ساک زیبای دوست داشتنی ولی کردنی

ساک کیرم تو کسش داشت خفه میشد رسما

ساک جی مک خود را در مشاجره سیدنی و مارشا می بیند. بحث و جدل؟ چه کسی می تواند بیشترین دیک را در دهان خود بگیرد. خوش شانس برای این دو JMac بیش از آن است که مایل به قضاوت است ساک . ستارگان پورن: جی مک / مارشا می / سیدنی کول.

احساس کردم تخمشم رفت توکسم کسم نگاه کرد و اروم سر کیرشو فرو کرد که دردم اومد دستم و گذاشتم رو سینه هاش نذاشتم بیشترفشار بده ساک .روم خم شد و بوسم کرد گفت عزیزم زیاد نمیزارم درد بکشی قربونت برم گفتم باشه فقط اروم سر کیرشو دوباره گذاشت دم سوراخمو کم کم میبرد تو از درد اخ بلند کشیدم تقریبا نصف بیشترش تو بود تاته کرد تو فشار داد احساس کردم تخمشم رفت توکسم بعد اروم اورد بیرونو ساک ودوباره کرد توش .چند بار تلمبه زد بعد گفت رو شکمت بخواب کونمو گرفت وفشارشون داد دوباره کرد تو کسم چک زد به کونمو محکم تلمبه میزد زیر شکمم احساس میکردم کیرش تا شکمم میره سینه هامو چنگ مینداخت چندتا تلمبه وحشیانه زدو ابشو خالی کرد تو کسم ساک .بهش گفتم درش نیار دارم ارضامیشمو بایه اه بلند ارضاشدم

کلیپ سکس توپ ایرانی دختر سفید

از حد خلاصه بعد از لب گرفتن بهش گفتم بخوابه اونم به پشت خوابید یه دستی به ساک کسش زدم اونم گفت زود باش بکن تو من کیرمو گذاشتم لب کسش و فشار دادم تو خودم هم روش خوابیدم نمی دونم یه بار تونستم تلمبه بزنم یا نه که ابم اومد و ریختم تو کسش بعدشم یه حس و حال عجیبی داشتم که البته زود برطرف شد.

کیرشوماساژ دادم شوهرم لخت اومد تو حمام با کیر راست شده منم دستمو گذاشته بودم روی ساک کس وسینه هام اومد جلو اب وبست لباشو به لبام چسبود چقد داغ بود کمرم وگرفت ومنوبه خودش فشار داد منم دستمو گذاشتم دور گردنشو اومد رو گلومو باحرص  سکس ایرانی میبوسیدشون کم کم اومد روسینه هام نوکشونو گذاشت تودهنش گفت جونم حال میده فداتشم .داشتم از حشر میمردم تنم داغ شده بود انگار که تب داشتم دستشو ساک گذاشت رو چوچولم و اروم با نوک انگشت تکونش میداد بعد منو خوابوند کف حمام بادستم کمی کیرشوماساژ دادم .

دوست شده بودم که از من می خواست براش زن ایرانی پیدا کنم اونا فک می کنند زنای ایرانی خیلی خانواده دوست اند و به ساک شوهر خیانت نمی کنند و از این چیزا
حتی یکی بود میگفت عاشق یه دختر ایرانی تو شبکه های مجازی شدم و به خاطرش یه هفته دیوانه شدم ساک و رفتم تیمارستان بس که خوشگل بود بدبخت فکر کرده بود عکس پروفایلش واقعا عکس خودش بوده ….
پسر صاحب هتلم می گفت شما مردای ایرانی خیلی لاشی هستین زنای به این خوشگلی ساک دارین و باز می رید دیسکو بگذریم…
خلاصه ما با این دوستم که قبلا گفتم آخر شب قرار گذاشتیم بریم سکس دیسکو که چند کیلومتر با شهر فاصله داشت ساک راستش من یه ذره استرس داشتم خلاصه رسیدیم دیسکو که ایرانیای دیگه ای هم بودن اونجا سالنی که ما رفتیم خیلی شلوغ نبود یه آهنگ ترکی گذاشته بودن و دخترا اون وسط می رقصیدند که البته خیلی رقصشون

ساک زدن کیر خوشمزه و گوشتی

ریختن آب کیر روی صورت منشی‌ بلوند کس چاق ساک بدون شکم خلاصه از همون اول اقا صابر کیرش باد کرد ساکو گرفت جلوش تا تابلو نشه زنم اومد با من رو بوسی کرد با صابرم دست داد کلی حالو احوال بدش جلو افتاد ما هم پشت سرش با سندلای خوشگلش تک تک را میرفت کونشم با ریتم صدا عین ژله می لرزوند صابر چشاش از حدقه بیرون زده بود اومدیم نشستیم ساک زنمم پزیرایی می کرد شربت اورد خودشم روبه ما نشست پاهاشو انداخت رو هم لباس تا نسف ساقش بالا اومد چقد سفیدو جزاب بود لامصب کیر منم مثل صابر سیخ بود زنم موقع شام منو صدا زد اشپز خونه بهم گفت خیلی پستی تو این 2ماه حداقل باید بهش 100 بار بدم تا سیر شم این دیگه کیه اوردی عجب بکنیه بهش گفتم کجاشو دیدی ساک اونجاش هم می بینیم اومدم پیش صابر بعد شام زنم میرفت می اومد کرم میریخت منو صابر حالمون خراب شده بود وقت خاب شد صابر بلند شد بره زنم پاشو تو یه کفش کرد گف نمی زارم بری صابر گف باید برم نمیشه جوری شد که زنم قشنگ خودشو بهش می چسبون و حلش میداد عقب می گفت نمیزارم بری ساک خلاصه راضی شد بمونه ما تو یکی از خابا خابیدم صابرم من کس ندیده ای نیستم.

دختر همسایه ما با من رفیق شد و دو سه سالی دوست دختر دوست پسر بودیم و روز های خوبی باهم داشتیم لب و بمال بمال و این حرفا.تا اینکه این دختر همسایه ساک ما ازدواج کرد و تا اینکه از شوهرش بنا بر مسائلی جدا شد و یه بچه ۳ ساله ام ازش داشت.من ادم کس ندیده ای نیستم اگر دختری یا زنی تو دسترس نباشه جقم زدم ولی همیشه کس بوده این دوست دختر سابق من که طلاق گرفت اگر بتونم دوباره باهاش مچ شم حتما موفق به سکس باهاش ساک میشم.بعد از جداییش ارایشگاه باز کرده بود و یه روز از تابلو مغازش شمارشو پیدا کردمو بهش زنگ سکس ایرانی زدم.وقتی فهمید منم کلی ذوق کرد کم کم طی چند روز تونستم باهاش در مورد مسائل سکسی صحبت کنم. میرفتیم دور دور و تو مسیر میبوسیدیم ساک همو و لذت میبردیم.تا اینکه مستقیما به هم دیگه ابراز کردیم که باهم سکس کنیم و فقط مشکل مکان داشتیم که اونم ردیف کردم.حالا چجوری؟ خونه اینا نزدیک ما بود و یه شب قرار گذاشتیم برم خونشون

ساک زدن دختر ایرانی ساک ایرانی ساک زدن ایرانی فیلم سکسی خفن سکسی خفن فیلم سکسی گروهی سکس گروهی ایرانی سکس در آشپز خانه سکس تو خواب سکسی خواب

best blowjob swallow Eenie Meenie Miney Ho
JMac finds himself caught in an argument between Sydney and Marsha. The argument? Who can take the most dick in her mouth. Lucky for these two JMac is more than willing to be the judge.

Pornstars: JMac / Marsha May / Sydney Cole

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *