داستان های شهوانی آماتور پورن جشن کیر

داستان های شهوانی فیلم سکسی کوس بلوند

داستان های شهوانی کیران بلیط بزرگترین مهمانی شهر را دارد – تنها مشکلش این است که او آلمانی صحبت نمی کند. او ظاهر می شود که انتظار دارد چند آبجو و گوشت خوب بچشد، اما معلوم شد که قصد دارد به جای آن از دوشیزگان زیبای باواریا نمونه بگیرد! نینا تشنه یک شوانز است و قبل از اینکه کیران بتواند بگوید “دانکه” به کیر او می جهد. بازیگران پورن: کایران لی / نینا ال.

میخوردم زیره بدنه سینا ناله هامو جیغام کل اتاقو پر کرده بود ولی اون کر شده داستان های شهوانی بودو صدامو نمیشنید بعد نیم ساعت که مطمعن شد کاره خودشو کرده از روم بلند شدو لباساشو پوشید با بدن نیمه جون ملافه رو دوره خودم پیچیدم بلند داد زدم کثااااافت ازت متنفرم اشغالللل حالم ازت بهم میخوره امیدوارم بمیریی بدون اینکه چیزی بگه از اتاق بیرون رفت توی چهرش ذره ای پشیمونی دیده نمیشد همونجا داستان های شهوانی بیهوش افتادم از ترس اینکه مامان یا فریبا چیزی بفهمن رفتم حمومو خودمو شستم حالم خیلی بد بود لباس پوشیدمو افتادم رو تخت بعد چند روز ازون قضیه سینا باهام حرف زدو ازم معذرت خواست و گفت خیلی دوسم داره و نمیخواسته اینجوری بشه منم تقریبا بخشیده بودمش با عماد به هم زدم و گفتم دیگه سراغمو نگیره دردمم خوب داستان های شهوانی شده بود واسه حس کنجکاویمم که شده یه باره دیگه با میل خودم با سینا سکس کردمو اینبار خیلی حال داد و بد جوری نسخ سکس باهاش شده بودم چون واقعا ادمو ارضا میکرد طوری که ابت میومد

فیلم کوس دادن زن تپل و حشری

ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ داستان های شهوانی حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو دیگه حرکت دستم رو تند تر کردم و اونم دیگه اه و اوهش تبدیل بده به به ناله کردن و جیغ زدن واقعا حس میکردم داره درد میکشه ولی دیگه چون خیلی حشری شده بود هیچی نمیگفت یه ده دقیقه ای فقط ماساژ دادم سوراخ کونش داستان های شهوانی رو که یه خورده جا وا کنه دو تا انگشتم رو کردم تو بد جوری جیغ زد ولی بازم توجهی نکردم دیگه داشت

زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین سکس و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم اون گفت که خواستگار داستان های شهوانی اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش خونشون موقع برگشتن همش

سکس زن میانسال با پسر حشری

سینا رفتو دیگه بعده اون شب ندیدمش حق داشت حالش ازم به هم بخوره حتی حاضر نشد بهم دست بزنه چند شب تو تب بودم و حالم خراب بود وقتی حالم داستان های شهوانی بهتر شد خواستم سینارو از زندگیم حذف کنم وقتی بعد چند هفته برگشت بهم نگاه هم نکرد و جز یه سلام خشک خالی چیز دیگه ای نگفت حتی ذره ای صمیمیتم تو نگاش دیده نمیشد منم تقریبا سعی کردم فراموشش کنم و از زندگیم خطش بزنم بعده چند روز اتفاقی عمادو دیدم همون عشق قدیمیم و همون عاشق پیشه ی سابق بود این بار بهم گفت هر طور شده به دستم میاره و تو این دو سال دیوونه وار دنبالم گشته مسخره بود اگه میفهمید دیگه دختر نیستمو چی سرم اومده بازم منو میخواست؟تو کافی شاپ نشسته بودیم و گفت میخواد بیاد با خانوادم واسه داستان های شهوانی ازدواج صحبت کنه میخواستم بهش بگم نه و اینکه منو فراموش کنه که همون لحظه سینا کنار میز وایستاد عماد که سینا رو شناخت از جاش بلند شد سینا بی توجه به اون رو به من گفت فرانک اینجا چه غلطی میکنی تو عماد گفت ما قصدمون ازدواجه سینا پوز خندی زد رو به من گفت داستان های شهوانی پس که میخوای ازدواج کنی؟بدون اینکه چیزی بزاره بگم دستمو کشیدو بلندم کرد منو سواره ماشینش کردو درو بست بی صدا شروع کرد به رانندگی ازش پرسیدم کجا میریم چیزی نگفت نگه داشتو پیاده شدیم و رفتیم تو یه ساختمون یه جا مثل کیلینیک ازش پرسیدم سینا اینجا کجاست داد زد مگه داستان های شهوانی نمیخوای ازدواج کنی؟اومدیم واسه ترمیم بکارت ارامش تو چشماش عجیب بود با گریه هق زدم نه نمیخوام ازدواج کنم نمیخوام سینا پرده بکارت نمیخوام منو ازینجا ببر اروم گفت من زندگیتو ازت گرفتم خودت گفته بودی یادت رفته؟حالا میخوام داستان های شهوانی جبران کنمش احساسه مسخرمم نسبت بهت تموم شد یادت رفته بهت گفتم هر غلطی میخوای بکن از الانم برام مهم نیس با کی میری چون تو یه هرزه ای اشکامو با شدت رو صورتم میریخت بلند داد زدم

فیلم سوپر گی

داستانهای سکسی شهوانی فیلمهای سکسی ایرانی داستان سکسی ایرانی سکس شهوانی شهوانی داستان داستان سکس شهوانی سایت شهوانی داستان سکسی شهوانی شهواني دانلود سکسی ایرانی

Cocktoberfest
Keiran’s got a ticket to the biggest party in town – the only trouble is, he doesn’t speak German. He shows up expecting to sample some fine beers and meat, but it turns out he’s meant to sample some beautiful Bavarian maidens instead! Nina’s hungry for some schwanz, and she pounces on Keiran’s cock before he can say “danke.”

Pornstars: Keiran Lee / Nina Elle

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *