سکسی افغانی فکر می‌کنم باید دیگران را بکوبیم

سکسی افغانی اروم دور کسش رو لیس میزدم

سکسی افغانی آریانا ماری به تازگی رابطه ای را با دوست پسرش کایران آغاز کرده است و تازه از رابطه با دوست پسر سابقش دیوید، می خواهد همه چیز را آرام پیش ببرد تا قلبش دوباره شکسته نشود. با این حال، کایران خوش صحبت است، و دیری نگذشت که آریانا به زانو در آمد تا کیران بتواند چهره زیبایش را لعنت کند. او توپ های دیک بزرگ خود را در اعماق بیدمشک سکسی افغانی تنگ باورنکردنی نوجوان خود می برد و حتی برای یک صورت بزرگ باز می شود! اما حالا که کیران به خواسته اش رسیده، آیا آن شیرین زبان سر قولش می ماند؟ بازیگران پورن: آریانا ماری / کایران لی.

چند لحظه بعد با دوتا دستام دیگه منتظر حرف من نشد خودش تی شرتشو در اورد (نه تاپ تنش نبود چون اصلا نمیدونست تولدی در کاره) منم سکسی افغانی از زیر گردنش شروع کردم به خوردن و خیلی اروم میومدم پایین تا رسیدم به سینه هاش اروم کمرشو داد بالا تا سوتینشو باز کنم منم همین کارو کردم اروم سینه ی سمت راستشو سکس ایرانی شروع کردم به خوردن اول دورشو خوردم بعد سر سینشو اروم گذاشتم تو دهنم همینکار رو با چپ هم انجام دادم … بعد اروم اومدم پایین تا به نافش رسیدم اروم نافشو لیس زدم بعد بازم اومدم پایین دکمه های شلوارشو باز کردم با کمک خودش شلوارشو پایین کشیدم اول یکم از روی شرت کسش رو لیس زدم بعد خودش شرتش رو در اورد منم داشتم اروم اروم دور کسش رو لیس میزدم تا رسیدم سکسی افغانی به خودش بعد چند دقیقه یه لرزه خفیفی به تنش افتاد فهمیدم خالی شد نگاش کردم چشاش بسته بود رفتم بالا سرش اروم پیشونیشو بوسیدم گفت تو که … حرفش رو قطع کردم گفتم عزیزم تو خیلی خسته ای بزار برای یه وقت دیگه گفت عوضی عمرا سکسی افغانی من واقعا نمی خواستم بهش فشار بیاد معلوم بود خیلی خستس.

سکس توپ و با کیفیت ‌ایرانی

انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری سکسی افغانی بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم سکسی افغانی نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله

حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون سکسی افغانی گفتیم اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل سکس ایرانی و قیافش فکر میکردم خوار کسه سکسی افغانی عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده.

چرچولم میرسید محکم روش میکشدد دیگه داشتم جیغ میزدم دخترا میدونن زیر پوست چوچول ی چیزی از جنس غضروف سکسی افغانی هس ک خیلی حساسه و اگه به اون چیزی برخورد کنه چه درد لذت بخشی داره و علی دقیقا داشت به همون کیرششو میزد اما من ارضا نمیشدم…. عسل خانوم دختر شدیدا شهوتی علی خوابید و من رفتم روش یکم واسسش ساک زدم نشستم رو شکمش چوری ک کسم رو کیرش بود سکسی افغانی و خودمو میمالیدم بهش علی گفت بیا بشین رو صورتم واست بخورم تا ارضا شی اما من میدونسم دیگه نمیشم واسش ساک زدم تا ارضا شه و دقیقا ابش پاششید به صورت هودش و ممه من ولی سیرش نشده بود من نشستم یاز روش و دلم میخواس یجوری ارضام کنه ک گفتم بیا از کون بکن فک سکسی افغانی نمیکرد جدی بگم پاشدم از بین وسایلاش کرم پیدا کردم مالیدم به کیرش اونم بلند شد منو دمر خوابوند رو تخت بالشم گذاشت زیر شکمم اول واسم خورد هم کسمو ک از پایین پیدا بود و هم سوراخ کونمر میمالید سکسی افغانی و قلقلک میداد داشتم میترکیدم ليسيدن كس

کلیپ سکس جنده ۴۰ ساله ‌ایرانی

علی ناگهان داد زد بچه ها بریزید بیرون که قشنگ ترین خنده ی دنیا رو رو لب های عشقم دیدم . انتظار داشتم بوسم کنه که یهو گفت عوضی بعد یدونه به شوخی زد تو گوشم سکسی افغانی که منم تریپ قهر برداشتم و اومد بوسم کنه که من جلو همه ازش لب گرفتم و ولش نکردم اونم نمیخواست ولم کنه. همه ساکت بودن جو عجیبی بود . تا اینکه تموم شد . بعدشم همه شروع کردن بزن و برقص . ساعت نزدیکای ۳ بود فکر کنم که همه رفتن . من بودم و بهار. رو مبل از خستگی دراز کشیده بود سکسی افغانی . رفتم نزدیکش چشماش رو بسته بود میدونستم خواب نیست ، اروم لبش رو یه بوس کوچولو کردمو ول کردم اروم چشماش رو باز کرد که یهو کل اب یخ رو ریختم روش . گفتش عوضی تو هیچکارت مثل ادم نیست چته اخه (عوضی تیکه کلامش بود) گفتم :خواستم فکر بد نکنی یه نیشخند زد بعد اروم لبم رو بردم سمت صورتش اول خیلی سکسی افغانی اروم کنار لبش رو بوسیدم کل لبش رو همینطوری بعد کنار چشمش رو. اب اون ارایش کمی رو هم که مونده بود از سر شب تاحالا پخش کرده بود اما برام اصلا مهم نبود فقط می خواستم لذت ببره بعد رفتم سمت گوش راستش کم کم داشتم لاله گوشش رو مک میزدم بعد زیر گردنش که حس کردم داره نفس نفس میزنه  سکسی افغانی راستی این سکس اولمون نبود قبلا هم داشتیم اما از عقب من هم همینطوری به کارم ادامه میدادم . تا با دست چپم شروع کردم به مالیدن سینه هام هیچ عجله ای برای این کار نداشتم .

سکسی پاکستانی گی ایرانی سکس سوپر گی فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی فیلم سکسی گی

indian xnxx I Think We Should Bang Other People: Part One
Ariana Marie just started a relationship with her boyfriend Keiran, and fresh from a relationship with her ex boyfriend David, she wants to take things slow so her heart doesn’t get broken all over again. Keiran’s a smooth talker, though, and before long Ariana has dropped to her knees so that Keiran can fuck her pretty face. She takes his big dick balls deep in her incredible tight teen pussy, and even opens wide for a huge facial! But now that Keiran has gotten what he wants, will that sweet-talker stick to his word?

Pornstars: Ariana Marie / Keiran Lee

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *