سوپر گی انگشتامو توی کس جدید و بی پردم میکردم

سوپر گی کیرشو در آورد مالید بهم

سوپر گی گفتم بخواب تا من بیام روی کیرش اروم کیرشو گذاشتم تو کسم یهو دیدم کیر تا دسته تو کسم شروع کردم بالا پاییین کردن اهو اوهی از سر لذت میکردم دیگه نزدیک بود که ارضا بشم سروش فهمیدو منو خوابوند تند تند عقب جلو میکرد تا ارضا شدم همه ی تنم میلزید سروش 2 دقیقه بعد من ارضا شد چون کاندوم نداشت ابشو ریخت رو شکمم داغ داغ بود اما چون ازم خون رفته سکس سوپر گی بود کلیم انرژی مصرف کرده بودم داشتم از حال میرفتم که سروش سریع بغلم کردو دو تایی خوابیدیم ولی بعد اون هر شب میرو کرم میریزم تا با هم سکس کنیم هر شبم لباسایی میپوشم که اب از لبو لوچه سروش میریزه چه برسه به کیرش

فیلم هیکل لخت دختر ‌ایرانی

کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه سکس سوپر گی با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن سوپر گی سکس و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ کونش رو که یه خورده جا وا کنه دو تا انگشتم رو کردم تو بد جوری جیغ زد ولی بازم

حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار سوپر گی اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به سکس ایرانی روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی سوپر گی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه

فیلم سکس رئیس با خانوم کارمند

کیر تا دسته تو کسم شروع کردم بالا پاییین کردن سینه هامو خورد بالاخره سکس سوپر گی سینا بعد از یه خورده حرف زدن و لمس شونم مانتومو کمک کرد درآرم و منم یه تاپ پوشیده بودم گفت بیا بشینیم روی تخت دیگه حتی روم نمیشد ببوسمش با اینکه قبلا اینکارو با دوس پسرام کرده بودم همینطور که داشتم باهاش حرف میزدم بهم حمله کردو لبامو خورد انقدر ادامه داد تا منو خابوند روی تخت بعده چند دقیقه لب سوپر گی سکس و گوشامو خوردن تاپمو درآوردو سینه هامو خورد بعد من اومدم روشو بازم لب گرفتتم تا اینکه به شلوارش اشاره کرد که درش بیارم منم درش آوردمو همزمان اونم زیپ شلوار منو باز کرد و بلافاصله شرتمو درآورد من با کلی خجالت خودمو جمع کردم که بهم گفت کیرشو بخورم منم تاحالا اینکارو نکرده بودم و نتونستم براش سکس سوپر گی ساک بزنم ببخشید من دوست ندارم از داستان واقعی ام چیزی کم یا زیاد کنم ولی باید بگم که انقدر من معذب بودم که اون نیمه راست کرد و در نهایت فقط یکم تونست بکنه تووم و در نهایت هم آبش نیومد بنده خدا… و این بود اولین تجربه سوپر گی سکس من که افتضاح بود سوپر سکس

فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی فیلم سکسی گی فیلم گی ایرانی سکسی در بیمارستان سکس دکتر ایرانی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *