سکسی داغ برو با جریان آبلا دنجر

سکسی داغ همچین با لذت کیر میخوره انگار لواشکه

سکسی داغ تنش بین آبلا دنجر و دوست پسر سابقش، مایکل وگاس، در حال افزایش است، عمدتاً به این دلیل که او اوقات شیرین خود را از خانه خارج می کند و با گستاخی دوست دختر شیطان خود، زوئی مونرو، را دعوت می کند، حتی اگر او از نظر فنی با آبلا زندگی می کند. وقتی اعتراض آبلا به گوشش می رسد و مایکل او را مسواک می زند، آبلای ناامید سعی می کند با شستن ظروف حین گوش سکسی داغ دادن به موسیقی حواس خود را پرت کند. با این حال، زویی دقیقاً می‌داند که چگونه آبلا را تشویق کند، و این شامل این است که به آبلا این فرصت را می‌دهد تا جناح وحشی‌اش را رها کند، چیزی که زویی در تمام مدت به آن مشغول بوده است. ستارگان پورن: آبلا دنجر / مایکل وگاس / زوئی مونرو.

باید میدیدی چه كونی داد خیلی معلوم نبود ولی به نظر میومد كه مامانم درد میكشید چون اخم سکسی داغ كرده بود و از اه و ناله هم خبری نبود اما احسان حرفه ای تر از این حرفا عمل میكرد و با چندبار دراوردن و فرو كردن تونست تمام كیرشو تو كون مامانم جا كنه چند لحظه همونجوری صبر كرد تا جا باز كنه و بعد شروع كرد به تلنبه زدن با تلنبه های ارومش كم كم آی آی مامان زهره به آه آه تبدیل شد احسانم از فرصت استفاده میكرد و تلنبه هاشو شدید تر میكرد با شدید تر شدن تلنبه های احسان و موجی كه كون گنده مامانم ایجاد میكرد نتونستم تحمل كنم و آبم ریخت تو شلوارم . تلنبه های احسان لحظه به لحظه شدید تر میشد و صدای تلنبه زدنش و اوه اوه مامانم كاملا تو باغ پیچیده بود دست گذاشت رو سر مامانم و كاملا رو به زمین خمش كرد و شروع كرد به محكم تلنبه زدن و مالیدن سینه هاش سکسی داغ و بعد ٣٠ – ٤٠ ثانیه با سه چهار تا تلنبه ی محكم آبشو تو كون مامانم خالی كرد و مامانمو بلند كرد و از پشت بغلش كرد و سینه هاشو فشار میداد من هم ترسیدم كه بچرخن و ببینن و هم باید یه فكری بخ حال شلوارم میكردم اروم اروم شروع كردم به رفتن و اخرین چیزی كه تونستم ببینم بوس هایی بود كه احسان از گردن مامانم میكرد برگشتم تو ساختمون و كاپشنم رو جلوی شلوارم نگه داشتم و رفتم تو بابام منو كه دید گفت كجایی یه ساعته؟ مامانت كو؟ میخواستم بگم باید میدیدی زهره جونت چه كونی داد ولی حیف كه نمیشد گفتم رفته بود تو باغ دستشویی و داره میاد اونم گفت باشه و رفت پیش شوهر خالم و بقیه اقایون و بعد از چند دقیقه سکسی داغ ام سرو كله ی مامانم و احسان هم پیدا شد.

داگی استایل داف کون سفید ‌ایرانی

و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست سکسی داغ دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه سکسی داغ ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت

تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم سکس ایرانی مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو سکسی داغ در اوردم تیشرتشم خودش

سکس کردن با مامان حشری دور از چشم شوهر

در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه سکسی داغ هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود

شهوانی کیرمن 18 سانته خیلی کلفته ,کس سفید خوشگلی داشت دفترمو اوردمو شروع کردم به صورت برداری وتا جایی که میتونستم طولش میدادم ت بیشتر از دید زدنش لذت ببرم همه جا دنبالم میومد وگاهی چسبیده بهم میستاد ومنم یادداشت میکرد م. نوبت شیر الات حمام رسید منم یهو درو واکردم رفتم تو حمام کلید برقو زدم که دیدم بععله شورت خانوم روی دوش اویزونه یهو گفت وای خاک به سرم ببخشید دوید ولباس زیراشو برداشت کارم تموم شد و مریم خانوم رفت سکسی داغ برام یه چایی اورد, دو زانو کج نشستو کونشو داد عقب رونهاش بهم چسبیده بود ومنم خیره شده بودم به وسط پاهاش که متوجه شد وسریع چادرشو کشیذ روی پاهاش شروع کردیم حبت کردن واینکه چند سال تنهاستو بعدشم از من پرسید مجردی یا نه چرا ازدواج نمیکنی وخلاصه یک ساعتی باهم صحبت کردیم دیدم زیر چشمی به کیرم نگاه میکنه منم از عمد کیرمو جابجا کردم با دستم تا ببینه دیگه همش کیرمو میمالیدم که یهو گفت چخبره کشتیش گفتم چیو گفت همونو چیه جاش تنگه گفتم اره گفت همونروز دم در حموم فهمیدم جاش تنکه گفتم مگه چی شد گفت اونیکه پشتم مالیدی همونجا فهمیدم چقدر بزرگه خلاصه یخمون شکستو دیگه اوضاع روبراه شد گفتم میخای سکسی داغ ببینیش منتظر جواب نموندمو کیرمو دراوردم گفت اوووف چه خبره چی بش دادی خورده کیرمن حدود 18 سانته اما خیلی کلفته توی یه لحظه رفتم کنارشو دست گردنشو خوابودندمش رو قالی شروع کردم لباشو خوردنو با دستم کسشو از رو شلوارش گرفتم تپل بود چادرشو انداختم کنار افتادم روش توی یه لحظه شورت وشلوارشو باهم کشیدم پاییین گفت اییی چیکار میکنی گفتم هیسسس اگه بدونی کیرم چی کشیده این چند وقت کشیدم شلوارشو تا اخر ودر اوردم از پاش کس سفید خوشگلی داشت مث کس دختر بود به همون نازی یکم کسشو خوردم دید واداد شروع کرد ناله کردنو کسش خیس اب شد لباسامونو دراوردیمو پاهاشو گذاشتم رو سینمو همینطور که پستوناشو میخوردم سکسی داغ کیرمو کردم توکسش تنگ بود کله کیرم رفت داخلش داغ بود اروم جادادم تو کسش دادش بلند شد کسش خیلی معرکه بود تنگ وداغ دست گذاشت رو شکمم که یواش بکنم گفت خیلی کلفته کیرت یواش بکن اولین سکس دختر باکره ,چه حرفه ای ساک میزنه محکم تلمبه میزد م انگشتمو کردم تو کونش تلمبه سکسی داغ زدن دیدم دستشو گذاشت جلو دهنشو که صداش در نیاد شهوتمون زده بود بالا محکم تلمبه میزد م گفتم پاشو چهار دست و پا بمون اونم

سکس روسی

سکسی پسر با پسر جوردی ال نینو پویا سایت پورن سوپر سکس سکسی با مادر کص لیسی سکس حشری سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی کس لیسی

Go With The Flow
The tension is mounting between Abella Danger and her ex-boyfriend, Michael Vegas, mainly because he’s taking his sweet time moving out and arrogantly invites his naughty girlfriend, Zoey Monroe, over even though he’s technically living with Abella. When Abella’s protesting falls on deaf ears and Michael brushes her off, a frustrated Abella tries to distract herself by doing the dishes while listening to music. Zoey, though, knows exactly how to cheer Abella up, and it involves giving Abella the chance to let her wild side loose, which is what Zoey’s been angling for the entire time.

Pornstars: Abella Danger / Michael Vegas / Zoey Monroe

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *