ساک زدن بلوند زیبا یک بالش پرشور می دهد

ساک زدن بلوند زیبا کی دوست داشتنی یک بالش پرشور می دهد

ساک زدن هیچ چیز بهتر از این نیست که در یک بعد از ظهر شلوغ یکشنبه از تگزاس با یک شوخی شیرین و بلوند روبرو شوید. او همسایه جدید من است و وای، آیا من خوش شانس هستم! شماره تلفن و شماره آپارتمانش را به من داد! سپس به او یک شماره درهم و برهم روی صورت ناز جنوبی اش دادم.

و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای ساک زدن سمیرا بود و پشت سره فاطمه زیره کون سمیرا.سمیرا گفت کف پاهام رو قشنگ میلیسی و میخوری تا بزاریم بری.فاطمه هم به ناچار کف پاهای سمیرا رو میخورد و عرق کف پاهاش رو قورت میداد.وقتی فاطمه بلند شد دیدم صورتش خیسه عرق کف پاهای سمیرا و زنمه .این داستان حدود 1 ساعتی طول

فیلم سکس ‌ایرانی

کیرمو در اوردم و کردم تو دهنش
یارو که کنار من نشسته بود هی می گفت برو عقب. بعد فهمیدم اون مادرکسده میخواسته که من برم عقب که اون راحت دوتا صندلی داشته باشه ساعت حدودا 1.30 بود که دیدم همه تو خواب و بیدارین یه ال بش دادم و رفتم عقب نشستم وقتی رفتم دیدم صورتش خیس عرقه و تابلو بود که خیلی حشری شده بود و یکم با خودش ور میرفت ،بعد چند لحظه دیدم داره با من ور ساک زدن میره و دستش روفته دور گردنم، منم از موقعیت استفاده کردم و هی گردن و گوششو میلیسیدم خیلی آمپرش رفته بود بالا منم یه دستم روی سینش بو یکی رو چچولش دیدم یواش یواش داره صدای آه و ناله هاش در میاد جامونو عوض کردیمو من رفتم کنار پنجره و اون اومد اینور کیرمو در اوردم و کردم تو دهنش ،تخم حروم اصلا بلد نبود ساک بزنه هی کیرمو گاز میزد

دختره خیلی حشریه
زخمیش کرد دیدم این دختره خیلی حشریه و نمیشه کاریش ساک زدن کرد یه لیوان آب روبرومون بود ورداشتم و ریختم رو صورتش و یه چک آروم زدم تو صورتش و گوشیمو دادم دستش که باش بازی کنه و به حالت عادی برگرده خوشبختانه همینطور شد ساعت حدود 2.5 بود که دیدم خوابش برد و منم رفتم سر جای خودم نشستم و خوابم برد تا صبح که حدودا ساعت 5 صبح بود هنوز هوا تاریک بود مینا هم بیدار شد و شروع کرد به اس دادن بم تا ساک زدن ساعت 6 که اتوبوس رسید ماهشهرو مینا پیاده شد من هم 1 ساعت بعد تو آبادان پیاده شدم ورفتم خونه عموم ،ساعت 8 صبح بود من تازه میخاستم بخوابم که گوشیم زنگ خورد و دیدم میناست.

کلیپ تلمبه زدن تو کوس دختر گوشتی

کلیپ تلمبه زدن تو کوس دختر گوشتی دلم نمیخواست آبش بیاد، تا یهو کیرشو دراورد و گفت دم دستمون دستمال نیس چیکار کنم، اینبار من یه لبخندی بهش زدمو کیرشو بازم گذاشتم تو دهنمو، چندبار سفت بالا پایین کردم تا آبش با فشار ریخت تو دهنم، کیرشو اوردم بیرون دهنمو باز کردم ابشو نشونش دادم و بعدم قورتش دادم، میلاد که یه بار دیگه از تعجب دهنش باز مونده بود ساک زدن یهو گفت تو کجا بودی تا حالا قربونت برم الاهی ، گفتم مهم نیس تا حالا

خبری ازش نبود بعدا فهمیدم که عذاب وجدان داشته و فکر میکرده تو عالم مستی رفاقتمونو به گا داده، ولی چند روز بعد خونمون خالی شد و زنگش زدم
هیچ حرفی راجع به اون شب نمیزد تا خودم بهش گفتم اون شب مست سکس ایرانی بودیم هیچی نفهمیدیم ساک زدن ، پاشو بیا خونمون تا الان که میفهمیم چه خبره یه دور دیگه بریم
خلاصه تا یه مدتی فقط ساک میزدم واسش ، واقعا دلم برا کیرش تنگ میشد ، حرف نداره
این کیر، کم کم انقد عاشقش شدم که دل و به دریا زدم و صفرمو توسط میلاد باز کردم الان هم دهنم هم کونم از کیرش لذت میبره،

کلیپ فیلم گرفتن از کون تپل همسر جون دختره زده بالا باید بکنمش ساک زدن مرسی منم گفتم دست پخت مامانمه
دختره زده بالا باید بکنمش

علی دستشو دورم حلقه کرد و ی لحظه باهم چشم تو چشم شدیم نگاهش به لبام بود ک وسط حرف زدنم یهو بوسید منو خدا میدونه یهو چه داغ شدم تنم گرم پرم شد چشمامو بسته بودم اما چون خیلی حس خوبی بود دوس داشتم بازم باشه علی هم ک خیالش راحت شد از برخورد من باز شروع کرد, بلد نبود فقط میبوسید کم کم راه افتادیم لب بالامو میمکید و منم ساک زدن چند بار کوتاه لب پایینشو بوسیدم.منو خم کرد رو زمین مثل اونایی ک تشنه هستن دوتا لبامو باهم میخورد هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش ساک زدن زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم
میخاد بکنش

دختره رو دیدم که از اتوبوس پیاده شدو یه اندام فوق العاده ای داشت یه شلوار لوله ساک زدن تفنگی چسبون بایه گفش پاشنه سوزنی 5 سانتی و به جای مانتو یه پیراهن گشاد تنش بو که رو فارسی نویس بود من یه لحضه از مخم دود زد بیرون چون واقعا هنگ کرده بودم که دیدم اومد تو غذا خوری و خیلی شلوغ بود که دختره اومد گفت میشه بیام کنارت بشینم منم اون موقع هل شده بدم و به خودم اومدم و گفتم ارث پدرم نیست که نذارم بشینی(البته بگم که من خیلی زبون دارم و هیچوقت تو حرف زدن کم نمیارم)یه نیش خند زد و نشست دیدم غدا نداره و گفتم بفرمایید که گفت نه مرسی منم گفتم دست پخت مامانمه کثیف نیست بعد گفت واسه اینکه ناراحت نشی میخورم بعد که غذاخوردن تموم شد رفتم که به بوفه های صنایع دستی و از ای کسشعرا یه سری بزنم که دیدم اون هم اونجاست و به عینکا نگا میکنه و یه عینک زد به چشمش و گفت بم میاد منم گفتم یکی دیکه رو امتحان کن اونم چنتا دیگه گذاشت و بعد، بش گفتم یه چیزی بگم ناراحت نمی شی؟ گفت چی گفتم میشه بیخیال عینک شی اینو که بش گفتم بش ساک زدن برخورد ولی به روش نیاورد. دیگه همونجا با هم آشنا شدیم که گفت اسمش میناست و 24 سالشه و داره میره خونه ی داییش که خونشون ماهشهره. چند دقیقه با هم سکس ایرانی  کس شعر گفتیمو با هم گرم گرفتیم بعد که خواستیم سوار اتوبوس بشیم گفت که بیا پیش من بشین منم قبول نکردم و تو دلم گفتم جلو مردم زشته حالا میگن پا دختره مردم و گرفته و همونجا هم میخاد بکنش. گفتم که ساعت 1 شب که همه خوابیدن شاید بیام.

کیرمو در میاوردم و دوباره میکردم تو کونش لیسیدن کون پشمی دوست پسر ایکس همستر.

لیسیدن کون پشمی دوست پسر و کردن نوک زبون تو سوراخش دختره ساک زدن چون دوست پسرش کون لیسی‌ و کون خوری رو خیلی‌ دوست داره اینجوری باهاش حال میکنه و کیرشو راست میکنه همزمان هم کیرشو سکس ایرانی میخوره و هم خایه هاشو یه سکس دهنی درجه یک مشتی‌ و توپ.

سوراخ کون پر پشم پسر ایرانی رو میخوره و لیسش میزنه خیلی‌ شهوتی کننده و باحاله پسره اینقدر خوشش اومده که کیرش داره منفجر میشه معلوم

کشید و فاطمه وقتی میخواست بره گفت:خدا لعنتتون کنه.آیدا خانم مطمعن باش جبران میکنم.آیدا و سمیرا هم گفتن تو برو فعلا صورتت رو بشور ساک زدن که بوی کف پ میده و دو تایی زدن زیره خنده.خلاصه فاطمه رفت و من اومدم بیرون و با هم نشستیم عکس ها و فیلم ها رو تماشا کردیمو میخندیدیم.نیم ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون دیگه همراهشن.

من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز کرد.دیدم دختر فاطمه کف پاش رو از کفش ساک زدن در اورده بود و با جورابای کثیفش زد توی دهن آیدا و

فیلم سکس کثیف ایرانی

سکس جوردی لزبین سکسی لزبین ایرانی بکن بکن سکس معلم سکس الکسیس آدامز کون دادن بازیگران پورن فیلم سکسی لزبین سكس خارجي

BEAUTIFUL BLONDE KAY LOVELY GIVES A PASSIONATE BLOWJOB

Nothing is better than running into a sweet, blonde tease from Texas on a busy Sunday afternoon. She is my new neighbor and wow, am I lucky! She gave me her phone number and her apartment number! I then gave her a messy number all over her cute southern face!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *