سایت پورن اولین فروش بزرگ او

سایت پورن کیر رو تو کونش فرو کرد

سایت پورن سارا به تازگی مجوز املاک خود را دریافت کرده است و او آماده است تا اولین فروش بزرگ خود را انجام دهد! اما فهرست او می تواند از تمیز کردن استفاده کند. یک خریدار بالقوه وارد او می‌شود و کف دست‌ها و زانوهایش را می‌مالد و به سرعت متوجه می‌شود که او را بیشتر از خانه می‌خواهد. سارا چقدر برای فروش پیش خواهد رفت؟ و او در اولین خانه سایت پورن باز خود با چند خریدار می تواند دستفروشی کند؟ بازیگران پورن: تونی ریباس / کایران لی / سارا واندلا.

حسن با یه دست داشت موهای نرگسو میکشید و اروم دست راستشو اوارد رو کون مامان سایت پورن و از رو دامن لمنسش میکرد بعد مامان همینطور که براش ساک میزد دست حسنو گرفت و بردش تو دامنش لمس کردنش از زیر دامن شروع شد و صدای آه نرگس میومد از ساک زدن دست کشیدو سرشو اروم گذاشت رو کیر حسن و ارم باعاش حرف میزد و من دستی که زیر دامنش مدام سایت پورن بالا پایین میشدو میدیدم بعد مامان رو مبل که به پشت خوابیده بود بلند شدو نشست رو پاهای حسن بدون اینکه لباسی در بیاره و حسن این بار با سینه ها از رو لباس بازی میکرد و نرگسو رو پاهاش جلو عقب میکرد ازش لب میگرفت با دستاش نوک سینشو فشار میداد تا داد مامانم دراد کم کم تی شرتو از تنش دراورد و من سینه هاشو دیدم با یه دست از رو دامن با کسش بازی میکرد و زیر گوشش حرف میزد مامان هم چشماشو بسته بود و هر چند ثانیه آه میکشید بعد چند دقیقه مامان از رو حسن که مث صندلی روش نشسته بود بلند شد و یه قدم عقب تر رفت حسن هم رو بروش بود از رو مبل سایت پورن رو زمین نشست با دستاش دامنو کشید پایین پشت مامان به من بود و جلوش به حسن کون بزرگ سفیدی داشت یه پاشو رو مبل گذاشت و کله حسن وسط پاهاش بود و داشت میک میزد مامان یه دستش به کمرش بود و یه دست دیگش رو سر حسن ، حسن هم از لمس پاهاش شروع کرد تا انگشت کردن انقدر تند تند با دستاش وسط چاک کونش بازی میکرد تا اه گفتنش بیشتر شه بعد رو مبل نشست و پاهاشو باز کرد تا حسن کیرشو اروم اواردو رو کسشو فرو کرد کس مامان از دور زیاد معلوم نبود ولی سیاه بود هی تلمبه میزد مامان بازوهاشو گرفته بود و تو چشماش زل زده بود از تلمله زدن حسن سایت پورن با اون کیر سیاهش داشت کم میشد که یهو تلفن زنگ زد و حسن یهو پرید ، نرگس رفت سراغ گوشی ، بابام بود که زنگ میزد به حسن گفت ، حسنم گفت بزار رو بلند گو جواب بده و صدای تلوزیون رو خفه کردن و مامان همین کارو کرد بعد احوال پرسی حسن رو مبل نشسته بود و کیرش که سیخ بود با یه دستش گرفت و مامان با اینکه داشت با تلفن حرف میزد روش نشست کیر حسن رو تو کونش فرو کرد من چون از رو برو کسش رو میدیدم فهمیدم که از پشت کرده و در حالی که لبخند میزد با بابام حرف میزد و لگن خودشو بالا پایین میکرد گفتش برای امشب سایت پورن چی بخره داشت باهاش حرف میزد در حال خیانت و هیچ احساس گناهی نداشت بعد اینکه تلفن رو قطع کرد دوتایی رفتن اتاق و بعد رفتن حموم و فرصتی بود که منم برم بیرون خونه

سکس مامان خانوم رو ظرفشویی

نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار سایت پورن کردم که اجازه بده از عقب بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش سایت پورن و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ

بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو سکس ایرانی سایت پورن  دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ کونش رو که یه خورده جا وا کنه دو تا انگشتم رو کردم تو بد جوری جیغ سایت پورن زد ولی بازم توجهی نکردم دیگه داشت اشکش

یک وعده کیر با مزه ایرانی

لمسش کنم وقتی برگشت با دیدن کون سفید و قنبل کونش نا خوداگاه شروع کردم به خوردن کونش سایت پورن اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم

سکس حسابی داره زیر كیر كلفت حال میكنه در همین لحظه سمیرا و فروزان و فتانه پاهاشون رو از کفش در اوردن و 3 تایی با کف پا افتادن روی صورت آیدا!!!!آیدا هم دست و پا میزد و میگفت:اوممممم……….اوفففففف……..کثافت ها……..بسه…….اوفففففف……. فروزان بینی آیدا رو بین انگشت شصت پاش نگه داشته بود و سمیرا پاشنه پاش رو کرده بود توی دهنه آیدا و فتانه هم کف دو تا پاش روی چشم های سایت پورن آیدا میمالید!!!!و آیدا دیگه نمیتونست حرف بزنه و فقط ناله میکرد و میگفت:اوممممم……اوممممم من که این صحنه رو دیدم آبم اومد.در همین لحظه خواهرای فاطمه هم اضافه شدن و کف پاهاشون رو گذاشتن روی گردن آیدا!!!!!زنم دیگه جونی سایت پورن نداشت!!!!دیگه حال تکون خوردن و ناله کردن هم نداشت و صداش در نمیومد و تسلیم همشون

سوپر سکس

سوپر سکس سکسی با مادر کص لیسی سکس حشری سکس روسی سکس جدید ایرانی سکس کارتونی کس لیسی سکس جدید سکس برازرس سکس پرستار

Her First Big Sale
Sarah just got her real estate license and she’s ready to make her first big sale! But her listing could use some cleaning. A potential buyer walks in on her scrubbing the floor on her hands and knees, and quickly realizes he wants her more than the house. How far will Sarah go to make a sale? And how many buyers can she juggle at her first open house?

Pornstars: Toni Ribas / Keiran Lee / Sarah Vandella

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *