ایکس ایکس ایکس به اشتراک گذاری یک ماساژ

ایکس ایکس ایکس کیرشو فشار داد تو کوسم

ایکس ایکس ایکس xxx جولیا آن و دخترخوانده‌اش کندال کایدن روز دختری را در آبگرم سپری می‌کنند. تنها مشکل؟ فقط یک ماساژور در حال تماس است. خوشبختانه برای آن‌ها، دنی ماونتین سریع‌ترین دست‌ها را در اختیار دارد و زمان زیادی نمی‌گذرد که او هر دوی این خانم‌های دوست‌داشتنی را کنار می‌گذارد. با این حال، هنگامی که جولیا متوجه می شود که او در حال لعنت به کندال است ایکس ایکس ایکس، بلافاصله وارد می شود. به هر حال، او هزینه این ماساژ را پرداخت می کند، و اگر کسی باید بیدمشکش را با خروس محکم پر کند، باید او باشد! بازیگران پورن: دنی مانتین / جولیا آن / کندال کایدن.

اونشب تاجاداشتم کتک خوردم فقطم میزدتوصورتم مقدمه چینی نکردوسریع رفت سراصل مطلب .وقتی کیرشوفشاردادتوکوسم دیگه دنیاجلوچشام تیره شد آخه خیلی وقت بودسکس نکرده بودم خصوصااینکه یهووخشک فشارداد وشروع کردبه زدن داشت قورتم میداد انقدرمحکم رومبل فشارم میداد که داشتم له میشدم شلوارم تانیمه ازپام دراومده xxx بودوپالتوم فقط جلوش بازبودولباسم تانیمه بالازده شده بود .بدجوری داشت میزد منم ایکس ایکس ایکس هیچی نمیگفتم وفقط آروم داشتم گریه می کردم دستمو گذاشته بودم جلوصورتم وحتی نگاهشم نمی کردم اونم داشت باتمام قدرتش پارم می کرد .نمیدونم چقدرطول کشید تاآبش بیاداما همه رو روشکمم خالی کردوبلند شد با دسمال پاک کرد ایکس ایکس ایکس توهمون حالت مونده بودم ازهمه چی حالم به هم میخوردباورم نمیشدبهم تجاوزشده باشه .

کلیپ سکس زوج حشری ‌ایرانی

ینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم ایکس ایکس ایکس و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون xxx اینکه کاری بکنم دستم رو بردم تو شرتش و گذاشتم رو کسش که انگار یه بطری اب خالی کرده ایکس ایکس ایکس بودن روش کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت xxx.

بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم ایکس ایکس ایکس صبر کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم ایکس ایکس ایکس اونم دیگه سکس ایرانی خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار دادم تو دیگه حرکت دستم.

پرویز و مراد جاهاشون رو عوض میکردن بعد از چند لحظه پرویز داد زد و آبش رو ریخت تو سوراخ ایکس ایکس ایکس. مراد هم رفت و ریخت اون تو.کارگر‌ها تا دیدن اون دو تا کارشون تموم شده لخت شدن و شروع کردن به کردن اون. یکیشون سینه‌هایآذر رو گاز گرفت،نوک سینه هاش رو بادندون جوید و آذر از درد جیغ میزد و قسمشون میداد ولش کنن. میگفت غلط کردم نکنین.

کلیپ سکس با جنده پولی‌ تو ماشین

کیرم داشت منفجر میشد رئیس انبار گفت ببرنش ته انبار اونجا چند تا میز روکش چرمی نو بود که تازه خریده بودن من از بین قفسه‌ها خودم رو رسوندم ایکس ایکس ایکس رو به رو ی اونا من از قفسه رفتم بالا.حالا بالای سر اونها بودم موبایلم رو در آوردم.میدونستم حالا چه اتفاقی‌ میافته. پرویز دوربین رو گذشت بالای میز رو بهصورت آذر تا به جای جنسای انبار از آذر فیلم بگیره کارگر‌ها آذر رو گذاشتن ایکس ایکس ایکس رو میز تماشای بدن کوچیک آذر بین این همه هیکل گنده داشت منو دیوونه میکرد. کیرم داشت منفجر میشد. مراد رفت جلو و به آذر گفت: خوب خانوم کار آگاه. این شورت خوشگل از کجا خریدی؟ آذر با لگد زد تو شکم گنده اون. پرویز رفت جلو و گذاشت تو گوش xxx آذر من داشتم فیلم می‌گرفتم. پرویز شرت رو با یه حرکت ایکس ایکس ایکس پاره کرد وکرست آذر رو هم با دست پاره کرد مراد و پرویز لخت شدن. مراد رفت جلو و محکم تٔف کرد رو سوراخ آذر و با انگشتش مالید رو درش.هم زمان کیرش رو تٔف مالی کرد و من فقط از بالا میدیدم شکمش افتاد رو تن آذر آذر لبه میز بود و هر کی‌ کنار میز وای می‌ایستاد ایکس ایکس ایکس کیرش راحت میرفت تو مراد فرو کرد تو. با یه حرکت و بی‌ رحم مثل یه سگ هار داشت تقه میزد و آذر فقط از درد گریه میکرد اما کم کم مقاومت آذر کم شد کار گرا فشار دستا‌شون رو کم تر کردن.مراد تند تند ایکس ایکس ایکس می‌کوبید و فحش میداد. یهو کشید بیرون و رفت عقب باعصبانیت گفت پدر سگ آبم داشت میومد پرویز،بیا کار آگاه رو بکن تا دیگه هوس فضولی نکنه پرویز اومد جلو کیر کلفتی‌ داشت آذر سرشو آورده بود بالا و با ترس به کیر پرویز نگاه میکرد پرویز بدون نیاز به چیزی کرد تو شروع کرد کوبیدن ایکس ایکس ایکس تا حدی که آذر حالا بر خلاف میلش فقط اه و اوه میکرد xxx.

کیر ایرانی

ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی کوس سکس کون گنده کون گنده کیر کلفت ایرانی سکس ایتالیا

xxx

Sharing A Massage
Julia Ann and her stepdaughter Kendall Kayden are having a girl’s day at the spa. The only problem? There’s only one masseur on call. Luckily for them, Danny Mountain’s got the fastest hands around and it isn’t long before he’s getting both of these lovely ladies off. However, once Julia discovers him fucking Kendall she steps in right away. After all, she’s paying for this massage, and if anybody should be getting her pussy filled with firm cock, it should be her!

Pornstars: Danny Mountain / Julia Ann / Kendall Kayden

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *