آبلا دنجر فاک مقعد تنگ او توسط لکسینگتون استیل تنگ سکس زوری

آبلا دنجر فاک مقعد تنگ او توسط لکسینگتون استیل تنگ سکس زوری

آبلا دنجر مثل همیشه جاشو پهن کرد ایستاد یه لبخند زد رفتم طرفش دستاش باز شد تو بغلش جا گرفتم مثل همیشه نبودم اصلا ! بهم خیانت شده بود بدترین چیزایی که یه زن میتونه از عشقش بفهمه رو شنیده بودم‌. سوپر امریکای اونم از خودش!اما دوسش داشتم.

دراز کشید و اشاره کرد برم پیشش بدنمون باز چسبیده بود بهم انگار که هیچی نشده آبلا دنجر قلبم وادارم میکرد بیشتر بچسبم بهش عقلم دلش برام میسوختو منو بدبخت خطاب میکرد ، بین این درگیریای احساسیم اون شروع کرد به بوسیدن لبهام حسای بد اجازه نمیداد همراهیش کنم چشمام کاملا باز بودو زل زده ب پلکای نزدیک و بسته اون و لبام.

که به بازی گرفته بودشون مثل هرچیز دیگه ای ! کم کم هورمونای جنسیم شروع میکردن به تر کردن کسم هیچوقت مقابلش مقاوم نبودم همیشه اونی که کم می‌آورد آبلا دنجر صددرصد من بودم چون طبعیتا دختر هاتی بودمو اونم عشقم ، شریک جنسیم یا شایدم از نظر من بهترین بکن دنیا !! به هرحال رابطه ما فقط سکس نبود بهترین.

روزامو با اون آدم گذرونده بودم بهترین هیجانا این آبلا دنجر یعنی وابستگی از هرطرف ! بوسیدنشو با یه گاز کوچیک از لب پایینم پایان دادو چشماشو باز کرد میتونستم سفتی کیرشو حس کنم تحریک شده بود زل زد تو چشمامو گفت
-نمیخواستم اینجوری شه سکس مقعدی..

+میدونم

میدونستم چون خودمو گول زده بودم میدونستم چون تقریبا وادارش کردم که آبلا دنجر بگه اعترافاش دروغ بوده که نابود نشم که مجبور به ترکش نشم.

حالا هردومون مثلا فکر میکردم همه چی دروغ بوده

نشئگی ترامادولم هم بی تاثیر نبود نه رو عشقی ک بهش تو اون زمان داشتم نه رو خواستن بیشتر مالیده شدن توسط اون دلم میخواست دستاش بره رو کسمو همه چی یادم بره آبلا دنجر ..

من هات بودم این یه ضعف بود یه کلید طلایی دست اون با آبلا دنجر علم به همه اینا خودمو راحت به دستاش میسپردم, چرا از چشمهام نمیفهمید چی میخوام ؟ چی تو چشمام میدید که سفتی کیرشو دیگه حس نمیکردم ، به هرحال ..

چشمامو بستم اینبار من بوسیدمش اول آروم و بعد لبهاش جذبم کرد محکم من دیگه قابل کنترل نبودم میدونستم بهش میدم اینبارم با وجود همه چی ! دنبال گزینه آبلا دنجر گشتم با چشمای بسته فکر کنم کسِ دیگه‌ایه که ریلکس بشم لذت ببرم اما هیچکسی نبوده هیچوقت برام بهتر از اون
عملیات شکست خورد.

بوسه های داغمون با باز کردن چشمام فروکش کردن قلبم تند میزد اما حس بدی داشتم دستش ک میرفت به سمت سینه هامو پس زدم تو سرم فقط یه تیتر بزرگ بود آبلا دنجر ٬فرصت طلب عوضی٬ از ضعفم میخواست نهایت استفاده رو کنه میتونستم حدس بزنم حتی قصد داشت جوری بکنتم که همه چیو فراموش کنم.

حدس زد با خودم درگیرم و قیافشو آویزون کرد به زور خودمو جا کردم آبلا دنجر بین دستاش سرم رو سینش بود زانوشو فرو کرد بین پاهام مماس با کس خیسم محکمتر بغلش کردم تا این حس لعنتی بین بغض و شهوتم از بین بره زانوشو .

چندبار حرکت داد و سرم ول شد رو بالش از سستی من استفاده کرد و یه نیم چرخ زد و اومد روم حالا اونی که به کسم میخورد اون کیر معرکش بود هیجانمو دوبرابر میکرد آبلا دنجر.

زیرش ناله کردم یه جـون دیوونه کننده گفت و لباشو منگنه کرد به گردنم ! میکای دردناکش زیر گوشم اوج لذت عشق بازی شد برام ، آبلا دنجر دستام به عادت همیشه پشت گردنشو نوازش میکرد درحالی ک زیرش بی قراری میکردم کیر سفتش به کسم فشار میاورد خیسی زیادشو حس میکردم.

تاپمو داد بالا که درش بیارم خمار زل زدم بهش با لبای نیمه باز

فهمید احتمال عقب نشینیم هست پس از شانسش استفاده کرد.. سوپر سکس سه تا ضربه ریز که کیرش به کس نبض دارم زد و منی ک دستام بالا رفتو تاپ و سوتینی که پرت شد یه گوشه دستشو آبلا دنجر جک کرد با دست دیگش شلوارشو کند و سرش خم شد رو سینه هام خیسی نوک سینم یه لزر.

خوشایند تو تنم انداخت من فراموش کرده بودم صددرصد وگرنه اون صداها ناله های یه زن خیانت‌دیده نباید میبود ! نوک سینهامو لیس میزدو گاها تا پایین نافمو آبلا دنجر زبون میکشید ک باعث میشد کمرم از زمین جدا شه.

انگار زیر دلم یه عالمه بادکنکای پر از اکلیل میترکوندن همونقد شیرین و خاص, پسش زدم که شلوار از نظر هردومون مزاحمو بکنم, نشستم و با عجله آبلا دنجر در آوردم زاپای شلوارم چندسانتی متری بازتر شدن کی اهمیت میداد ؟

هولش دادم طاق باز شه بین باهاش جا کردم خودمو سرمو به کیرش چسبوندم از رو لباس زیرش بوسیدمش دستمو با حالت آبلا دنجر خاصی رسوندم به تنه لخت کیرش و کاری ک از انتظار میرفتو کردم آب شفافه سرشو لیسیدم و شروع ناله های اون بود.

کلاهک کیرشو بین لبام گرفتم با زبون باهاش بازی میکردم از زود نشدنش مطمئن بودم همه حجم کیرشو یه آبلا دنجر جا تو حلقم جا دادم باعث شد تکون بخوره و موهامو لای انگشتاش بگیره با ریتم عقب جلو شدم کیرش عالی بود بی اغراق ! حتی خوردنش.

سعی کردم همه چی رو تو ذهنم پس بزنم هر حس بدی رو و ساک بزنم آبلا دنجر کیری رو که چند دقیقه دیگه جاش تو عمق بدنم بود اشتیاقم زیاد شد و رگ زیر کیرشو از تخماش شروع به میک زدنو خوردن کردم تا نوکش ناله هاش خوب بود دوس داشتم.

دوباره از سرش خوردنو شرو کردم اون سرمو گرفتو فشار میداد که تا ته بره و من با زبونم کنترل میکردم ک خفه نشم kajal xnxx ! با نفس نفس جدا شدم از کیرش و با دستم جق زدم گفت بریم تو حموم با اینکه دلبخواهم نبود زحمت آرایش کردن دوباره ولی چیزی نگفتم دنبالش رفتم آبو رو گرم تنظیم کرد و زانو زد زیر آبلا دنجر دوش جلوی پاهام

از دو طرف کونم گرفت و سرشو جلو آورد زبونش رفت لای کسم

وایسادن سخت شد واسم لذت تکون خوردن چوچولم با حرکتای زبونش آبلا دنجر دیوونه کننده بود دیگه نمیتونستم قانع شم به همین تایم کیرم رسیده بود ! سرشو هل دادم عقب و کشوندمش بالا و لبامو گره زدم بهش و وحشیانیه میخوردمو گاز ریز میگرفتم اون خوب درک میکرد انگشتاش کس داغمو میمالوند و به جای من ناله خودش در میومد با صدای آروم و چشمای خمار گفتم میخوام ..

یه لبخند خوشگل زد عوضی تر اومد به نظرم ولی تو اون زمان مهم نبود آبلا دنجر ! اینبار من رفتم زیر دوشو یه پامو دادم بالا تکیه به دیوار رو نوک پَنجم نگام تو چشماش بود وقتی سعی میکرد کیرشو.

فرو کنه تو کسم من از تف خوشم نمیومد ولی عضو اصلی سکس بود واسه اون !! تف زدو دوباره سعی کرد ایندفه با کمک خودم رفت آبلا دنجر تو انگار که دیواره های واژنمو جر میداد واسه همینم عاشق کیرش بودم همیشه حس جرخودن بهت میداد چشمامو بسته بودم و لبام بین دندونام گیر بود همه تمرکزم رو کمر زدنش تو کسم سینه هام محکم بالا و پایین میشدن.

بازم حس بادکنکای اکلیلی ایندفه با سرعت زیـــاد و تو عمق وجودم تا ته و محکم فرو کرد که که صدام دراومد آبلا دنجر و اون مثل همیشه جـونِ کوتاهو با اخمش ..

سوپر امریکای سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل سکس وحشی سکس چت سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر

xnxx hindi

Abella Danger got her tight anal fuck by Lexington Steele

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *