سکسی با مادر مامان رفیق مطالعه من رو گاییدن کرد!

سکسی با مادر ساک زدن مامانی وسط عروسی

سکسی با مادر کتی مورگان فکر می‌کند که جوردی دوست کوچک دخترش در مطالعه بسیار بامزه است، اما جوردی سکس یک سگ شاخ واقعی است. کیتی او را در حال چک کردن او می‌گیرد و متعجب می‌شود، اما متملق است. او سعی می‌کند با شستن ظرف‌ها حواس خود را پرت کند، اما وقتی متوجه می‌شود که جوردی به شدت از آن خارج می‌شود، یکی را در شوک رها می‌کند سکسی با مادر. کتی خم می‌شود تا ظرف را بردارد و نمی‌تواند با خروس سختش روشن نشود. کتی زیر میز می خزد و سکس جوردی را در حالی که دخترش درست کنارش نشسته است، باد می دهد! امیدوارم گرفتار نشوند… بازیگران پورن: جوردی ال نینو پولا / کیتی مورگان.

بعد چند دقیقه احسان از وسط رقص خارج شدو رفت بیرون بعد احسان برگشت و اومد پیش مامانم و بهش گفت : عمه زهره مامانم كارت داره سکسی با مادر . و اینجوری مامان من رو با خودش برد . حدود یك ربع بعد رفتم پیش زنداییم و ازش پرسیدم كه مامانم كجاس اون گفت كه نمیدونه پرسیدم مگه نیومد پیش تو؟ گفت كه نه چرا باید بیاد پیش من اونجا بود كه فهمیدم علاقه آقا احسان به زنای گوشتی و سن سکسی با مادر بالا قرار كون مامان زهره رو به باد بده شروع كردم به گشتن خونه و همه جارو گشتم اما نبودن از ساختمون درومدم و شروع كردم به گشتن محوطه باغ اما نبودن رفتم كه از باغ بیرون برم نزدیكای در بودم كه لامپ روشن اتاقكی كه دم در هست و توش سکسی با مادر بیل و وسایل باغبونی نگه میدارن سکس ایرانی رو دیدم سکس جوردی . اتاقك در نداشت و انتهاش هم پر از وسایل بود مجبور شده بودن همین جلو وایسن . من وقتی برق رو دیدم سر جام میخكوب شدم و اروم برگشتم عقب كنار یه درخت كه منو نبینن و بعد سعی كردم سکسی با مادر یواشكی نگاه كنم. حدسم درست بود و احسان داشت به شكل وحشیانه ای لبای مامانمو میخورد و با یه دستش موهاشو چنگ زده و بود و اون یكی سکس جوردی دستش هم لای كون مامانم بود یكم كه لب گرفتن مامانم شروع كرد به مالیدن كیر احسان از روی شلوار و احسانم داشت مامانمو به سمت زمین فشار میداد تا بشینه و براش ساك بزنه قبل از اینكه بخواد كیرش رو دربیاره برق اتاقك رو خاموش كرد كه كمتر جلب توجه كنن این كار منو سخت تر كرد و باعث شد سخت تر بتونم ببینم اما درعوض میتونستم جلوتر برم و معلوم نباشم حسابی داره زیر كیر كلفت سکسی با مادر حال میكنه

سکس زن شوهردار ۳۰ ساله

تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه سکسی با مادر هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش سکسی با مادر بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم سکس جوردی مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش

در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از سکس ایرانی حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم سکسی با مادر رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته سکس جوردی بود فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبون

سکس جوردی داغ با زن همکار شوهردار

لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سکسی با مادر سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری بکنم دستم

سکس کس حساب دستمالیم کرد ولی تو حسرت کیرش باقی موندم فاحشه ای با کس خشک سلام داد و احوالپرسی کرد اما سکس جوردی جوابی نشنید. انگار که روبروش یه جنازه رو تخت دراز کشیده. البته واسه کاری که میخواست بکنه احتیاجی به صحبت کردن نبود. لباسشو در آورد و زن لخت و بغل کرد. گرمای مطبوعی به بدنش منتقل شد که خیالشو راحت کرد که با یه جنازه رو یه تخت نخوابیده. همون گرمای بدنش سکس جوردی برای راست شدن کیرش کافی بود سکسی با مادر و احتیاج به حرکت دیگه ای نداشت. سعی کرد تا جایی که میتونه زودتر تو بدن زن عقب و جلو کنه تا کارش سریع تر تموم شه. خشکی کس زن واسش ازار دهنده بود اما واسه همچین ادمی این لذت هم غنیمت بود و سعی میکرد از تمام لحظاتش استفاده کنه. وقتی که ارضا شد سریع خودشو جم و جور کرد و از اتاق زد بیرون. حتی به پشت سرشم نگاه نمیکرد چون هنوز یکم ترس تو دلش بود که با یه جنازه خوابیده باشه. پاکت میوه هایی که دستش بود رو دید که بچه ها ریختن روش سکسی با مادر و دارن میوه های ته جعبه ای رو سکس جوردی با چه لذتی میخورند. خواست چیزی بگه اما حرفشو خورد. بیشتر از این تحمل موندن تو فضای اون خونه رو نداشت. وقتی از خونه بیرون اومد احساس کرد که دیگه سردش نیست و طی کردن راه تا رسیدن به خونش به راحت ترین کار دنیا تبدیل شده. فاحشه ای که باهاش سکسی با مادر خوابیده بود یه زن خونه دار بود.

جوردی ال نینو پویا

کص لیسی سکس حشری سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی کس لیسی سکس جدید سکس برازرس سکس پرستار سکس ایرانی خفن پورن خفن

Mommy Fucked My Study Buddy!
Katie Morgan thinks her daughter’s little study buddy Jordi is so cute, but Jordi’s a real horn dog. Katie catches him checking her out and is surprised, but flattered. She tries to distract herself by doing the dishes, but drops one in shock when she realizes Jordi’s jerking off. Katie bends down to pick up the dish and can’t help but get turned on by his hard cock. Katie crawls under the table and blows Jordi while her daughter is sitting right next to him! Hopefully they won’t get caught…

Pornstars: Jordi El Nino Polla / Katie Morgan

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *