سكس با زن حامله شوهرم بیرون است

سكس با زن حامله ایرانی تو اتاق زنه رو میماله بعدشم حسابی میکنتش

سكس با زن حامله ریگان بیش از هر چیزی خواهان بچه است و امیدوار است که دکتر سینز بتواند به او کمک کند تا باردار شود. پس از انجام یک معاینه کامل، دکتر سینز دقیقاً می‌داند که این بیمار به چه چیزی نیاز دارد: یک تزریق گرم به طور مستقیم به بیدمشک. ریگان آنقدر هیجان زده است که توسط یک دکتر خوش تیپ کوبیده می شود و همه چیز را در مورد سكس با زن حامله شوهر درمانده خود که بیش از هر چیز از دکتر سینز متنفر است، فراموش می کند! آیا جانی یکی دیگر از روابط خود را خراب می کند؟ یا شوهر ریگان فرزندان دکتر سینز را به عنوان فرزندان خود می پذیرد؟ بازیگران پورن: جانی سینز / ریگان فاکس.

منم گفتم کیرم تو اتحادمون و این ادای روشنفکری هاتون که یه دفعه امیر گفت سكس با زن حامله شوخی کردیم بیا بکن. ولی اول صبر کن بزرگتر ها ارضا شن بعد. دیگه مجبوری چون کوس لاله رو می خواستم رفتم پیش مجید و وقتی داشت تلمبه می زد خایه هاشو می مالیدم تا آبش زودتر بیاد. تلاشهام نتیجه داد و آبش اومد. اون طرف تر حسین هم ارضا شده بود و مهدیس رو بغل کرده بود. اما امیر هنوز سکس با دکتر داشت می کرد. کاندوم گذاشتم سر کیرم و فشار دادم تو کوس لاله. کوس تپلی داشت و خیلی گرم بود. اما گشاد بود. اما لاله اصلا واکنش خوبی نداشت سرش تو تلگرام بود انگار اصلا نمیفهمید کیر من داره میره تو کوسش و میاد بیرون. یه دفعه لاله همچین از جاش سكس با زن حامله پرید که کیرم لیز خورد بیرون. لاله گفت مردم الان میدون ولی عصر تجمع کردن بریم میدون. من گفتم کجا هنوز ارضا نشدم. اما هیچکس به حرفم توجه نکرد. لباس پوشیدیم رفتیم میدون ولی عصر دیدیم دیر شده کردم. رفتن خونشون. خلاصه اونشب خیلی شب بدی بود. نه سکس با دکتر به راهکار سیاسی رسیدیم نه هم تونستم خودم رو ارضا کنم. یک هفته بعد منو مجید نیمه دوم دی ماه دستگیر شدیم. توی حکم بدوی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شدم که الان اعتراض زدم. تا الان کلی جق زدم و به روزگار نفرین می‌فرستم که چرا اون شب سكس با زن حامله نشد خوب و کامل کوس بکنم

کردن کون تپلی و گوشتی زن ‌ایرانی

صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین سكس با زن حامله خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی سكس با زن حامله بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم

و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که سكس با زن حامله صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا سکس ایرانی بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه سكس با زن حامله عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم

فیلم کردن کون سفید زن میلف

با همه تهدیدها جرات نکرد کیرش رو توی دهنم بگذاره فقط روی لبهام حرکتش میداد اما خودش با دندون سکس با زن عمو هاش افتاد ب جون کوصم. اول لبهاش رو گذاشت روی لبه های کوصم و خوب همه اش رو توی دهنش جا داد بعد زبونش رو کرد تو سوراخ کوصم و درآورد. ی آن فکر کردم ک دیگ تموم شد و میخواد ی حالی بهم بده و بعد مثل سكس با زن حامله بچه آدم بکنه. تو همین فکر چنان گازی گرفت ک فکر کردم همه رو کند و ی جیغ بنفش و اون بی اعتنا با دندون هاش شروع کرد ب خوردن. دیگ واقعا آرزوی مرگ میکردم هیچ جونی تو بدنم نبود. هرلحظه منتظر بودم از شدت درد غش کنم (هفته اول ازدواج ی بار وسط سکس از حال رفتم و اون سکس با زن عمو اصلا متوجه نشده بود وقتی آبش اومده بود تازه فهمیده بود ک من بیهوش شدم) اما انگار باید لحظه لحظه این عذاب رو حس می کردم. همینطور ک کوصم رو میخورد سر کیرش ب لبهام و سر و صورتم میخورد و همین برخوردها باعث شد ک یهو تمام آبش بپاشه تو سكس با زن حامله صورتم. حالم ب هم خورد. هیچ وقت چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم. اما ته دلم خوشحال شدم ک بلاخره این نحثی تموم شد و جنونش خوابید. اصلا انرژی نداشتم تکون بخورم. تابم رو برداشت اول کیر خودش رو تمیز کرد بعد صورت من رو پاک کرد. و باز ی حرکت اشتباه سکس با زن عمو زدم وقتی سكس با زن حامله پاک کردن صورتم تموم شد چشم هام رو بستم و روم رو ازش برگردوندم ک چشمم ب صورتش نیفته. با تمام وجودم ازش متنفر بودم. این حرکتم بهش بر خورد گفت آخ ک هنوز روت کم نشده. همون طور ک بالای سرم نشسته بود من رو از کمر بلند کرد جوری ک سرم رو زمین بود پاهام تو هوا. چون ورزشکار بود سكس با زن حامله مثل پر کاه بودم تو دستاش نفهمیدم اصلا چی شد و چطور شد ک کمرم رو دسته مبل بود صورتم کف مبل و کونم ب سمت رییس.

سکس با دکتر

سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ سکس با نامادری انجمن سکسی لوتی سکس لوتی

My Husband Is Right Outside…
Reagan wants a baby more than anything and hopes Dr. Sins will be able to help her get pregnant. After conducting a thorough exam Dr. Sins knows exactly what this patient needs: a hot cum injection directly into her pussy. Reagan is so excited to get knocked up by a handsome doctor she forgets all about her helpless husband, who hates Dr. Sins more than anything! Will Johnny ruin another one of his relationships? Or will Reagan’s husband accept Dr. Sins’ offspring as his own?

Pornstars: Johnny Sins / Reagan Foxx

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *