بکن بکن سکس الکسیس تای با دو مدل زیبا و پر زرق و برق آوری کریستی

بکن بکن با دو مدل زیبا و پر زرق و برق آوری کریستی و الکسیس تای

بکن بکن سکس الکسیس تای SEX ALEXIS چگونه با یک علاقه نافرجام زندگی می کنید؟ آوری کریستی همیشه جذب هم اتاقی قدیمی خود الکسیس تای بوده است، اما او هرگز نمی خواست یک پویایی خوب را خراب کند. الکسیس همیشه چشمش به دوست پسر اوری بوده است. آیا یکی از این بهترین ها دوستی خود را برای حرکت به خطر می اندازد؟.

اسمم رو صدا کرد: یعنی چی باید برم؟ پس ما چی؟ اتاق بالا چی؟ برگشتم طرفش: ممنونم ازت فراز. ممنون که چشمام رو باز کردی. من به خاطر پول زن بهروز نشدم. به خاطر بی پناهی هم نبود. به خاطر این بود که وقتی پیشمه تموم دنیا خلاصه می شه تو آرامشی که بهم می ده. به خاطر اینکه مردتر از اون تو زندگیم ندیدم. به خاطر اینکه وقتی با بهروزم، خوشحال ترین زن دنیام. به خاطر اینکه نذاشت هیچ وقت غم رو باهاش تجربه کنم. با غم گفت: پس ما چی؟ تموم اینا رو با منم داشتی، نداشتی؟ من عاشقتم. به خاطر تو هیچ وقت به نگار دست نزدم. گفتم یه روزی برمی گردم، دستش رو می گیرم، همه چیزایی که رویاشو بافتیم بهش می دم. به امید اون روز تحمل کردم، نگارو تحمل کردم، مادرم رو تحمل کردم، زندگی خالیم رو تحمل کردم. چطور می تونی؟ چطور می تونی چیزی که با هم بودیم رو یادت بره؟ اتاق بالا رو یادت رفته؟ خاطراتش رو فراموش کردی؟ حمومش رو فراموش کردی؟ خونه خودت، خونه خودم روز آخر رو یادت رفته؟ – آره فراز، فراموش کردم. نه فراموش نکردم ولی بهروز کاری کرد که برام کمرنگ بشن. دوستش دارم فراز، دوستم داره – از من بیشتر دوست داره؟ چطوری اصلا عشقش رو نشون می ده؟ با گفتن عاشقتم؟ پس زندگی خالی ات رو می خوای چی کار کنی؟ شبای خالی ات رو؟ دلت نمی خواد دوباره برگردیم به آپارتمانت؟ اونجا رو خریدم. برمی گردیم، دوباره تکرار می کنیم همه اون دیوونگی ها رو. – من دیوونگی نمی خوام دیگه فراز. آرامش بودن با بهروز رو می خوام. دیگه هم نمی خوام شبام خالی باشه. جبران می کنم.

سکس سه نفری داغ بین یک خروس سیاه بزرگ و الکسیس تای و آوری کریستی

سکس الکسیس تای و آوری کریستی بکن بکن اون روز که چنین قصدی داشت سرتا پا دچار استرس بودم آوری کریستی. همش دنبال این بودم زودتر شب بشه و این ترس و تردید و استرس با خوابیدنم از بین بره… عواملی که باعث ترس و استرس من شده بودن موافقت من با کردن مهرانا به جای پول بود که نیما قصد داشت این خبر رو به مهرانا بده بکن بکن سکس با خاله .

نمیدونستم عکس الکسیس تای العمل مهرانا از این پیشنهاد نیما و موافقت کردن من چه خواهد بود.. قطعا با پیشنهاد نیما شوکه میشه بکن بکن .. از اون زمانیکه قید شرکت کیونت رو زدیم دیگه اونجا نمی رفتیم. با نیما یه جایی تو اتوبان امام علی ، شمال به جنوب قرار داشتیم. داشت از پردیس و محل شرکت برمی گشت. یه جای امن پارک کرد اول با دوتامون کمی حرف زد بعد از مهرانا خواست واسه حرف زدن داخل ماشین بشه. داشتم دیوانه میشدم مثل بید می لرزیدم. حرف های نیما در حقیقت آبروی منو جلوی مهرانا می برد.
میدونستم مهرانا از ماشین بیرون بیاد منو یه بی غیرت تمام عیار میشناسه …

نیم ساعتی حرف زدن های بکن بکن این دو نفر طول کشیده بود. هوا تاریک شده الکسیس تای بود و حرکت آوری کریستی دست های مهرانا نشون میداد از حرف هایی که نیما بهش زده قاطی کرده..
بالاخره از ماشین پیاده شد و درب ماشین رو محکم بست..

یه نگاه از روی خشم به من کرد پیاده راه افتاد بکن بکن وقتی گفتم میخوای چیکار کنی.. برگشت سرم داد کشید دستشو برای زدن تو صورتم بلند کرد. دستاش می لرزید..چشمهاش پر از اشک شد دوست داشتم حتی برای لحظه ای حس شهوتی که بهش داشتم از بین بره و منطقی فکر کنم ولی دریغ از یک لحظه…. تصاحب بدنش آرزوی من شده بود لمس بدنش در بند بند وجودم ریشه زده بود..

پیاده کنار اتوبان سکس الکسیس تای پشت به من در حال حرکت بود آوری کریستی. نمی تونستم بهش چیزی نگم . تا صدامو دوباره شنید برگشت و جیغ کشید گفت دست از سرم بردار لعنتی.. آخه چطوری می تونی ببینی؟ چرا داری داغونم میکنی؟
اشک های روی گونه هاش تو نور چراغ ماشین هایی که از ما عبور میکردن برق میزد بکن بکن اشک هاشو با پشت دستش پاک کرد در حالیکه عقب عقب می رفت و صورتش به سمت من بود گفت ببینی تحریک میشی هان؟؟ ببینی آوری کریستی یکی منو….

دیگه بقیه حرفشو نزد . نشست روی زمین دستاشو دو طرف سرش گرفت… نمیدونستم باید چیکار کنم. تا میخواستم آرومش کنم جیغ می کشید اگه هم به حال خودش رهاش میکردم میخواست سکس الکسیس تای همینطور روی زمین بشینه… کنارش بدون حرف ایستاده بودم که یهو یه پژو 206 اومد کنار ما ایستاد یکی از تو ماشین داد زد داداش دمت گرم بکن بکن جوری زدی توش دیگه نمیتونه راه بره. تا خواستم فحش بکشم دیدم اوههه سه چهار نفرن ممکنه پیاده شن کونمو پاره کن. با دست اشاره کردم برن..

مهرانا که نگاشون کرد همون یارو برگشت به من گفت جـــون قیافش نشون میده هر چهار نفرمونو جواب آوری کریستی میده مکان دارما.. با این حرف پسره سکس الکسیس تای، مهرانا بالاخره از روی زمین بلند شد و به سمت خارج اتوبان راه افتاد. نفس راحتی کشیدم. تو دلم گفتم یعنی کس و کونش میتونه همزمان چهار نفر رو جواب بده؟ هر جوری بود به خونه رسیدیم… بدون اینکه حتی با پدر و مادرم صبحت کنه رفت تو اتاقش… برای شام هم پائین نیومد بکن بکن. رفتم تو اتاقم زنگ زدم نیما…برگشت گفت به مهرانا گفتم اون شب تو پارتی داشتی میدادی داداشتم میخواست دادنت رو ببینه… من هم میخوام جای اون پسره باشم سکس خفن .

حرف های نیما که تمام شد فهمیدم فعلا پیشنهاد کردن جلوی من به خاطراتفاقاتی که اون شب تو پارتی افتاده داده بکن بکن.. الکسیس تای سکس و هنوز از تهدید کردن حرفی نزده..
یعنی دیگه الان مهرانا میدونست با کرده شدنش جلوی خودم موافقت کردم. قسمت سخت ماجرا به مهرانا گفته شده بود. امیدوار بودم صبح که از خواب آوری کریستی پا میشه رفتارش بهتر شده باشه. خوبی داشتن پدر و مادر شاغل این بود که خونه نیستن تا پی به رفتار مشکوک ما ببرند. تا سه روز بیشتر طول روز تو اتاق خودش بود و فقط وقتی پدر و مادرم سکس الکسیس تایشب به خونه می اومدن تو پذیرایی پیداش میشد. تازه اون هم به بهونه درس خوندن و امتحان داشتن سرش تو کتاب بود و اصلا منو نگاه نمیکرد. میدونستم بدجوری داره خجالت میکشه..خواسته نیما خیلی براش سنگین بود و من اینو درک میکردم. اینکه یک دختر قرار باشه جلوی داداشش زیر یک پسر غریبه بخوابه بزرگترین حس خجالت برای یه دختر آوری کریستی بود. بکن بکن نیما توی اون سه روزی که مهرانا خودش رو تو خونه پنهان کرده بود تو تلگرام خبر داد آرمان منتظر جوابه.. عجیب بود که آرمان تا اون لحظه حرفی در این مورد به من نزده بود و جای بکن بکن الکسیس تای خودش نیما رو واسطه کرده بود.

سکس معلم سکس الکسیس آدامز کون دادن بازیگران پورن فیلم سکسی لزبین سكس خارجي سکس عربی سکس زن ایرانی سکس ایرانی جدید سکس الکسیس تگزاس

FFM WITH TWO AESTHETIC GLAMOROUS MODELS AVERY CRISTY AND ALEXIS TAE Brazzers

How do you live with an unrequited crush? Avery has always been attracted to her old roommate Alexis, but she never wanted to ruin a good dynamic. Alexis has always had her eye on Avery’s boyfriend. Will one of these besties risk their friendship to make a move?

بکن بکن سکس الکسیس تای با دو مدل زیبا و پر زرق و برق آوری کریستی
بکن بکن سکس الکسیس تای با دو مدل زیبا و پر زرق و برق آوری کریستی
سکس خفن بکن بکن موقعیت های جذاب و عالی و راحت
سکس خفن بکن بکن موقعیت های جذاب و عالی و راحت
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *