الکسیس تگزاس با کون فیلم سکسی خاله روغنی جنده خانوم خوشگل کونش

الکسیس تگزاس با کون فیلم سکسی خاله روغنی جنده خانوم خوشگل کونش

الکسیس تگزاس با کون خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم بر میگرده به یه ماه پیش ولی جریانش از عید شروع شد اسمم میلاده 20 سالمه و نگین 14 نگین از فامیلای ماست و خونشون تو یه شهر دیگست واسه همین .

کم میان اینجا و فقط وقتی بریم محل میتونم ببینمش سکس الکسیس با کون. عید که اومده بودن محل دیدمش و ازش خوشم اومده بود و دور و برش میپلکیدم که دلشو بقاپم اما موقعیتش جور نشد چون همش با دختر عمو هاش بود.

خلاصه گذشت تا رسید به چند وقت پیش یکی از بچه های فامیل تو تلگرام عضو یه گروهیم کرد منم عکسم الکسیس تگزاس پروفایلم بود یهو یه دختره اومد پی وی شروع کرد به سوال پرسیدن که خونتون کجاست چند سالته داستان سکسی.

و از این حرفا منم جواب سوالاشو ندادم و پرسیدم فیلم سکسی کوس بلوند چرا این همه سوال میپرسی که گفت آشنام پرسیدم بگو کی هستی تا بگم اونم گفت نگینم و فلان حرفا منم که کلی ذوق کردم اما زیاد به خودم نگرفتم ببینم چی میگه.

چند روز گذشت و همش با هم چت میکردیم ازم پرسید دوست دختر داشتی یا نه گفتم الکسیس تگزاس آره داشتم تو چی دوست پسر داشتی؟ گفت آره یه بارم شکست خوردم که یه پسره رو دوست داشتم ولی ازدواج کرد همینطور بحث.

روابط شد ک ازش پرسیدم چی شد بهم گفتی کی هستی و این حرفا که گفت راستش ازت خوشم اومده فیلم سکسی خانوادگی و از عید همش میخواستم ببینمت الکسیس تگزاس ولی چون همش با رفیقات بودی نمیتونستم زیاد جلو چشمت.

باشم منم دیدم بعله همه چیز جوره. بهش گفتم منم میخوامت و دوست دارم اونم که از خداش بود داستان سکسی چند روزی گذشت و تو همین چت کردنامون بود که سر بحث سکسی باز شد گفت تا .

حالا سکس نکردم ولی دوست دارم با تو امتحان کنم الکسیس تگزاس فیلم پورن خارجی تا وقتی که خبر داد میخوان بیان محل دو سه باری با هم سکس چت کردیم که همش تابلو بود خیلی حشرش بالاست سکس الکسیس با کون.

یه ماه پیش بود که گفت میخوایم بیایم محل تو هم بیا که اونجا همو ببینیم کوس میده و ساک میزنه رفتم محل خونه عموم اونجاست الکسیس تگزاس پسر عمومو برداشتم رفتم از کنار خونه پدر بزرگ نگین رد شدم دیدم.

نیستش بهش زنگ زدم گفت الان میام دم در سکس الکسیس . رفتم از جلو در رد شدم دیدم درو یه کمی باز کرده و وایساده یکم نگاهش کردم دیدم پسر عموش اونطرف داره میاد راه افتادم و رفتم که پیام داد امشب .

ساعت ۱ بیا جلو در بابابزرگم پرسیدم چرا الکسیس تگزاس گفت میخوام بیام پیشت کلیپ سکسی خانوادگی شب شد ساعت ۱۲ و نیم با پسر عموم رفتم تو کوچه ها پرسه زدن پیام دادم بهش که کجایی گفت خونه بابابزرگم گفتم.

کی بیام گفت همون یک گفتم خداییش واسه چی اینوقت شب گفت میخوام با هم سکس کنیم مگه نمیخوای تو؟ منم که الکسیس تگزاس از خدام بود گفتم چراااا خیلی . پسر عمومو تو کوچه نگهبون گذاشتم که اگه کسی رو دید خبر بده .

ساعت ۱ رفتم جلو در بابابزرگش یه تک زدم بهش یه پنج دقیقه ای گذشت تا اومد فیلم سکسی با سکس. سلام کرد و گفت کجا بریم دستشو گرفتم و تند تند راه رفتیم سکس الکسیس تگزاس با کون سوپر ایرانی.

محل ما همش باغه و این عموی ما هم یه باغ داره که خیلی خلوته هنوز ثمری نشده واسه همین کسی شب نمیاد توش فیلم سوپر کوس. رفتیم تو همون باغ تو راه همش میگفت الکسیس تگزاس میترسم و منم میگفتم ترس نداره و اینا.

تو باغ یه جای توپ پیدا کردم که همه طرفش علف بود گفت میلاد میترسم کسی بیاد گفتم کلیپ سکسی خارجی ببین همه طرفمون پوشوندست گفت خب باشه بیا بغلم. اولش یکم همو بغل کردیم و قربون صدقه هم میرفتیم.

سکس الکسیس با کون فیلم سکسی خاله الکسیس تگزاس باکون روغنی

بعد گفتم دراز میکشم بیا روم که گفت نه من دراز میکشم تو بیا روم کلیپ سکسی دختر جنده الکسیس تگزاس. دیدم همش اصرار میکنه گفتم باشه دراز کشید و منم دراز کشیدم روش لبامو گذاشتم رو لباش با دستام تو موهاش.

میکشیدم و خودمو روش میمالوندم. یکم که لب خوردیم گفتم لباستو در بیار . سکس عاشقانه الکسیس تگزاس مانتوشو با تاپ و سوتین دراورد ولی شلوارشو نه.لپاشو بوس کردم رفتم گردنشو خوردم و رفتم تا رسیدم به ممه هاش.

با نوک زبون لیسشون میزدم و میومدم بینشونو میخوردم و همینجور ممه هاشو خوردم سکس سه نفره الکسیس تگزاس. بعدش دست کردم زیر شلوار رو کسش گفت وایسه درش بیارم.

صبر کردم شلوارشو دراورد دراز کشیدم روش یکم ازش لب گرفتم و رفتم شکمشو لیس زدم و رفتم سراغ کسش کوس سفید سینه . خیس خیس شده بود یکم با دستم لباشو باز کردم و زبونمو کردم توش. ناله های خفیف میکرد سکس الکسیس تگزاس با کون.

کسشو لیس میزدم لباشو گاز میگرفتم و زبونمو میکردم تو کسش یکمم ممه هاشو سفت مالوندم. بعد اینکه کسشو حسابی خوردم گفتم بیا یکم ساک بزن گفت نننه بدم میاد کلی ناز کرد ولی بالاخره گذاشتش تو دهنش.

یکم ساک زد که دیدم خوشش نمیاد گفتم بسه دیگه بردگرد الکسیس تگزاس. گفت چی؟ گفتم برگرد دیگه میخوام بکنم سکس سالشه قبل ازدواج گفت نه پشت درد داره زیاد.

گفتم پس چی خودت گفتی سکس کنیم گفت کس با خاله خو آره بکنش تو کسم تعجب کردم گفتم کست؟ مگه اوپن شدی؟ گفت راستش اره یه بار سکس داشتم نيك في الاتوبيس.

گفتم کثافت پس چرا قبلا گفتی نداشتم گفت الان وقت این حرفا نیست بکن دیگه الکسیس تگزاس کوس سینه بزرگ رفتم پایین سروقت کسش لباشو باز کردم اروم کیرمو گذاشتم روش و فشار دادم تا نصفه رفت تو کسش.

که یه ناله خفیف کرد ولی اهمیت ندادم تا ته کردم تو کسش و خوابیدم روش سکس الکسیس تگزاس با کون سکس با شاه کس اوووووف خیلی کس داغ و لیزی داشت تلمبه میزدم و اونم اه اه میکرد.

یکم که تلمبه زدم گفتم برگرد تا از پشت بکنم تو کست برگشت حالت سگی شد از پشت کردم توش انگشتمم کردم تو کونش من تلمبه میزدم اون ناله میکرد گفتم نگین میشه بزارم تو کونت؟ گفت نه درد داره گفتم اروم.

میکنم گفت نه ولی اصرار کردم قبول کرد و گفت ولی اگه درد داشت جیغ میکشم. یکم با انگشت کردم تو سوراخ کونش و نرمش کردم بعد تف انداختم رو کیرم گذاشتم رو سوراخش قمبل دات کام.

فشار دادم به زحمت رفت تو کونش فیلم سکس توپ یهو یه جیغی کشید که تخم چسبوندم گفتم هیییس گریه کرد گفت الکسیس تگزاس در بیار در بیار مردم دیدم فایده نداره درش اوردم سکس الکسیس با کون نفس نفس میزد .

میگفت وااای خیلی درد داشت گفتم خو ولش کن میکنم تو کست گفت باشه یکم صبر کن کونم درد داره یکم صبر کردم بعد دراز کشید منم کیرمو آروم تا ته الکسیس تگزاس کردم تو کسش و خوابیدم روش و شروع کردم به تلمبه زدن.

سکس حیوانات سکس با خاله سکس سینه کس وکون کیر تو کس

Dirty Alexis Texas Gets Smashed Deep By The Salesman

Oiled big ass Alexis Texas sex video on poolside BLOG

Alexis Texas Best Ass In Porn sex irani PAWG Goddess Alexis Texas Works Out To Keep That Big Ass In Shape xnxx hd.

Cum eating and some dirty-talking with Alexis Texas Alexis Texas says MAKE ME YOUR WHORE then SHAKES HER BIG ASS and MILKS COCK ALL OVER her PRETTY FACE.

Alexis Texas Rides His Big Dick on the Bed With Amazing World Class Ass Sexy Alexis Texas Gets Her Pussy Ripped By Horny Hunk.

Jules Jordan – Alexis Texas Big Butt Slut Teasing Jules Jordan With Anal Sex More Alexis Texas Behind The Scenes Footage.

Big Ass Hairy Pussy Teen Alexis Love to Fuck Rough Blonde PAWG Alexis Texas Has An Incredible Body, Perfect For Fucking.

Blonde picked up and fucked by a huge cock The One And Only Alexis Texas Fucked By Mirko Steel On Chicas De Porno.

الکسیس تگزاس با کون فیلم سکسی خاله روغنی جنده خانوم خوشگل کونش
الکسیس تگزاس با کون فیلم سکسی خاله روغنی جنده خانوم خوشگل کونش
قذف الكس
قذف الكس بنت هايجة تتناك بزب صناعي حتي تصل الي القذف sex

2 thoughts on “الکسیس تگزاس با کون فیلم سکسی خاله روغنی جنده خانوم خوشگل کونش

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *