سارا جی مامان میلف قرار دادن جوانان خود را به استفاده خوب

سارا جی کلیپ سکس خانوم پرستار سفید و لطیف

سارا جی که اخیراً شغل خود را از دست داده است سعی می کند سر خود را بالای آب نگه دارد و در بدهی غرق نشود. کایل میسون به خانه خانم جی می رسد تا با دوستش آرام بگیرد، اما نمی تواند متوجه تمام صورت حساب های پرداخت نشده سارا شود. وقتی کایل متوجه می شود که سارا جی به تعدادی استخوان نیاز دارد، تصمیم می گیرد این عسل شلوغ را با قدرت پول اغوا کند!

بازیگران پورن: کایل میسون / سارا جی

فیلم سکسی ایرانی اندام سکسی‌ مامان میلف داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا اندام سکسی‌ مامان میلف روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن سکس سارا جی این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری سکس ایرانی بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد. سکس سارا جی چند ثانیه بعد گفت:اوففففمیزد صور سکس حاج خانوم پولدار و سکسی‌

میگه دارم زنتو میگام

میگه دارم زنتو میگام

این ماجرا هم گذشت و آیدا هنوز میخواست سارا جی جبران کنه حال همشون رو بگیره.یه روز سمیرا رو دعوت کرد خونمون.من دوباره رفتم توی اتاق و از بالا داشتم دید میزدم.قرار شد آیدا سمیرا رو تنها بیاره خونه و اگر تنها اومد و دید کسی نیست به دوستش مهدیه اس ام اس بده که با دوستش مهناز که متاهل هم بود بیان اونجا.سمیرا تنها اومد و آیدا اس ام اس داد که مهدیه دوستش بیان.من مهدیه رو دیده بودم.20 سال داشت ولی خیلی کون بزرگ و خوش فرمی داشت و قد بلندی داشت و بسکتبال کار میکرد.نیم ساعتی گذشت و زنگ خونه به صدا در اومد و مهدیه دوستش اومدن توی خونه.سمیرا جریان رو فهمید و بلند شد که فرار میلف سکس سارا جی کنه ولی 3 نفری گرفتنش و خوابندنش روی زمین.سمیرا گفت:آیدا نکن.اس ام اس زدم فروزان و فتانه الان دارن میان.دوباره دهنت رو میگایم ها!!!!آیدا گفت بیان من درشون رو باز نمیکنم.

خلاصه سمیرا رو خوابوندن روی زمین و آیدا با اقتدار کف پاهاش رو میمالوند روی صورت سمیرا و میخندید و سمیرا رو مسخره میکرد میگفت:اوممممم……اوفففففف……بو بکش…….
4 روزه پاهام رو نشستم و مرتب توی کفش نگهشون داشتم. سارا جی بو کن بفهمی چه حالی داره!
واقعا هم راست میگفت.پاهاش رو 4 روز نشسته بود و خیلی کف پاهاش سیاه شده بودن.شب ها با کفش میخوابید.من سکس ایرانی میخندیدم میگفتم چرا این کار رو میکنی میگفت بعدا میفهمی.
سمیرا هم کف پاهای آیدا داشت خفش میکرد و میگفت:اوفففففف……..اوفففففففف سکس سارا جی میلف چرا اینقدر پاهات عرق دارن!!!!!اوففففففف……..اومممممممم……..خفه شدم.
آیدا داشت با خفه کردن سمیرا عقدهاش رو خالی میکرد و کف پاهاش رو میمالوند روی بینی و دهن و زبون سمیرا و شکلک در میاورد و مهدیه و دوستش هم داشتن با گوشی عکس و فیلم میگرفت و میخندیدن.آیدا واسه سمیرا زبون در اورد و گفت:بو کن.بو بکش.استشمام کن عرق کف پاهام رو.بعد زد زیره خنده.بعد شروع کرد واسه سمیرا سکس سارا جی شعر خوندنومیگفت:بو کن بو کن بو کن
عرق کف پای من را

کلیپ سکس کردن گروهی با زن شهوتی کلیپ سکس کردن گروهی با زن شهوتی

بو بکش بو بکش بوبکش شوریه کف سارا جی میلف پای من را
لیس بزن لیس بزن لیس بزن شیرینی کف پای من را
سمیرا هم ناله میکرد و بو میکشید و میگفت:اوم……….جنده……………..تو جنده ای ……آیدا..اوفففففففف……..بو میده………….چه بوی عرقی میده…………….
آیدا از سمیرا پرسید:شوره یا شیرین؟
سمیرا گفت:شیرین و شور با همه جنده سارا جی .اوففففففف……اوممممممم
آیدا سرش رو بالا گرفت و با اعتمادبنفس و مغرورانه گفت:از طمع عرق کف پاهام برام توضیح بده.سمیرا هم در حالی که بو میکرد و میلیسید و میخورد گفت:هر چی عرق کف پاهات رو میخورم تموم نمیشه و شور و شیرینه و طمع برنج هندی میده که بوی تافن گرفته…..اومممممم…..اوفففففف…….بو میده……افففف

آیدا هم با غرور گفت:شب ها با کفش خوابیدم.سمیرا گفت:واسه همین هر چی عرق کف پاهای بو دارت رو میخورم عرقش تموم نمیشه.اوفففف……..
بعد آیدا مهدیه و دوستش رو با کف پاهاشون انداخت به صورت سرخ سکس سارا جی سمیرا!!!!و خودش رفت و کفش هاش رو آورد پاهاش رو کرد توی کفش تا عرق کنن.مهدیه هم پاشنه پاش رو کرده بود توی دهنه سمیرا و داشت خفش میکرد و دوستش عکس میگرفت.در سکس ایرانی همین زمان زنگ خونه زده شد و آیدا از چشمی نگاه کرد و گفت:هر چه قدر دوست دارین زنگ بزنین من درتون رو باز نمیکنم.فروزان زنگ زد به گوشی سمیرا و گفت در رو باز کنین.ولی آیدا گوشی رو از دست سمیرا گرفت و گفت:بعدا به حساب تو و فتانه هم میرسم!!!فعلا سمیرا مشغوله خوردن عرق پاهای منه!برید گمشید.سمیرا در حالی که داشت کف پاهای دوست مهدیه رو میخورد گفت:اومممم میلف سارا جی …..نوبت منم میرسه آیدا جنده!!!!

میگه دارم زنتو میگام

داستان سکسی شهوانی

سکسی قدیمی کون تپل سکس با خدمتکار کس تنگ سکس با معلم کس کردن سکس دختر سکس مقعدی سکس در اشپز خانه عکس کیر کس ایرانی

Putting Her Tits To Good Use
Having recently lost her job, Sara Jay is trying to keep her head above water while not getting drowned in debt. Kyle Mason arrives to Ms. Jay’s house to chill with his buddy but can’t help but notice all of Sara’s unpaid bills. When Kyle realizes Sara Jay’s in need of some bones, he decides to seduce this busy honey with the power of money!

Pornstars: Kyle Mason / Sara Jay

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *