سكس هندي همسر حسابدار

سكس هندي آبم و ريختم تو كونش

سكس هندي اریک اورهارد نمی تواند باور کند که حسابدارش ویلفورد با چنین بچه داغ سیگاری ازدواج کرده است. خوشبختانه برای اریک، شوهر آریا الکساندر او را کاملاً بدیهی می‌داند و در را برای آقای اورهارد باز گذاشت تا مغزش سكس هندي را در آشپزخانه به هم بریزد! بازیگران پورن: اریک اورهارد / آریا الکساندر.

سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد سكس هندي  و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با سكس هندي این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد سكس هندي تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشیدش با دندون و فشارش میداد وقتی نگاش کردم کبوده کبود بود حالا نوبت ممه راستیم بود ک بغلم کرد بردم رو تختش سوتینمو کامل دراورد نشست کنار تخت سكس هندي با دوتا دستاش ممه راستمو گرفت همچینن میمکید ک پرسیدم مگه چیزی ازش میاد بیرون و گاز میگرفت چ منم لذت میبردم چه كوني داشت رفتم قليون چاق كردم و نشستيم به كشيدن بعد گفت كليپ جديد چي سكس هندي داري ؟گفتم به درد تو نميخوره اصرار كه مگه چيه به درد من نميخوره منم منتظر همين فرصت بودم گفتم باشه خودت اصرار كردي فايلشو واسش آوردم اونم اوليشو باز كرد چشماش داشت از كاسه در ميومد. چجوري بكنمش وقتي اومد فقط به اين فكر مي كردم كه چجوري بكنمش.

گاییدن کوس تنگ و آبدار

دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین سكس هندي ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم  سكس هندي این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش

سکس زن خوش هیکل ‌ایرانی

تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه سكس هندي خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش سکس ایرانی مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس سكس هندي میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش.

يه زغال ديگه گذاشت نشست به كشيدن و گفت بده بقيه كليپ ها رو ببينم منم سريع گوشي رو بهش دادم مشغول ديدن بود كه بهش سكس هندي پيشنهاد دادم پاشو يكم با دامن نگاهت كنم اونم بلد شد و با عشوه مي چرخيد كه من ببينمش منم زدم به پرروئي گفتم خيلي خشكلي عزيزم بيا توبغلم يكم فشارت بدم. نشست جلوم منم بغلش كردم و همجاي سر و صورتشو بوسيدم غير از لبش بعد يه نگاه مثلا عاشقانه بهش كردمو لبشو بوسيدم اونم خيلي حال كرد. چندين سكس هندي بار با مكث لب گرفتم بعد ادامه دادم شايد قبلا اين كارو كرده باشه در هر صورت خيلي خوب لب مي داد دستمو گذاشتم رو سينه هاش بعد دستمو گرفت بلند شد گفت خيلي زيادروي كرديم منم خودمو ناراحت گرفتم گفتم باشه رفت مثلا تنباكو قليونو عوض كنه كيرم از ضدحالي كه خورده بود پژمرده سكس هندي شده بود كه با ديدن فاطي من شكه شدم ولي كيرم شق شدو داشت مي تركيد واي فاطي يه تيپ زده بود مثل اين دختر مدرسه اي هاي تو فيلم سوپرها از اونائي كه دامن كوتاه طرحدار با يه تاپ كه پايينشو گره ميزنن و جوراب سفيد تا زير زانو با كفشاي پاشنه بلند مي پوشن هر چي بگم كم گفتم چون فقط اون تيپ دخترا رو تو فيلم سوپرا ديده بودم. من در تعجب بودم و اون با يه راه رفتن سکس ایرانی خواص ميومد طرف من و وقتي رسيد خم شد و يغه منو گرفت و با فشار ازم لب گرفت منم باهاش همكاري مي كردم بعد لب گرفتن بلند شد منو سكس هندي هم بلند كرد يه دستي كشيد به كيرم كه مي خواست بتركه بعد منو چسبوند به ديوار به حالت خم يه دستش به شونم بود يه دستش داشت كيرمو ميمالوند بعد نشست جلوي كيرم و كيرمو از تو شلوار درآورد و با يه مهارتي ساك ميزد كه نگو. داشتم ديونه ميشدم بلند شد شورتشو درآورد يه پاشو گذاشت لبه كمد سكس هندي منونشوند كه كسشو بخورم منم اونقدر بدم مياد از اين كار كه حد نداره ولي با بي ميلي مجبور شدم كسشو بخورم.

فیلم سکسی پورن

سکس هندی سکسی امریکایی فیلم سکسی داغ کیر خوری ممه خوری کس خوری انال آنال سکس دانلود فیلم سکسی خشن سکس زوری خشن

The Accountant’s Wife
Erik Everhard can’t believe that his accountant Wilford is married to such a smoking hot babe. Luckily for Erik, Aria Alexander’s husband totally takes her for granted, leaving the door open for Mr. Everhard to fuck her brains out all over the kitchen!

Pornstars: Erik Everhard / Aria Alexander

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *