سوراخ کون اسپای مخفی مونیک: قسمت 3

سوراخ کون کونم سوخت ابش اومده بود تو کونم ریخت

سوراخ کون مونیک، خانه دار شیدا، بالاخره متوجه شد که می تواند با ارائه خدماتی فراتر از ماساژ، پولی جدی به دست آورد. در حالی که شوهرش تمام روز بیرون از خانه است، او آزاد است به همه مردهای شاخ در محله خدمت کند. اما چقدر پول او را متقاعد می کند تا یک خروس بزرگ را بالا ببرد؟ بازیگران پورن: دنی دی / مونیک الکساندر.

بهتر بود با یه مدل روبه بالا پا رو میدی بالا ارنج.زیر زانو دردش کیر خوری کمتر بود ولی بالش دختر حشری زیر شکم سکس سوراخ کون.واسم زحمت کمتری داشت کل بدنم.پر اب شد اون روز کلی ساک زدم.کلی سیلی دم کون که کل کونم میسوخت دور اخری هم بالش زیر شکم.واسه ششم بار بود که دیگه کونم به قول خودش این.اسب میگوزید تخماش به کونم.میخورد با هر تلمبش به جلو پرت میشدم.

که ارضا شدم این بار که اومدم.خونه.خواهرم.فهمید دختر حشری قضیه رو چون.اونجا دوش نگرفتم سکس مقعدی بدنم.بو میداد ولی مادرم.نبود نفهمید ولی به اون چیزی نگفت اون خط خاموش کردم اومدیم شهرمون تا یک هفته درد داشتم اخر رفتم دکتر که با دادن کیر خوری دوتا پماد و یه پودری که تو اب میرختی توش مینشستی کم.کم.خوب شد الانم.با خواهرم سوراخ کون راحت هستم.و این.راز بین.من و اون.موند و اصرار داره که دوتایی به دوست پسرش بدیم.ولی هنوز قبول نکروم

سکس کونی‌ تمیز زن و شوهر ایرانی‌

رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار سکس مقعدی میداد و فاطمه داد میزد سوراخ کون سکس صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف……. سوراخ کون چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم سکس آنال خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم سوراخ کون ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به سکس همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه

آنال سکس خانوم میانسال خوش صحبت

منم.از حال قش کرده بودم حال میکردم از خوردنش کم.کم.انگشتش سوراخ کون رو تو کونم.حس کردم دردم گرفت سفت کردم.گفت شل کن خلاصه با انگشت باز کرد سیلی بود که.پشت.سر هم.

میزد دم.کونم.که درد و سوزشم.میگرفت جنده خانم.شل کن میخام.جرت بدم میخام.بگامت.بالاخره افتادی زیرم سکس سوراخ کون .جون حرفاش بود مدام میزد دو طرف کونم.رو با دستاش باز کرد طوری کیر خوری که.وزنش روم.بود حالت نیم خیزچند تف بزرگ رو سوراخم.حس کردم.

بعد سفتی کیرش رو سوراخم.با فشارش دادم.به اسمون.رفت کل سکس مقعدی فاز خوردنش از سرم پریده بوداز درد خودم سوراخ کون .رو سفت کروم.میخاستم.پاشم ولی نمیشد حالت دستشویی روم.از پشت نشسته بود خلاصه با سیلی هاش دم.کونم.شل کردم.که احساس کردم.کونم.سوخت انگار چیزی داخل کونم.رو تراش داد برد داخل اشکم.

سرازیر شد صدام.از درد در نمیامد زمین گاز گرفتم دختر حشری .اشکم.از یه طرف از دهنم اب زده بود بیرون تخماش رو کونم. سوراخ کون دو حس میکردم.چند دقیقه ثابت داخل کونم بود کیرش دستاش رو شونه هام کلا روم.نشسته بود صدای نفس نفسش میومد چند تا محکم.دیگه کونم زد شل کن شل کن بلاخره گایدمت خانمی جنده خودمی زیر خابمی اروم کیرش رو اورد بالا دوباره برد داخل سوزشش بیشتر شد نفسم بند سوراخ کون سکس اومده بود با گریه خواهش کردم.

بسه گفت اولشه چند باری اروم.بالا پایین.برد خسته شدم از تقلای زیاد این یه تیکه گوشت خودم.رو ول سکس سوراخ کون کردم از خستگی کل ماهیچه هام باز شوه بود اون تلمبه هاش رو یواش یواش بیشتر میکرد سینم چسیبده به زمین بود دردم گرفت از فشار زیادش به زحمت گفتم. کیر خوری سینم درد گرفت گفت دستم از شونت بر دارم تکون نمبخوری گفتم نه برداشت دستش رو دو طرف کونم رو گرفت اروم.شروع سوراخ کون به تلمبه زدن کرد با هر تلمبش به خودم.

فحش میدادم کم کم تلمبش زیاد شد شکمش به کونم میخورد کل اتاق صداش میپیچید یه لحضه موند کونم کیر خوری سوخت سوراخ کون ابش اومده بود تو کونم ریخت روم.افتاد چند دقیقه پاشد بلندم کرد حالت داگی داد بهم.اون مدل کرد تو کونم.از پشت موم میکشید عقب با یه دستش میزد دم کونم.با این که سنش کم.بود خیلی تجربه داشت سکس مقعدی من الاق فکر میکروم.بچست اذیت نمیشم دور دوم دردم کم.شد این مدلم.چند دقیقه کرد تا ابش اومد در اورد ریخت سوراخ کون رو کمرم.افتاد روم.

باز چتد دقیقه بعد به پهلو کرد تو کونم.از بقل دختر حشری سبنه میمالید انقدر کرد که داشت ابش میومد در اورد اومد بالا سکس سوراخ کون سرم ریخت رو صورتم ساعت 6شده بود با کلی خواهش که دیرم شده قبول کرد برم ولی نمیتونستم راه برم به زور لباس تنم کرد باز باز راه میرفتم سر و صورتم.

پاک کرد خودم.رسوندم خونه رفتم حموم.زیر دوش گریم گرفت وقت شام.مادرم دید بد راه میرم گفت چته گفتم افتادم. سوراخ کون سکس پام.درد میکنه رفتم بخوایم از درد خوابم نمیبرد یکم از کونم.خون.میومد شدید نبود دستمال سکس آنال کیر خوری میزاشتی خونی میشد خواهرم شک کرد گفت افتادی گفتم اره زنگ.زد گفت فردا میای گفتم.نه درد دارم ول کن نبود خلاصه یه بار دیگم.

منو برد تو اون خونه روز قبل رفتنمون از اونجا نمیرفتم الکی گفت فیلم گرفتم ولی بعدا فهمیدم دروغ بود سکس سوراخ کون و کلی اون روز به چند روش کونم رو گایید که دور سوم به بعد کونم از بس گشاد شوه بود میگوزید کونم داگی بالش زیر شکم.به پهلو تو حموم.ایستاده که خیلی بد بود از همه بدتر همین ایستاده و مدل داگی بود باز بالش زیر شکم.

کیر خوری

فیلم سکسی فرانسوی سکس فرانسوی سکس ایتالیایی گبی کارتر کنزی ریوز رايلى ريد رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر کوس سکس

Monique’s Secret Spa: Part 3
Horny housewife Monique has finally realized she can make some serious cash by offering more than just massages. With her husband out of the house all day she’s free to service every horny man in the neighborhood. But how much money will convince her to take a huge cock up her tight ass?

Pornstars: Danny D / Monique Alexander

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *