سکسی امریکایی گرفتن آزادی های هنری

سکسی امریکایی کیرشو در آورد مالید بهم

سکسی امریکایی مندی میوز به عنوان یک مدل هنری برای مارکوس دوپری ظاهر می شود، اما وقتی نتیجه نهایی را می بیند عصبانی می شود: هیچ راهی وجود ندارد که الاغ او آنقدر بزرگ باشد! مارکوس به او اطمینان می دهد که ممکن است برای جلوه هنری اغراق کرده باشد، اما او باید به داشتن الاغ زیبای جسورانه ای که الهام بخش سکسی امریکایی او برای کشیدن او بود، افتخار کند. الاغ او موزه اوست! مندی تحت تأثیر وصیت پرشور خود به الاغ خود قرار می گیرد و به او اجازه می دهد تا کمی بیشتر “الهام بخش” را در منحنی های خود جستجو کند. بازیگران پورن: مندی میوز / مارکوس دوپری.

بعد یکم شلوارشو دادم پایین کونشو تو شورت لامبادا می دیدم و حشری سکسی امریکایی تر می شدم. رفتم پایین یکم روی کونشو لیسیدم بعد کیرمو از لای دکمه های شلوارم در آورده بودم میمالیدم در کونش. بعد از یه مدت رفتیم تو اتاق. شروع کردم لب گرفتن. همینطور که وایستاده بودیم شرتشو از پشت می کشیدم بالا. میرفت لای کسش و آهش در میومد. میومد رو پنجه هاش و لبامو محکم تر می خورد. بعد نشستم سکسی امریکایی سکس ایرانی رو تخت اونم بر عکس نشست رو پام. منم دو تا دکمه پیرهنش رو باز کردم. زیرش سوتین نبسته بود. سینه های بزرگ نبودن ولی خیلی سفت و خوردنی بودن. با پیرهنش بازی می کردم از زیرش می زد بیرون. نوکش سفت شده بود. یکم از رو لباس مالیدمش ولی به خود سینه هاش دست نزدم. خوابوندمش سکسی امریکایی رو تخت یک نفره خودم. نور اتاق قرمز کمرنگی بود چون آفتاب از پرده قرمز رد میشد.

ساک زدن کیر پسر پولدار

فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت سکسی امریکایی فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری. سکسی امریکایی فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان

شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سکسی امریکایی سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه سکسی امریکایی سکس میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش

ساک زدن و کوس دادن دختر حشری

و البته من از شنیدن داستان آقای “س” هم تعجب نکردم. این بار شاید چون خودم موقعیت تقریبا مشابهی را تجربه کرده بودم.من وسواس ذهنی اش را درک می کردم. میلش به تجربه کردن را درک می کردم. هوسش را برای هوس بازی می فهمیدم. سوال اما اینجا بود که ایا او حق داشت که دنبال این هوس ها برود؟ پس تکلیف ازدواجش چی می شد؟ اگر آقای “س” زن دیگری را تجربه می کرد و سکسی امریکایی آن زن خیلی بهتر از آب در می آمد چه ؟ آیا اساسا بعد از یکی دو تجربه می توانست برگردد سر زندگی اش و به همان چیزی که هست راضی باشد؟ تجربه ی شخصی من در این مورد منفی بود. چون اساسا تجربه کردن و مزه کردن آدمهای مختلف برای خود من یکی از مهم ترین جذابیت های یک رابطه است. آیا بهتر سکسی امریکایی بود ازدواجش را پایان می داد و می رفت دنبال هوس بازی؟ آیا باید با شدت امیالش را سرکوب می کرد و سعی می کرد آن را به فراموشی بسپارد؟( اما مگر به همین سادگی بود؟ مگر روان آدمی یک تکه کاغذ است که بتوان صورت مسیله را از آن پاک کرد؟) آیا باید به امیالش قوت می بخشید ؟ ایا باید زنش را تشویق سکسی امریکایی می کرد که با زوج های دیگر سکس ضربدری راه بیاندازند؟ ( چون حتی تا اینجا هم فکر کرده بود) . آن وقت اگر زنش را از دست می داد چی؟ آیا اصلا مفهوم ازدواج به معنی پای بندی و فقط و فقط سکسی امریکایی بودن با یک نفر تا پایان عمر نیست؟ اصلا مفهوم ازدواج چی هست؟

فیلم پورن

فیلم سکسی داغ کیر خوری ممه خوری کس خوری انال آنال سکس دانلود فیلم سکسی خشن سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن

Taking Artistic Liberties
Mandy Muse is posing as an art model for Markus Dupree, but she’s pissed when she sees the final result: there’s no WAY her ass is that big! Markus assures her that he may have exaggerated for artistic effect, but she should be proud to have the bold beautiful ass that inspired him to draw her. Her ass is his muse! Mandy is swayed by his impassioned testament to her ass, and allows him to seek a bit more “inspiration” in her curves.

Pornstars: Mandy Muse / Markus Dupree

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *