سایت شهوانی سکس آنال روز ولنتاین کون قسمت دوم

سایت شهوانی کون سفید

سایت شهوانی shahvani وقتی زن شما یک زیبایی دیوانه مانند Jynx Maze است، روز ولنتاین بسیار خاص است. و امسال، Jynx یک برنامه ویژه دارد تا به دوست پسرش Mick Blue تعطیلات یک عمر را بدهد! قبل از اینکه به سر کار برود، شلخته لاتین کوچک به میک یک دم دستی می دهد و او را با توپ های آبی می گذارد تا مطمئن شود که تمام روز به او فکر می کند. پس از یک روز کاری سخت، میک به خانه می آید تا هدیه واقعی خود را پیدا کند: الاغ Jynx در جعبه ای به شکل قلب پیچیده شده است! اکشن مقعدی روز ولنتاین را تماشا کنید در حالی که میک آن غنایم تنگ را می زند، سپس مهره بزرگی را روی صورت زیبای سکس آنال Jynx می شکند! پورناستارها: Mick Blue / Jynx Maze.

دیدم دراز کشیده رو تخت من و کیرمصنوعی رو داره میکنه تو کسش و درمیاره و انقد حشری سایت شهوانی شده از هیچ جا خبر نداره کیرم راست شده بود نمیدونستم چیکار باید بکنم من اصلا تونخ این زنه نبودم ولی الان که لباساشو در آورده بود و فقط یه دامن و پیرن تنش بود دیدم بابا عجب هیکل ردیفی داره این عجب سینه هایی چه رونایی داشت بنده خدا معلوم بود چند ساله سکس نداشته که از این طریق داشت خودشو ارضا میکرد .
یه لحظه یه فکری به سرم زد آروم رفتم پشت پنجره اتاق و ازش فیلم گرفتم گفتم حالا بعدا به درد سکس آنال میخوره و اومدم پایین از خونه زدم بیرون جوری که نفهمه من اومدم و دیدمش.

سکس زن کوس قلمبه با دوست پسرش

رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد سایت شهوانی بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم سکس آنال رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه

هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و سایت شهوانی میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم سکس آنال شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه سکس تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری بکنم دستم رو بردم تو شرتش و گذاشتم رو کسش که انگار یه بطری اب خالی کرده بودن روش کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف

فیلم سکس دسته جمعی‌ ‌ایرانی با زن رفیق

خانوم طاهری یه دامن مشکی تنگ با یه پیراهن گشاد تنش بود بهم گفت اگه میشه تو مدتی که سکس میکنیم تو سایت شهوانی پشت به من باش خجالت میکشم با کمی تامل گفتم باشه چشمام و بسته بودم اومد سمتم و شروع کرد به مالیدن بدنم دستای قوی داشت و رو بدن لاغر من داشت کار میکرد هیکلش خیلی خوب بود واقعا دیوونه ش شده بودم با دستاش گردنم و ماساژ داد اومد پایین و مهره هام و دست میکشید با کف دست قشنگ فشارم میداد قشنگ سکس آنال روم مسلط بود رفت سراغ پاهام آروم آروم ماساژ میداد کف پام و میمالید اومد بالا شرتم و از پام در آورد کونمو دست میکشید خیلی خوشم میومد یواش یواش انگشتشو میکرد تو کونم راحت میرفت تو از بس داده بودم عقب جلو میکرد کیرم نیم خیز شده بود دو انگشتی و سه انگشتی سایت شهوانی تو کونم میکرد کونم خیلی سکس آنال تمیز بود از کس تمیزتر بود چون همیشه تمیزش میکردم ازم فاصله گرفت پیراهنشو بعد روسریشو در آورد و پرت کرد گوشه تخت ولی دامنشو در نیاورد فکر کنم کیر مصنوعی رو بست به خودش بعد از چند ثانیه اومد سمتم دستشو گذاشت زیر رونم و بلندم کرد سایت شهوانی و به حالت قمبل من و نشوند چسبید بهم و گفت آماده ای گفتم آره یواش یواش سرشو گذاشت تو کونم و فشارش داد اولش یکم درد داشت ولی بقیه ش راحت رفت تو چند بار عقب و جلو کرد و روون شد خانوم طاهری از پشت بغلم کرده بود سایت شهوانی و قشنگ داشت من و میکرد تو اوج لذت سکس آنال بودم خیلی حال میداد به آرزوم رسیده بودم .

سکس کره ای

داستان سکسی شهوانی شهواني دانلود سکسی ایرانی شهوانی عکس سکس ایرانی فیلم های سکسی ایرانی سایت سکسی ایرانی عکس سکس فیلم سکسی ایرانی حشری فيلم سكسي ايراني

St-Valentine’s Day Assacre Part Two
When your woman is a cock-crazed beauty like Jynx Maze, Valentine’s Day is extra special. And this year, Jynx has a special plan to give her boyfriend Mick Blue the holiday of a lifetime! Before he heads to work, the little Latina slut gives Mick a blowjob, leaving him with blue balls to ensure that he’s thinking about her all day long. After a hard day’s work, Mick comes home to find his real gift: Jynx’s ass wrapped up in a heart-shaped box! Check out the Valentine’s Day anal action as Mick pounds that tight booty, then busts a big nut all over Jynx’s pretty face!

Pornstars: Mick Blue / Jynx Maze

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *