سكس قطري آن شات را نگه دارید

سكس قطري همه جوره تو کوسم مانور میداد

سكس قطري ریچل فکر می‌کرد که امروز برای یک فیلم پورنوی نرم‌افزاری حاضر می‌شود، اما تنها احساس برآمدگی بزرگ همبازی‌اش در داخل بوکسورهای تنگ مشکی‌اش کافی بود تا او را برای چیز واقعی شیدا کند. مالیدن دست‌هایش روی خروس سنگی که کتانی‌هایش را دراز کرده بود، بیدمشک او را آنقدر خیس کرد که فقط باید کمر بند جسی را پایین بیاورد و دهانش سكس قطري را روی استخوانش بگذارد. هر بار که ریچل لب‌هایش را نزدیک‌تر و نزدیک‌تر به آن خروس چاق می‌دید، عکس‌برداری به قلمروی هاردکور منحرف می‌شد. در نهایت، کارگردان به ریچل و جسی گفت که آن‌ها را که خیلی می‌خواستند داشته باشند و آن را از سیستم خود خارج کنند. ریچل مکید و تا حد دلش لعنت کرد سكس قطري و با آن دیک بزرگ کوبید و به اوج لذت رسید. بازیگران پورن: جسی جونز / ریچل روXXX.

.گفت تکیه بدم به بالای تخت و پاهمو دراز کرد و شروع کرد به ساک زدن کیرم و بد نشست رو کیر سفتو کلفتم و شروع سكس قطري کرد به مکیدن لبهام من هم با کونش بازی می‌کردم و کیرم رو تو کسش تکون میدادم .محکم منو به خودش چسبوند و رو کیرم بالا پین میکرد خودش رو از مکیدن لبهام و لب گرفتن لذت می‌برد از پشت انگشتامو رو سوراخ کونش گذشتمو فشار دادم تنگی سوراخه کونش بیشتر تحریکم میکرد سكس قطري .اوه خدای من عجب کسه هشریو قشنگی‌ امشب زیر کیرم بود .با تمام وجودش از سکس و کس دادنش لذت می‌برد و تنی هم از کسدادن زنش و این که یه کیره کلفتو بزرگ یه حال درست حسابی‌ به کوسه زنش میداد لذت می‌برد .تقریبا یک ساعتی‌ بود که داشتم میکردمش و مشروب حسابی‌ کمکم کرده بود که به تاخیر بیفته.بارش گردوندم و از پشت دوباره کردمش میخواستم اون منظرهٔ زیبای کن و کسشو دوباره ببینم .احساس می‌کردم کیره کلفتم داره جرش میده و الانه که از وسعت ۲ تا بشه ولی‌ لرا بیشتر لذت می‌برد .دیگه نمیتونستم خودمو نگاه دارم و با تمام فشار سكس قطري تو کوسش ارزا شدم و موقهٔ ارضا شدن کنش تو چنگم بود و فشار میدادم چقدر خوب ارضا شدم یه کم بدنمو رو کمرش چسبوندم و بد کیرم رو در آوردم و کاندمرو رفتم بندازم بیرون

فیلم سکس زن ‌ایرانی با یه گنده لات

دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو سكس قطري گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه بیا اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم سكس قطري تحمل

منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا سكس قطري لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش همینطور سكس قطري شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم سکس ایرانی مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سكس قطري سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت

فیلم سکس زیر دلم درد گرفت

سینشو آروم از زیر لباسش در آوردم و یکم به قهوهی قشنگ سینش نگاه کردمو سكس قطري آروم لباشو بوسیدم و زیر گردنشو و آروم سینه‌های قشنگشو مکیدمو فشار میدادم و دستم وسط رونهاش بود ولی‌ به طرف کوسش نمی‌رفتم دیگه نمی‌تونستم دنبالهٔ بحث قبلی‌ مونو بگیرم سخت مشغول سینه و بدن نرم طرف بودم که شوهرش گفت فکر می‌کنم بهتره که بریم تو اون اتاقبلند شدیم بریم تو اون اتاق .لرا (اسم زنه)زودتر از ما رفت سكس قطري و من هم بد از برداشتن مشروبم بد از ۳۰ ثانیه رفتم تو اتاق خواب که دیدم وووو لخت لخت رو تخت دراز کشیده و با کوسش بازی می‌کنه و چشم‌های مستو خمارش رو به دره یه نگاه به دورو اطراف اتاق انداختم تا لیوانه مشروبمو بذارم گفت پسر خوب کاندم همراهت داری یا نه گفتم آره سكس قطري و سریع لخت شدم دیگه خودم بودم‌ یه حوری حشری تو تخت

کوس دختر

سکس برزیلی سکسی هلندی سیکسی افغانی کوس افغانی سوپر افغانی سیکس افغانی فیلم سکسی افغانی سکسی افغانی سکسی پاکستانی گی ایرانی سکس

Hold That Shot
Rachel thought she was showing up for a softcore porn shoot today, but just feeling her costar’s massive bulge inside his tight black boxers was enough to make her horny for the real thing. Rubbing her hands over the rock hard cock stretching out his undies made her pussy so wet, she just had to whip down Jessy’s waistband and put her mouth on his boner. The photoshoot veered into hardcore territory every time Rachel found her lips drifting closer and closer to that fat cock. Finally, the director told Rachel and Jessy to just have the hot fuck she wanted so badly, and get it out of her system. Rachel sucked and fucked to her heart’s content, getting pounded by that big dick to a toe-curling orgasm.

Pornstars: Jessy Jones / Rachel RoXXX

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *