کرد لرزیدن نفس را که حس کرد بوسه ای روی نافش گذاشت و سرش را به شکمش فشرد و در همان حال سکسی در بیمارستان گفت:قوربونه این بکر بودنت(ماچ دیگری روی شکمش گذاشت)لرزیدنات دیوونم میکنه سرش را بلند کرد و به چهره ی مظلوم نفس نگاه کرد.در عمق چشمانش مظلومیت موج میزد و به جای دلرحمی دلش میخواست این دختر مظلوم بی پناه رو جر بدهد و نفس برایش نگذارد.

سکس دکتر ایرانی فیلم سکس دکتر فیلم سکسی دکتر دکتر سکسی سكس با دكتر سکسی با دکتر دیلدو سکسی دکتر گروپ سکس فیلم سکسی ترکی

asian pussy

Hot Nurse Gets The Cock Pumpin
Danny D takes his girlfriend to the doctor’s office for a check-up, where a sexy nurse (Julia Ann) will perform the exam. The nurse flirts with Danny, who tries to quell his girlfriend’s worries of needles. When the nurse is about to inject the needle, she gets woozy and drifts off. Naughty nurse Julia Ann then seduces Mr. D and they fuck while his girlfriend is dosing off! This sexy nurse sure knows how to get the cock pumpin’!

Pornstars: Danny D / Julia Ann

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *