دکتر سکسی رفتن یک بار، کامینگ دو بار

دکتر سکسی کوس خیس لیسی با صدا

دکتر سکسی دکتر لین یک دکتر داغ با روش های غیر متعارف است. امروز او به بیمارش رامون کمک می‌کند تا فک رگ به رگ شده‌اش را با خوردن او در بیرون از خانه انجام دهد. این به قدری او را آزار می دهد که حالا باید کار را تمام کند. رامون دستورات دکتر را اجرا می‌کند و او را به سختی می‌کشد دکتر سکسی . بازیگران پورن: رامون / توری لین.

گفتم اما چه فایده قدر که نمی دونه گفت یعنی بد اخلاق و اذیتت میکنه؟ گفتم نه بابا اگه تو دنیا یه مرد با ادب و خوش اخلاق دکتر سکسی و خوش تیپ باشه اونم شایانه گفت پس چی؟ گفتم خوب دیگه. فکر کنم دو زاریش افتاد گفت پس احساسات کم می یاره خودم به اون راه زدم گفتم منظورت چیه؟ گفت یعنی که سردیش می شه؟ گفتم نمی فهمم اما کسم داشت شر شر آبش می یومد که گفتم الانه که ضایع بشه و شلوارمو خیسکنه گفت عوضش من می تونم اون سردیشو دکتر سکسی جبران کنم و یه ذره سرید طرفم. گفتم منظورت چیه و خودم عقب کشیدم گفت میترا جون می دونی من تو این دو سه سال از دست تو چی کشیدم من تنها آرزوم این بود که با تو باشم و حالا … که تو حرفش دکتر سکسی پریدم گفتم قرار بود دوستی ما ساده باشه همین مگه نه؟ گفت تو دلت می یاد ساده باشه و دستشو آورد و از رو لباس چنگ زد تو سینم.

کلیپ کیر سواری کردن زن حشری ایرانی‌

پهلو یه خورده رفتم روش همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم دکتر سکسی تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال دکتر سکسی رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه

برگشت با دیدن کون سفید و قنبل کونش نا خوداگاه شروع کردم به خوردن کونش اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم دکتر سکسی لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه سکس ایرانی خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر دکتر سکسی حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه.

نفس،نفس نفس میزد و سعی داشت تمرکز کند. مریم:ببین میخوام هر کاری باهات میکنم و برام بگی با ناله و آه دکتر سکسی و با جزئیات مثلا وقتی دارم چوچولتو لیس میزنم بگو دارید چوچولمو لیس میزنید مریم جون. نفس سرش را بالا پایین کرد. مریم:افرین من قوربونه کست برم رفت سراغه کسش و بوسه ای روی کسش زد و شروع کرد به لیس زدن های اولیه اش.لیس میزد و نفس با ناله و به زوور میگفت دکتر سکسی :دارید چوچولمو میلیسید خانوم.دارید کسمو بوس میکنید.دارید زبونتونو روی سر چوچولم میکشید.زبونتون و میزنید روی چوچولم. دست از لیس زدن برداشت و نوک زبانش را دور چوچوله ی نفس چرخاند.نفس با دست و پای بسته دیگر نتوانست تحمل کند و تقلا کرد برای آزادی و همش میگفت وای بسته مردم به خدا دارم مییمرم مریم اما اصلا توجهی نمیکرد کشاله ی رانهایش را میمیالید و چوچوله اش را بازی بازی میداد. نفس زیر تنش واقعا میلرزید و جانش از چوچوله اش داشت بیرون میزد.چوچوله اش باد کرده بود. مریم دکتر سکسی :جوون چوچولت چه بادی کرده.

سکس زن کوس تنگ کون سفید

مریم خیلی ارام ارام و با طمانینه کسش را تحریک میکرد و بازی دکتر سکسی میداد.واقعا جان پارتنرش را میگرفت و اذیتش میکرد. مریم چوچوله ی صورتی و باد کرده ی نفس را داخل دهانش برد و شروع به مک زدن کرد.نفس که داشت به رها شدن نزدیک میشد چوچوله را از دهانش در اورد و شروع کرد به فوت کردن روی کسش.نفس گریه اش در امد و کسش را به بالا هل میداد.مریم از دل ضعفه دکتر سکسی ای که برای نفس درست کرده بود غرق در شادی بود.پارچه ی تخت زیر کس نفس خیس بود و مریم لذت میبرد از این وضعیت. نفس فقط ناله میکرد و صدایش در نمیامد. مریم چشمانش فقط کس و چوچوله ی نفس را میدید.عاشق چوچوله بازی بود.دوباره سرش را برد در کس نفس و بوسه ای گذاشت ایندفعه کاملا روی چوچوله دکتر سکسی ی بزرگ شده ی تحریک شده.دوباره شروع به چرخاندن زبانش روی چوچوله ی بخت برگشته نفس کرد وکاملا متوجه سفت شدن چوچولش شد.پیش خودش فکرد:بمیرم چیکار دارم باهاش میکنم ببین چه نزدیکه ارگاسمه.اما دوس دارم اصلا. تا یکم دوباره چوچوله را در دهانش برد و مک زد و نفس ناله و آهش دکتر سکسی بالاتر رفت ولش کرد. نفس بی طاقت شده بود و صورتش از اشک خیس بود. اولین تجربه ی ارگاسمش بود و واقعا دل سنگ نیز برایش آب میشد. مریم ناگهان سرش را برد لای پاهایش و شروع کرد به خوردن جوری که خودش سیر شود نه انکه نفس ارضا شود.مریم خودش دکتر سکسی نیز طاقتش تمام شده بود و دلش میخواست تمام کسش را در حلقش فرو کند. ۵ ثانیه ای نفس رها شد.مریم فهمید ولی باز هم به خوردنش ادامه میداد. نفس که یکم از حس فوق العاده اش کم شد و فهمید مریم دکتر سکسی باز هم دارد کسش را میخورد متعجب شد و بدبختانه باز هم داشت تحریک میشد. صورتش را جمع کرد با التماس گفت:خانووم شما رو به خدا بس کنید خواهش میکنم مریم لحظه ای دست از خوردن برداشت و گفت:تازه شروع کردم.

سكس با دكتر سکسی با دکتر دیلدو سکسی دکتر گروپ سکس فیلم سکسی ترکی سکسی ترکی سكس تركي سکس ترکی سكس سوري

miyakhalifa xnxx Going Once, Cumming Twice
Dr. Lane is a hot doctor with unorthodox methods. Today she helps her patient Ramon work out his sprained jaw by having him eat her out. This turns her on so much that now he’s gotta finish the job. Ramon follows the doctor’s orders and fucks her good and hard.

Pornstars: Ramon / Tory Lane

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *